[metaslider id="9331"]
Szigma

Társadalmunk magányos farkasai – a szigmák

Az utóbbi időben igen nagy teret hódított magának a különböző videómegosztó platformokon az úgynevezett „szigma-jelenség”. Megszámlálhatatlan, sőt még annál is több videó jelent meg és örvendett nagy népszerűségnek e tematikában, főként a TikTok és a YouTube felületein. Minek köszönheti valójában sikerét? Nos, nem tudni, de valószínűleg a 21. század humorának. Egy valami bizonyos, a platformok felhasználóinak oroszlánrésze csak úgy szívja magába az ilyesféle tartalmakat.

Milyen is valójában egy igazi szigma?

Fontos tisztázni, hogy alapvetően azalatt, hogy „szigma”, férfiakat értünk, innen ered az angol „sigma male” kifejezés is. Persze ez nem jelenti azt, hogy nők nem lehetnek szigmák, de a mémvilágban túlnyomó többségben férfi szigmákkal találkozni. A szigmáktól meg kell különböztetni és el kell határolni az alfákat, ugyanis sokan azt hiszik, e két embertípus egy és ugyanaz, holott valójában koránt sincs így. Míg az alfák – azon kívül, hogy Rómeók – képesek a társadalomba való beilleszkedésre, addig a szigmák természetüknél fogva egyáltalán nem kívánkoznak beilleszkedni a társadalomba, mondhatni ők a klasszikus értelemben vett magányos farkasok. Közös jellemzőjük azonban, hogy mindkét típus kiváltképp sikeres és a látszólagos hierarchia csúcsán helyezkedik el. 

hierarchiaA szigmák egyébként többnyire jóképű, karrierüket tekintve sikeres, jó kiállású és határozott (legtöbbször túlzottan is határozott) figurák, csak hogy a legszembetűnőbb jellemzőjüket említsem. Fontos megemlíteni azonban másik legfontosabb jellemvonásukat, mely megkülönbözteti őket az alfáktól, méghozzá azt, hogy a legkisebb mértékben sem tűrik a kritikát. Vannak, akik szerint a szigmák egyenesen pszichopaták, mely feltevés egyáltalán nem áll messze a valóságtól, ezt többek között alátámasztja az a tény is, hogy az úgynevezett „szigma-cselekedetek”, melyektől valaki szigmává válik, többnyire olyan tettek, amelyek elképzelhetetlenek anélkül, hogy ezzel valakinek a lelki világába bele ne tiporjanak, illetve kárukra ne váljék. Az emberiség ezen típusát egy szóval legjobban talán a gátlástalan jelzővel lehetne illetni. Nem érdekli őket, hogy ki és mit gondol róluk – kivéve persze, ha kritika illeti őket.

A mémvilág szigmái

A szigmaság mémként körülbelül kicsit több mint egy évvel ezelőtt terjedt el a már általam említett közösségi felületeken, mint például a TikTokon vagy akár a YouTube-on. A szigmák atyja Christian Bale, avagy Patrick Bateman, aki az Amerikai pszicho című filmben való alakításával nyerte el e fiktív címet. Roppant érdekes egyébként, hogy a színésznek nemigen tetszik az ilyen értelemben vett hírnév, mivel az emberiség kizárólag úgy ismeri őt, mint „Patrick Bateman, a szigma”. A film címe már önmagában alátámasztja azt a feltevést, hogy egy szigma bizony az esetek túlnyomó többségében pszichopata vonásokat is hordoz magában. Bateman-en kívül természetesen több klasszikus értelemben vett szigmát is termelt a mémvilág társadalma. Említésre méltó szigmák rajta kívül például John Wick (Keanu Reeves), James Bond vagy éppen Tony Montana (Al Pacino). Viszont a köztudattal ellentétben, szerény véleményem szerint nem tartozik a szigmák körébe az utóbbi években szintén elég elhíresült Gigachad (Ernest Khalimov), aki bár ugyancsak mémek formájában vált híressé, inkább izmaival tűnik ki a tömegből, mintsem a szigmák jellemvonásait hordozza magában. Gigachad személyiségét azért nehézkes – sőt már-már lehetetlen – kiismerni, mivel mindösszesen egy kép (persze aztán e képnek sokféle, szerkesztett változata) található róla. A szigma videók alá természetesen odaillő zenéket is szokás bevágni, ezek közül a legnagyobb előszeretettel a Miss You-t, a Call Me-t, illetve a The Perfect Girl-t használják az alkotók.

Hogyan vágjunk szigma arcot?

Az ikonikus szigma arckifejezés minden kétséget kizáróan Patrick Bateman-től származik és két részre osztandó, két egymástól különböző arcot kell elsajátítanunk hozzá. Az első arcnál először is csücsörítsünk, de vigyázva, hogy az ajkak ne érjenek teljesen össze, maradjon egy kis lyuk középen, ugyanis ha teljesen összeérne, inkább csókra hasonlítana. Másik fontos alkotóeleme a minél jobban összeráncolt szemöldök (amolyan mérges nézés), harmadik, azaz utolsó eleme pedig egy pár apró (túlzásba nem vitt) fejrázás, mely még hitelesebbé teszi az egészet. Ezzel készen is vagyunk az első arccal, jöhet a második. Itt húzzuk minél szélesebbre a szánkat (tulajdonképpen vigyorogjunk erőltetetten, mint ahogyan az óvodás fényképeken szoktak a gyerekek, amikor a Télapóval kell fotózkodniuk), mellé pedig húzzuk fel (mindkettőt vagy csak az egyiket, tetszés szerint) szemöldökünket, illetve csukjuk be félig szemeinket. Ehhez társul végső soron fejünk enyhén oldalra döntése – esetenként elfordítása –, egy ívet leírva vele.

sigma-arc

Eltérő értelmezések

Vannak azonban olyanok, akik úgy vélik, egy igazi szigma figyelmes, tisztelettudó (főleg a nők és idősek felé), egyszóval a klasszikus szigma-kép ellentéte: egy derék ember. Az ő táborukat erősíti például az argenby nevű TikTok felhasználó is, aki az ilyesfajta videók publikálásával rajzolta át a szigmákról alkotott képet. Ha elsőre nem lenne egyértelmű, ezt egy interjújával saját maga is alátámasztotta, melyben elmondta, hogy véleménye szerint nem helytálló a társadalom szigmákról kialakított képe. Én személy szerint úgy gondolom, hogy az őáltala szigmának titulált emberek a klasszikus értelmezés szerint sokkal inkább hajaznak a béták (szintén sikeres, de kevésbé karizmatikus emberek) viselkedésmódjára – egyáltalán nem rossz értelemben. Hozzáteendő azonban, hogy argenby olykor-olykor viccet is űz a szigmaságból, ennek tökéletes példája azok a videói, melyekben párbajt rendez abból, hogy ki tud „szigmább” arcot vágni. Mindenki döntse el maga, melyik értelmezés a megfelelőbb, azonban voksomat én a Bateman-féle szigma-kép mellé teszem le, hiszen mégiscsak ő a szigmák szigmája.

Források: 1, 2, 3

Képek forrásai: kiemelt, 1 ,2

EnglishGermanHungarian