[metaslider id="9331"]

Szeminárium ajánló – Ezeket a szabadon választható tárgyakat vedd fel az őszi szemeszterben!

Augusztus 14-én, délelőtt 10 órakor veszi kezdetét a tantárgyfelvétel az őszi szemeszterre vonatkozóan, így ebben a cikkemben néhány ajánlást hoztam azon szemináriumok közül, amelyeket én az elmúlt 4 tanévem során felvettem. A szemináriumok segítenek szélesíteni tudásunkat, olyan ismereteket szerezhetünk, amelyeket a nagyelőadások során nem, illetve segítik, hogy részletesebb, átfogóbb tudáshoz jussunk az egyes jogterületek kapcsán. A szabadon választható tárgyak teljesítéséért 2 kredit jár, azonban amennyiben a szemináriumokat idegen nyelven vesszük fel, az dupla kreditet ér.

Römisches Strafrecht

Ezen szabadon választható tárgy felvételét leginkább az elsőéves hallgatóknak ajánlom, tekintve, hogy a Római jog oktatása az 1., illetve a 2. szemeszter során zajlik. Az oktatás nyelve német, melynek előnye, hogy a tárgy teljesítése 4 kreditet ér. A kurzus lehetőséget ad arra, hogy egy átfogó képet kapjunk arról, milyen is volt a büntetőjogi szabályozás az ókori Rómában. Elsőévesként különösen érdekesnek találtam ezt a szemináriumot, hiszen a Római jog, mint fő tárgy keretében büntetőjog oktatására nem kerül sor, inkább a dologi jogon, kötelmi jogon, illetve az öröklési jogon van a hangsúly. A tárgyat egy szóbeli vagy írásbeli referátummal lehet teljesíteni.

A tárgyat tartja: Dr. Jusztinger János adjunktus, tanszékvezető

Bűnmegelőzés és közterület-felügyelet

A Bűnmegelőzés és közterület-felügyelet című tárgy a Kriminológiai és Büntetés-végrehajtási Jogi Tanszék keretein belül kerül meghirdetésre. Előnyként tudnám megemlíteni, hogy a tárgy tömbösített formában kerül megtartásra, így nem kell minden héten látogatnunk az órát, a tananyag két nap – egy péntek és egy szombat – alatt kerül leadásra. A kurzus célja, hogy bemutatásra kerüljön a közterület-felügyelet jogszabályi háttere, illetve működése. A szemináriumot egy kiselőadás tartásával lehet teljesíteni.

A tárgyat tartja: Dr. Kőhalmi László egyetemi tanár, tanszékvezető, Dr. Őri László óraadó

tárgy

A gazdasági bűncselekmények

A gazdasági bűncselekmények elnevezésű szeminárium a Büntetőjogi tanszék szabadon választható tárgyai közé tartozik, felvételét leginkább azoknak ajánlom, akik már sikerrel teljesítették a Büntetőjog 3. tárgyat, hiszen Büntetőjog 4. során kerül leadásra a gazdasági bűncselekmények témaköre. A kurzus során a hallgatóknak lehetőségük van megismerkedni a kötelező tananyagon túlmenően a gazdasági büntetőjog sajátos fogalomrendszerével, a témához szorosan kacsolódó közgazdasági alapösszefüggésekkel, a gazdasági és a gazdálkodással kapcsolatos bűncselekmények tényállásaival, valamint a háttérjogszabályokkal. A szeminárium felvételét azért is ajánlom, hiszen nagyban hozzájárul ahhoz, hogy egyszerűbben el tudjuk sajátítani a Büntetőjog 4. tárgy tananyagát.

A tárgyat tartja: Dr. Gál István László egyetemi tanár, tanszékvezető

Bevezetés a mediációba

A Bevezetés a mediációba című tárgy a Polgári Jogi Tanszék Családjogi és Szociális Jogi Csoportja által kerül meghirdetésre. A kurzus során a hallgatók megismerkedhetnek a mediációval, mint alternatív vitarendezési móddal, megtudhatják, mikor és hogyan tudják ezt a lehetőséget igénybe venni. A tárgy oktatása rendkívül gyakorlatorientált, ezt mi sem bizonyítja jobban, minthogy a hallgatóknak a félév során lehetőségük van különböző szituációs gyakorlatokon keresztül konkrét mediációs technikákat elsajátítani, különös hangsúlyt fektetve a családi, párkapcsolati mediációra. Fontos, hogy ezen szeminárium választása esetén elengedhetetlen az együttműködés, az interaktivitás, illetve a nyitott, problémamegoldó gondolkodás.

A tárgyat tartja: Dr. Herke-Fábos Barbara Katalin tanársegéd, Dr. Borbás Eszter PhD-hallgató, óraadó

tárgy

Női szerepek a XXI. században

Ezt a szabadon választható tárgyat nem csak a lányoknak ajánlom, hanem mindenkinek, akit érdekel, hogyan alakult az évek során a nők társadalmi megítélése, milyen változások következtek be különböző kulturális és vallási szegmensekben, illetve az egyes történelmi korszakokban. A szeminárium során többek között szó esik a Gender-elméletről, történelemformáló nőkről, a feminista mozgalmakról, arról, hogy milyen a nők helyzete a munkaerőpiacon, valamint hogy milyen a nők politikai rendszerben elfoglalt helye. A tárgy egy kiselőadás tartásával teljesíthető.

A tárgyat tartja: Dr. Vörös Eszter Erzsébet adjunktus

Természetesen ezeken kívül is még számos szabadon választható tárgy közül válogathatunk, biztos vagyok benne, hogy mindenki megtalálja azt, amely a legközelebb áll az érdeklődési köréhez. Élményekben és sikerekben gazdag félévet kívánok minden hallgató társamnak!

Források: 1, kiemelt kép, kép1, kép2

EnglishGermanHungarian