[metaslider id="9331"]
Évértékelő Dr. Jusztinger Jánossal

Évértékelő Dr. Jusztinger Jánossal, a Római Jogi Tanszék tanszékvezetőjével

Az évértékelések sorozatából a Római Jogi Tanszék évértékelő interjúja sem hiányozhat.  Ebben cikkemben lehetőségem adódott Dr. Jusztinger Jánossal, a tanszék vezetőjével együtt visszatekinteni az elmúlt évre.

Hogyan tekint vissza a lassan mögöttünk álló szemeszterre? Akadtak-e olyan nehézségek, amivel a tanszéknek szembe kellett néznie?

Dr. Jusztinger JánosDr. Jusztinger János: Különösebb gond sem a nappali, sem pedig a levelező munkarendű képzésen nem jelentkezett. A hallgatóink tisztességesen látogatták az előadásokat, jó érzés volt hétről hétre bemenni a zsúfolt Molnár Kálmán előadóterembe. A szükséges tananyag, tankönyv és jegyzet is időben rendelkezésére állt mindenkinek. A félévi szóbeli kollokviumot kiváltó szorgalmi dolgozat az évfolyam elsöprő többsége számára sikerült. Külön öröm számomra, hogy hallgatóink a szorosan vett magánjogi stúdiumon túl is élénk érdeklődést mutattak a római jog iránt: a közjogi és büntetőjogi tárgykörökben meghirdetett szabadon választható órák is pillanatok alatt beteltek a tárgyfelvételi időszakban. Sőt, a soron következő OTDK jövő évi kari fordulójára is akadt jelentkező az évfolyamról. A tanszék oktatási portfóliójába tartozó Jogászi képességek elméleti és gyakorlati megalapozása c. kötelező kurzus keretében – már elsőéves hallgatóinknak is betekintést nyújtva a mindennapi jogalkalmazási praxisba – tárgyaláslátogatáson is jártunk a Pécsi Járásbíróságon.

A félév során akadt olyan élmény, amire szívesen emlékszik vissza?

Dr. Jusztinger János: Több ilyen is van, amint mondtam, minden egyes alkalomra, amikor a hallgatókkal találkoztam, szívesen emlékszem vissza. Érdeklődő, odafigyelő, bátran kérdező, a szakmai, jogi kérdések iránt fogékony fiatalok között lenni mindig jó érzés. Ez a jubileumi, 20. tanévem, amit oktatóként a pécsi jogi karon töltök, különleges évfolyam számomra az idei már csak ezért is. Ha csupán egy alkalmat emelhetek ki, az a szeptember 12-i Római jog 1. előadás lenne. Idén a születésnapom éppen egybeesett a szokásos keddi nagyelőadással, ahol a hallgatók legnagyobb meglepetésemre zenével és énekkel köszöntöttek, amint beléptem a terembe. Különleges, felejthetetlen élmény volt, a legszebb ajándék, amit kaptam. Ezúton is hálás köszönet érte!

Az idei félévünkhöz hozzátartozik az elengedhetetlen Tanszékek Éjszakája is, amely idén november 28-án került megrendezésre. Milyen érzés ilyenkor kötetlenebb légkörben megismerkedni, beszélgetni a hallgatókkal?

Dr. Jusztinger János: Tanszékünk minden évben nagy örömmel vesz részt a programon, idén sem volt ez másként. Csoknya Tünde és Priol Kinga tanárnővel, valamint TDK titkárunkkal együtt – teljes létszámmal a fedélzeten – antik activityvel vártuk a hallgatókat: római jogi alapfogalmakat kellett az ismert játék szabályai szerint kitalálniuk a csapatoknak. Vidám, jó hangulatú estét tölthettünk együtt, záráskor – szokás szerint – utolsóként elhagyva az épületet.

A mostani szemeszterben egy újabb évfolyam ismerkedhetett meg a római jog rejtelmeivel. Milyen tanácsokkal látná el őket, hogy az előttük álló szigorlatot sikeresen tudják teljesíteni?

Dr. Jusztinger János: Adja magát a magas labda, nem is hagyhatom ki, hogy Benedek professzor híres mondását idézzem: aki eddig nem állt neki tanulni, annak bizony már rég elment az a bizonyos hajó. A szigorlati vizsga május-júniusi időpontja ugyan most még a messzi távolba tűnhet, de hamarabb eljön, mint gondolnánk. Persze a jó úszók mostantól mindent beleadva még utolérhetik a hajót. Ehhez mindenekelőtt gondos időbeosztás, ennek megfelelő folyamatos tanulás szükségeltetik, és az, hogy mielőbb felismerjék, milyen hatalmas jelentősége van a római jogi alapok elsajátításának. Ne feledésre ítélt, poros, történeti emlékként tekintsenek a tárgyra, hanem – ahogyan azt a pécsi Benedek-iskola hagyományainak megfelelően következetesen oktatjuk is – a civilisztikai stúdiumok elengedhetetlen alapvetéseként. Ehhez adott egy kiváló tankönyv, a fontosabb fogalmak elsajátítását megkönnyítő, azokat rendszerezetten összefoglaló és definiáló jegyzet és nem utolsó sorban a második félévtől immár heti 4 óra előadás. Látogassák ugyanolyan nagy létszámban, mint az őszi szemeszterben, folyamatos előrehaladással kövessék ezeket otthoni tanulmányaik során, s nem lesz, nem lehet gond a szigorlaton. Én már nagyon várom, hiszen az írásbeli vizsgákkal összehasonlítva teljesen más műfajt jelent a szóbeli szigorlat hallgatónak és vizsgáztatónak egyaránt. A jogászképzés nem is nélkülözheti ezt a számonkérési formát. A jogász nem lehet meg legfőbb fegyvere, a szó nélkül: hallgatóinkat ezért „beszéltetnünk” is szükséges, meg kell tanulniuk adott kérdéskörben megszerzett tudásukról tételszerűen felépítve és összefüggéseiben is beszámolni. Különösen igaz ez a jogi tanulmányaikat megalapozó római jogra, ahol az említett összefüggések felismerése és a rendszerben gondolkodás képessége nélkül teljesen önmagáért való, hasztalan erőfeszítés az egyes fogalmak „magolgatása”. Ha valami nem egyértelmű, bátran kérdezzenek!

Végül a legfontosabb tanács, amit már az előadásokon is elmondtam. Ismerjék fel mielőbb, önmaguknak tanulnak. Életük talán legértékesebb éveit szánják arra, hogy felkészült, jó jogászokká váljanak, tegyenek bele apait-anyait!

A képzés célja ezért nem is a vizsga, hanem a hallgató felkészítése a pályára. Ehhez az alapfogalmak éles ismeretét, a forrásokban és az irodalomban való alapvető tájékozódást, a jogtudomány technikáját és a jogi judíciumot kell magáévá tennie. A vizsga csak a felmérés egyik – legtökéletlenebb – eszköze. Hiszen mindenki annyit és olyan mélyen tanul, amennyit elvárnak tőle. A diákok egyik legkiválóbb érzéke pedig –  már évszázadok óta – a szükséges minimum felismerése. De legyen az a léc akárhol is, sosem tilos magasan felette átugrani.

Sikerekben gazdag, boldog új esztendőt kívánok minden kedves Hallgatónknak!

Köszönöm szépen a Media Iuris nevében, hogy elvállalta az interjút! Szeretnék én is minden hallgatótársamnak sikerekben gazdag boldog újévet kívánni!

 

Kiemelt kép forrása: 1

EnglishGermanHungarian