[metaslider id="9331"]
Kötelező szakmai gyakorlat élménybeszámoló

Így telt a kötelező szakmai gyakorlatom – élménybeszámoló

Ahhoz, hogy jogi diplománkat megszerezhessük, szükséges egy 6 hetes szakmai gyakorlat teljesítése is. Ezt a hat hetet eltölthetjük ugyanazon a gyakorlati helyen, illetve dönthetünk úgy is, hogy szakmai gyakorlati időnket úgymond elfelezzük és 3-3 hetet töltünk csak el az adott helyen. Ez különösen akkor lehet hasznos, ha több területen szeretnénk tapasztalatot szerezni. Számtalan lehetőség van, hogy hova mehet a hallgató, mindenkinek lehetősége van arra, hogy az érdeklődési köréhez leginkább közel álló területet válassza. Fontos kiemelni, hogy az egyetem már jó néhány gyakorlati hellyel kapcsolatban áll, ezeknek a listája az egyetem honlapján megtalálható. Azonban amennyiben valahova máshova szeretnénk menni, az sem jelent gondot, ilyenkor viszont szükséges egy együttműködési megállapodás megkötése az egyetem és az adott szakmai gyakorlati hely között. Cikkemben megosztom a saját tapasztalataimat, élményeimet, amelyeket a szakmai gyakorlatom során szereztem.

Pécsi Járásbíróság

Szakmai gyakorlatom felét, vagyis három hetet a Pécsi Járásbíróságon töltöttem büntető ügyszakban, a gyakorlatvezetőm Dr. Deák Péter járásbírósági bíró volt. Mindig is érdekelt a bírói pálya, illetve a büntetőjog, így úgy gondolom, jó döntést hoztam azzal, hogy ide jelentkeztem, hiszen az itt töltött gyakorlati időm során hasznos tapasztalattal és tudással gazdagodtam.

Gyakorlati időm első napján megismerkedhettem a bíróságon dolgozó személyekkel, illetve megnézhettem, hogyan is működik a büntető kezelőiroda, hogyan, milyen rendszerben tárolják azt a rengeteg ügyiratot, amely az eljárások, tárgyalások során halmozódik fel. Ezenkívül az első napon még a kötelező tűzvédelmi oktatáson vettem részt.

A bíróságon töltött három hetem során többször is lehetőségem nyílt aktákat olvasni, külön érdekes volt számomra, hogy nem csak vádiratokat, hanem többek között számos környezettanulmányt, illetve igazságügyi elmeorvos-szakértői véleményt is átolvashattam. Az akták által lehetőségem nyílt az egyes ügyek elejétől a végéig történő átolvasására, megismerésére, így láthattam, milyen sok munka és tárgyalás előzi meg az ítélethozatalt.

Kötelező szakmai gyakorlat élménybeszámoló járásbíróság

A Pécsi Járásbíróságon a tárgyalási napok keddre, illetve csütörtökre estek. Úgy gondolom, az itt töltött gyakorlatomnak ezek voltak a legizgalmasabb és egyben leghasznosabb tapasztalásai. A három hét során számos előkészítő ülésen, tárgyaláson, illetve tanúkihallgatáson volt szerencsém részt venni. Ezek mind nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy az egyetemen már elméletben elsajátított tudás még inkább rögzüljön. Rendkívül hasznos volt, hogy a gyakorlatban, a „való életben” is láthattam azt, amit eddig csak tételesen vizsgára tanultam meg. A tárgyalás végével a Bíró Úr mindig elmagyarázta döntésének indokait, illetve hogy milyen minősítő, illetve enyhítő körülményeket kell figyelembe vennie. Az egyetlen negatívum talán az volt, hogy a nyár beköszöntével sok vádlott nem jelent meg a kitűzött tárgyaláson, így nem egyszer került sor a tárgyalás elnapolására.

A hétfői, illetve szerdai napokat általában a másnapi tárgyalások aktáinak tanulmányozásával töltöttem, kérdésem esetén Dr. Deák Péter Bíró Úr mindig készségesen a rendelkezésemre állt. Ezenkívül jogeseteket oldottunk meg a többi hallgatótársammal, akik szintén itt töltötték szakmai gyakorlatukat. Olyan technikai dolgokat is megismerhettem továbbá, mint a Bírósági Integrált Technikai Rendszer (BIIR) működése.

Összességében nagyon hasznosnak találtam a Pécsi Járásbíróságon töltött három hetemet, úgy érzem, az itt szerzett tapasztalat nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a büntetőjogot, illetve a büntető eljárásjogot még jobban átlássam, mindemellett pedig megbizonyosodtam arról, hogy továbbra is szívesen helyezkednék el tanulmányaim végeztével a bíróságon akár büntető, akár polgári ügyszakban.

Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Hivatala

Szakmai gyakorlatom felét azért töltöttem a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Hivatalánál, mivel én is magyarországi német származású vagyok, illetve gimnáziumi és általános iskolai éveimet is egy nemzetiségi iskolában, a Koch Valéria Iskolaközpontban töltöttem.

Az Önkormányzatnál töltött időm során megismerkedtem az Önkormányzat munkatársaival, illetve megismertem annak teljes felépítését, szervezeti és működési folyamatait, megtudtam, kik az Önkormányzat belső (pl. a nemzetiségi iskolák, ahova én is jártam, a Magyarországi Német Színház, a Magyarországi Német Pedagógia és Módszertani Központ stb.), illetve külső partnerei (pl. Unser Bildschirm, Német Nagykövetség Budapest stb.). Megismerkedtem azzal, mik az önkormányzat törvény által megállapított, gazdasági, illetve egyéb feladat- és hatáskörei. 

Kötelező szakmai gyakorlat élménybeszámoló önkormányzat

Gyakorlatom során tanulmányoztam a Nemzetiségi Önkormányzatot érintő jogszabályokat, az Önkormányzat Hivatala és az Önkormányzat szervei által alkotott szabályzatokat, azok megalkotása és módosítása tekintetében szerezhettem érdemi szakmai tapasztalatot. Sokat foglalkoztam a Német Nemzetiségi Pedagógus Tanulmányi Ösztöndíjprogram Szabályzatával, láthattam, hogyan alakult ez az évek során, milyen jogi változtatásokra volt benne szükség. 

Ezenfelül jogeseteket oldottam meg, munkaszerződéseket tanulmányoztam, illetve figyelemmel kísérhettem a belső ellenőr munkáját is. Részletesen elmagyarázták nekem, hogyan folynak a nemzetiségi választások, illetve átfogóbb képet kaphattam a Magyarországon élő nemzetiségek jogainak védelmét ellátó biztoshelyettes munkájáról is. Mindezek nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy az egyetemen elsajátított tudás még inkább rögzüljön.

Összességében úgy gondolom, hogy a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Hivatalánál töltött gyakorlati időm rendkívül hasznosnak bizonyult, hiszen nemcsak közigazgatási jogi területen tudtam fejlődni, tapasztalatokat szerezni, hanem alkotmányjogi, munkajogi, illetve nemzetközi jogi tudásomat is el tudtam mélyíteni.

 

Képek forrásai: kiemelt, 1, 2

EnglishGermanHungarian