[metaslider id="9331"]
Jogklinika interjú Csete Robival

Interjú a Jogklinikáról Csete Róberttel, a Jogklinika egyik irodavezetőjével

A Jogklinika – akár egy közepes méretű ügyvédi iroda – lehetőséget nyújt a hallgatóknak arra, hogy valódi, változatos ügyekben próbálhassák ki elméleti tudásukat. A programban a hallgató elsajátíthatja a majdani gyakorló jogász számára kulcsfontosságú készségeket, mint például a jogi érvelés, a lényegre törő problémakezelés, szakmabeliekkel és laikusokkal történő kommunikáció. A program résztvevői a mentorok révén közvetlen bepillantást nyerhetnek, hogyan gondolkodik egy bíró vagy egy ügyvéd, és nem utolsó sorban jó szakmai kapcsolatokat építhetnek ki. Cikkemben Csete Róbert, a Jogklinika egyik irodavezetője mesél bővebben erről a gyakorlatorientált képzési lehetőségről.

Hol hallottál először a Jogklinikáról? Mióta vagy tagja? Mi a jelenlegi pozíciód?

Jogklinika Csete RóbertCsete Róbert: Elsősorban a Jogklinika I. tantárgyat felvett évfolyamtársaimtól, ám később az akkori irodavezető vette fel velem a kapcsolatot, ugyanis olyan hallgatókat kerestek, akiket érdekelhet a tantárgy és a szervezet keretein belül végzett tevékenység. Hozzám az egyik oktató ajánlása alapján jutottak el. 

Már majdnem két éve annak, hogy felvettem a Jogklinika I. tantárgyat, a szervezet tagjává a 2022/2023-as tanév I. félévében váltam. 

Jelenleg a Jogklinika egyik irodavezetője vagyok. 

Mit kell tennie annak, aki csatlakozni szeretne, milyen feltételeknek kell megfelelnie?

Csete Róbert: A Jogklinika I. tantárgy felvételének előzetes követelménye a Polgári jog 2. tantárgy sikeres teljesítése, tehát a képzés legkorábban a III. tanévben kezdhető meg. Ez egy bevezető, ugyanakkor máris gyakorlati jellegű része a képzésnek. 

Ezt követi a Jogklinika II. tantárgy, amely a konkrét ügyekkel történő foglalkozáson keresztül fejleszti a jogászi készségeket és ad anyagi és eljárásjogi ismereteket. Ezzel párhuzamosan kezdhetik meg a hallgatók a Campus Legal Aid Clinic-nél, mint szervezetnél folytatott munkát. 

Következő lépcső lehet a Competency Clinic tantárgy felvétele, ahol a hallgatók a jogászi munka további elemeivel ismerkedhetnek meg, más karok hallgatóival együttműködve. 

Jogklinika

Hogyan épül fel a tantárgyi tematika? 

Csete Róbert: A képzés bevezető részében a hallgatók megismerhetik azokat a jogászi képességeket, amik a valós jogászi tevékenység eredményes elvégzéséhez szükségesek, valamint megismerkedhetnek a szervezet működésével, eljárásrendjével. A gyakorlati képzési részben a hallgatók lehetőséget kapnak arra, hogy az órai feladatok mellett gyakornokként, később tagként foglalkozzanak valós ügyekkel, azok megoldásában ténylegesen részt vegyenek. A Competency Clinic berkein belül más karok hallgatóival együttműködve, a jogászi szakmagyakorláshoz és az elhelyezkedéshez előnyt jelentő nemzetközi vonatkozású, a szakma nem szokványos részét is érintő jogi átvilágítási jelentés és memorandum (adott jogkérdés nemzetközi elvárásoknak megfelelő jogi véleményezése) elkészítésével foglalkozhatnak. 

A tárgy teljesítése a hallgató órán nyújtott teljesítményétől, az adott feladatok elvégzésének oktatói megítélésétől függ. 

Hogyan jellemezhető a Jogklinika tevékenysége?

