[metaslider id="9331"]
Óriás Nándor szakkollégium felvételi interjú

Miért érdemes csatlakozni az Óriás Nándor Szakkollégiumhoz? – Interjú Várallai Lucával, az ÓNSZ alelnökével

Következő cikkemben Várallai Lucával, az Óriás Nándor Szakkollégium alelnökével és a Civilisztika tagozat tagozatvezetőjével készített interjúmat olvashatjátok, amelyben igyekeztünk minden fontos információt összegyűjteni azok számára, akiket érdekel a Szakkollégium tevékenysége, illetve azoknak szeretnénk segítséget nyújtani a cikk által, akik szeretnének az idei félévben jelentkezni a szervezethez. Reméljük, az alábbiakban minden kérdésetekre választ kaptok! 

Kérlek, mutasd be olvasóinknak, illetve a hallgatóknak az Óriás Nándor Szakkollégium tevékenységét és céljait!

Várallai Luca ÓNSZ interjúVárallai Luca: Az Óriás Nándor Szakkollégium közel 10 éve működik ebben a formájában, ezzel kapcsolatosan egy jubileumi konferenciát tartottunk 2023. június 9-én a HSZK támogatásával. Ezen elsősorban alumni tagok adtak elő a munkájuk során tapasztalt jogi problémákról, majd a jelenlegi tagok közül páran a Kar híres professzorainak életútját, jogi munkásságát ismertették. Úgy gondolom, ez egy kiváló alkalom volt arra, hogy lássuk, hova juthat a tehetséges joghallgató egy ilyen közegben. 

Ha pár szóval jellemezném a „Szakkolinkat”, a következők jutnak eszembe: tehetséggondozás, közösség, lehetőség és szakmai elhivatottság. Ugyanis az ÓNSZ legfontosabb célja a kiemelkedő hallgatók tehetséggondozása, amely során minden egyes tagozat profiljához illeszkedve a tagok elmélyülhetnek egy-egy jogterület sajátosságaiban. Ehhez korszerű elméleti és gyakorlati tudást segítő eszközök állnak rendelkezésre, amelyekhez különböző pályázatok során is forrást biztosítunk. A szakkollégium kifejezetten azokhoz a diákokhoz szól, akik a kötelező egyetemi alaptudáson kívül egy szélesebb horizontú tudást is szeretnének magukba szívni, illetve szeretnének egy összefüggő képet látni a hivatásról. 

A tudományos elmélyülést és a munkát Mentortanárok segítik, akik szellemi támogatást nyújtanak a hallgatóknak. 

Számos szakmai programot szervezünk, ezek közül vannak nyilvános és csak a tagok számára látogathatók. Az előző félév tematikája úgy épült fel, hogy minden Tagozat egy-egy téma köré építette a szakmai programját. Az Elméleti-történeti Tagozat tematikus kvízestet szervezett „Híres perek számokban” címmel, amelyen hallgatók és az oktató mentorok közösen derítettek fényt a híres történelmi perekre és bűnügyekre. A Közjogi Tagozat és „A digitalizáció uniós fejleményeinek jogi elemzése” elnevezésű, az Igazságügyi Minisztérium által támogatott kutatócsoport által szervezett programon többek között betekintést nyerhettünk az új uniós digitalizációval kapcsolatos jogszabályok egyes fontosabb vetületeire, valamint annak interdiszciplináris relevanciájába a különböző jogágak metszéspontjában. A Pécsi Törvényszékkel folytatott együttműködés keretében a Civilisztika Tagozat kerekasztal-beszélgetést szervezett, amelynek témáját a Munka Törvénykönyvének 2023. január 1-jén hatályba lépő módosításai képezték. Az immáron hagyománnyá vált „Jogász Nap” keretében a Bűnügyi Tagozat által szervezett perszimuláción az örömtelien nagyszámú érdeklődők betekintést nyerhettek abba, hogy miként zajlik egy büntető ügyszakos bírósági tárgyalás a hatályos magyar jog alapján.

A Nemzeti Tehetségprogram Pályázat keretében is sikerült olyan előadókat meghívnunk, akik a szakma vagy esetleg egy másik tudományterület neves képviselői és egy adott aktuális témát dolgoztak fel. Részt vehettünk többek között a Nemzeti Közszolgálati Egyetem által szervezett szakmai programon is, amellyel bővítettük a kapcsolatokat a magyarországi állam-és jogtudományi karok szakkollégiumaival. Emellett a kolozsvári Collegium Iuridicummal is nagyszerű kapcsolatot ápolunk, az előző félévekben szakmai programja az NTP kötetünk kapcsán velük indult egy közös nemzetközi konferencia keretében. 

A társadalmi felelősségvállalás szintén a szakkollégium profiljához tartozik. A Fuss a rákgyógyításért! rendezvényen is részt vesznek tagjaink, illetve jótékonysági adománygyűjtést szerveztünk az ukrán menekülteknek, amit a Pécsi Baptista Szeretetszolgálatnak adtunk át. Tagjaink kiváló egyéni eredményeket érnek el különböző szakmai versenyeken, sokan országos szintű pályázatokat nyernek, illetve konferenciákon vesznek részt. Rendkívül sok ösztöndíj lehetőséget kínál már maga a szakkollégiumi tagság is. 

Ki szeretném emelni, hogy Karunkról az előző félév áprilisában rendezett 36. OTDK helyezettjei, díjat nyert opponensei többnyire az ÓNSZ köréből kerültek ki, amely szintén bizonyítja a tudományos munka színvonalát. 

Úgy tudom, hogy különböző tagozatokkal rendelkezik az ÓNSZ, amelyek közül a hallgatók választhatnak a jelentkezés alkalmával. Néhány mondatban körül tudnád írni az egyes tagozatok jellemzőit?

