[metaslider id="9331"]
Törvények a jogi tanulmányokban

Törvények a jogi tanulmányokban – 2. rész

Előző, hasonló témájú cikkemben (Törvények a jogi tanulmányokban) igyekeztem bemutatni a jogászi tanulmányok néhány, legnagyobb lélegzetvételű tantárgyát a hozzájuk tartozó fontos jogszabályokkal. Van azonban számos egyéb tantárgy is a jogi tanulmányok során, amelyek segítségével szélesebb körben szerezhetünk tudást. Van köztük olyan, amelyet nem is lehet törvényből megtanulni – ilyenek például a társadalomtudományi műveltséget átadni igyekező tárgyak, mint a filozófia vagy a közgazdaságtan. És van néhány olyan tárgy is, amelyek egy-egy specifikusabb jogterületet ölelnek fel, és tartozik hozzájuk egy-egy törvény, mely iránymutatóként segíti a tanulást, megértést. Lássuk ezeket!

Pénzügyi jog

 • Tao.
  • 1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról
 • Szja tv.
  • 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról

Bár a pénzügyi jog tudománya korántsem írható le ezzel az egyetlen törvénnyel, az adózásról szóló ismeretek mindenképpen szereplői lesznek a két féléves, szigorlattal záruló tantárgy megtanulásának. Ehhez adja a joganyagot például a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény, illetve a személyi jövedelemadóról szóló törvény, ez utóbbi számos embert a mindennapjaiban is érint.

Törvények a jogi tanulmányokban - pénzügyi jog

Családjog

 • Ptk.
  • 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

Ahogyan már az előző ilyen témájú cikkben is előkerült, a külön tantárgyat képező, fél évig tanult családjoghoz a Ptk. oldalairól szerezhetünk forrást.

Munkajog

 • Mt.
  • 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről

A két féléves, szigorlattal záruló munkajogi tanulmányok alappillére a Mt., azaz a „Munka törvénykönyve”. Ez egy olyan tudást fog biztosítani, amely minden bizonnyal nem csak a jogi tanulmányok sikeres elvégzését, hanem a felnőtt mindennapokat is segíti.

Infokommunikációs jog

 • Info tv.
  • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

A hosszú ideje velünk élő jogterületek – mint a polgári jog vagy a büntetőjog – mellett a legmodernebb kihívásokra megoldást jelentő jogterületekre is elkalandozunk a jogi tanulmányaink során. Így ránk köszön egy-egy félév erejéig például a környezetjog, az infokommunikációs jog vagy a médiajog. Mivel ez a törvény eléggé hosszú névvel rendelkezik, ezért csak „Info törvény”-ként szoktunk rá hivatkozni, és az infokommunikációs jogi kérdésekre megoldást lelhetünk benne.

Büntetés-végrehajtási jog

 • Bv. tv.
  • 2013. évi CCXL. törvény a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról

Miután megtanultuk a büntetőjogot és tanuljuk az annak alkalmazásáról szóló büntető-eljárásjogot is, hallanunk kell arról a szakaszról is, amikor már megtörtént a jogalkalmazás és kiszabták valakire a büntetést, és azt kell végrehajtani – ez a büntetés-végrehajtás és a büntetés-végrehajtási jog taglalja, melyet fél éven át tantárgyként is tanulunk. Az ehhez kapcsolódó törvény, röviden a Bv. tv. pedig ehhez nyújt alapot.

Társadalombiztosítási jog

 • Tbj.
  • 2019. évi CXXII. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről
 • Tny.
  • 1997. évi LXXXI. törvény a társadalombiztosítási nyugellátásról
 • Ebtv.
  • 1997. évi LXXXIII. törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól

A munkajog „testvéreként” a fél évig tanult társadalombiztosítási jog szintén olyan tudást kínál, amelynek megszerzése az ember saját életében is fontos szerepet tölthet be, nem csak a jogász szakma művelése során. Bár a társadalombiztosítási jognak is számos kérdése van, a Tbj., a Tny. és az Ebtv. mindenképpen a tárgy alapműveinek tekinthetők. A Tbj. a társadalombiztosítás „általánosabb” kérdéseiről szól, míg a Tny. a szintén nagy jelentőségű társadalombiztosítási nyugellátás kérdéseit taglalja. Az Ebtv. pedig a társadalombiztosítási jog egyik szintén központi kérdéséről, az egészségbiztosításról szól. 

Törvények a jogi tanulmányokban - Társadalombiztosítási jog

Remélem, nem vettem el egyik jog iránt érdeklődő fiatal vagy kezdő joghallgató lelkesedését sem ezzel a sok törvénnyel – ahogy az ember halad előre a tanulmányokkal, idővel összeáll majd egésszé a fejében. Mindazonáltal, bár az itt felsorolt törvények tényleg alapját képezhetik az egyes tárgyak elsajátításának, mindenképpen fontosnak tartom megemlíteni, hogy az előadások hallgatása rengeteget segíthet a törvények értelmezéséhez, és így a tárgyak megértéséhez és elsajátításához.

Sok sikert kívánok a tanulmányokhoz!

 

Képek forrása: kiemelt, 1, 2

EnglishGermanHungarian