Csete Róbert: A Campus Legal Aid Clinic program keretében a hallgatóknak lehetőségük nyílik arra, hogy már egyetemi tanulmányaik alatt valós ügyekben hasznosíthassák elméleti tudásukat, fejleszthessék gyakorlati készségeiket, tanácsot nyújthassanak magyar és külföldi hallgatótársaik számára, utóbbi esetben idegen szaknyelvi ismereteiket is alkalmazni tudják. A tevékenység ellátását segíti, hogy a Jogklinika saját irodával is rendelkezik, a véleménykészítés formai és tartalmi kellékeit pedig a Jogklinika szabályzatai rögzítik. A felmerülő ügyekre a hallgatók csoportban keresnek megoldást, elsőként az ügyféllel egyeztetett személyes találkozó során felveszik a tényállást, majd összegyűjtik a tanácsadáshoz szükséges releváns jogszabályokat, végül írásban elkészítik a jogi véleményt. A hallgatók tevékenységét ügyvéd, bíró vagy oktató mentor felügyeli.

Kik fordulhatnak a Jogklinikához jogi segítségért?

Csete Róbert: A Jogklinikához a Pécsi Tudományegyetem polgárai fordulhatnak jogi jellegű problémáikkal, melyekre egy professzionális szakember felügyelete mellett ingyenesen, előzetes jogi véleményt, illetve általános jogi tájékoztatást adnak. Természetesen mindig kihangsúlyozva, hogy ez nem ügyvédi tanácsadás, képviseletet nem láthatunk el, okiratot nem szerkeszthetünk, hanem oktatási célt is szolgáló általános jogi tájékoztatás, ezért bármely jognyilatkozat megtétele esetén forduljanak jogász szakemberhez. Ügyfeleink jelentős része az egyetem nemzetközi hallgatója, azonban vannak magyar ügyfeleink is. 

Jogklinika ügyfél

Milyen feladatokat, ügyeket kaptok? Mennyi segítséget kaptok ezek megoldása során?

Csete Róbert: Rendkívül változatos jellegű ügyeket kapunk. Foglalkoztunk már büntető- és büntető eljárásjogi, polgári és polgári eljárásjogi, közigazgatási jogi, szabálysértési, fogyasztóvédelmi ügyekkel is, ám a leggyakoribb ügytípus a lakásbérleti szerződéssel kapcsolatos jogvita és az idegenrendészeti eljárás. Mindemellett a vállalkozások alapításával és a harmadik országbeli állampolgárok foglalkoztatásával is sokat foglalkoztunk.

A munkánkat végig ügyvéd felügyeli. Emellett mentor véleményezi a jogi vélemény és jogi tájékoztató tervezeteket, ezzel segítve az oktatást és az érdemi jogi tanácsadást. A szaknyelvi ellenőrzést a kari lektorátus végzi, fejlesztve a hallgatók szaknyelvi tudását és garantálva a kiadott dokumentumok nyelvi helyességét. 

Karrierépítés szempontjából milyen előnyökkel jár a Jogklinikában való részvétel? 

Csete Róbert: A szervezetben korábban munkát végző, már gyakorló jogászként tevékenykedő volt tagoktól kapott visszajelzések alapján a képzés során elsajátított képességek az előnyükre váltak. Munkába álláskor nem érték őket váratlanul a szervezeti működés jellegzetességei, az ügyfelekkel való kommunikálás kihívásai. A munkáltatóktól érkező visszajelzések is azt mutatják, hogy van igény az ilyen jellegű képzést végzett hallgatókra, hiszen a munkába állásuk gördülékenyebben zajlik, tapasztalattal rendelkeznek. 

A Media Iuris nevében köszönöm szépen az interjút, illetve további sikereket kívánok a tanulmányaidhoz és a Jogklinikában való tevékenységedhez!

 

Források: 1

Képek forrásai: kiemelt, 1, 2

EnglishGermanHungarian