Várallai Luca: Az Elméleti-Történeti Tagozatban a történeti-elméleti diszciplínák terén kutathatnak a hallgatók. Így többek között a római jog, jogtörténet, jogbölcselet, szociológia, filozófia iránt érdeklődők választják. 

A Civilisztika Tagozat az egyik legtágabb, magánjogi szekciókat magába foglaló tagozat. Felöleli mind a polgári jog, polgári eljárásjog, nemzetközi magánjog, munkajog, gazdasági- és kereskedelmi jog, valamint az agrárjog joganyagát. 

A Bűnügyi Tagozatban a klasszikus bűnügyi tudományok rendszerében mélyülhetnek el a tagok. Így például a büntetőjogban, büntető eljárásjogban, büntetés-végrehajtási jogban, kriminológiában, kriminalisztikában. 

A Közjogi Tagozat a tradicionális jegyeket mutató közjogi beállítottságú jogterületek iránt érdeklődő hallgatókat tömöríti, akik foglalkozhatnak alkotmányjoggal, nemzetközi joggal, uniós joggal és akár pénzügyi joggal is. Ez a tagozódás azonban nem jelent teljes elköteleződést az adott tagozat mellett, bármilyen jogi témájú kutatást végezhetnek a hallgatók. Én például sokat foglalkozom emberi jogokkal, szociális joggal, azonban a klasszikus magánjogi jogterületek is érdekelnek. A modern jogász számára eleve egy kihívás, hogy a felmerülő problémákat interdiszciplináris megközelítésből vizsgálja egy rendszeren belül. 

Óriás Nándor Szakkollégium

A Civilisztika Tagozat tagozatvezetőjeként mik azok az ismérvek, amik ehhez a Tagozathoz kötnek Téged? Mi alapján érdemes a hallgatóknak tagozatot választani?

Várallai Luca: Már az első félévben megtanulják a jogász hallgatók a magánjog római jogi alapjait. Emlékszem Nochta Tibor Professzor úr polgári jogi előadására is, ugyan ez már másodévben volt. „Igen, én ezeket már hallottam”- mondtam magamban és visszaemlékeztem a Római jogi stúdiumra, amikor Csoknya Tünde Tanárnő a kockázatközösséget tanította nekünk. A Civilisztika szépsége számomra abban rejlik, hogy ugyanazokat a jogintézményeket kisebb-nagyobb változtatásokkal, de ma is használjuk. A jogászok feladata ezeknek a tradíciókon alapuló intézményeknek a mai viszonyokban való értelmezése, átértékelése, a gyakorlatba való átültetése, valamint a társadalmi igényeknek és jelzéseknek a feltérképezése. Ez magában foglalja azt is, hogy a laikusok számára egy közérthető képet adjunk át. Egy magánjoggal foglalkozó jogász folyton újabb lehetőségeket talál, ugyanis a privátautonómia joga rengeteg utat képes törni magának. Nem olyan strict, mint a büntetőjog, nem olyan konvergens a fejlődésmenete, mint pl. egy közjogi jogterületnek. Ezt természetesen valaki preferálja, mert olyan beállítottságú, de vannak olyan emberek is, akik nem. Én ezek közé tartozom és érdemes azoknak választania a Civilisztika Tagozatot, akik szeretik ezt a fajta gondolkodásmódot. 

Hogyan és milyen határidővel tudnak pályázni az érdeklődő hallgatók?

Várallai Luca: 2023. szeptember 22-ig lehetséges a pályázatokat elküldeni a szakkollegium@ajk.pte.hu email címre. A kötelező dokumentáció, mint pl. leckekönyv, adatlap mellett a legfontosabb az esszé megírása. A Facebook oldalunkon, illetve a www.onszak.pte.hu oldalon is megtalálhatóak az aktuális felvételi esszétémák. Közel 2 oldalban kell az adott tagozatba kívánó pályázónak kifejtenie a véleményét az adott esszétémáról. Ezeket pontozzuk, majd utána kb. egy hétre szóbeli elbeszélgetés következik. Bármilyen kérdés merülne fel ezzel kapcsolatban, az oldalon minden információ megtalálható, valamint az alelnökök is rendelkezésre állnak. 

Milyen jogosultságokkal, illetve kötelezettségekkel jár a Szakkollégiumi tagság?

Várallai Luca: A szakmai programokon általában kötelező a részvétel, de a csapatépítőt sem érdemes kihagyni a félév elején és végén. A szakkollégium nem csak a szakmai programok miatt jó választás – hiszen olyan előadókkal, szaktekintélyekkel találkozhatunk, akikkel az egyetemen alapesetben nem –, hanem mert olyan közösséget alkotunk, amely egyedülálló az egyetemen. Ezenkívül lehetőséget biztosítunk minden tagunknak az MTA által besorolt Scriptura online folyóiratunkba való publikáláshoz, mely nagyszerű lehetőség. Minden szám megtekinthető a weboldalunkon. 

Fontos megemlíteni, hogy segítjük, támogatjuk egymást és örülünk egymás sikerének. Erre kiváló példa az ITDK. 0. forduló eseményünk, amelyen az OTDK-n indulni kívánó szakkollégisták a Mentorokkal és Konzulensekkel együtt meghallgathatták egymás kari fordulóra szánt előadását. Rengeteg tapasztalattal, építő jellegű kritikával találkozhattunk, amelyek a mi fejlődésünket szolgálják. Ezeket beépíthettük az országos megmérettetésen és nagyon remélem, hogy a közeljövőben megrendezendő belső intézményi konferenciákon is hasznosíthatjuk. 

Óriás Nándor Szakkollégium interjú

Képek forrásai: 1,2,3

EnglishGermanHungarian