[metaslider id="9331"]
ter

A függetlenség vágya, avagy vitatott jogi állású területek- Bougainville

Amikor egy államon belül a lakosság egy része az országtól való elszakadást és függetlenedést látja problémáinak megoldásaként, sokszor hosszú, kegyetlen és véres háborúk, megtorlások és népirtások kísérik a mozgalom útját az önállóság felé. Sajnos nem ritka az sem, amikor ezek az akciók kudarcba fulladnak, mások nem ismerik el őket vagy egyszerűen a helyzetük rosszabb lesz még annál is, amilyen azelőtt volt. Mindig van azonban kivétel, ami bizonyítja, hogy igenis meg lehet állapodni a szemben álló feleknek és békében is szét lehet válni egymástól. Ezen cikkemben egy ilyen pozitív példát szeretnék bemutatni Bougainville-szigeteinek történetével.

A szigetek története 

terBougainville a mai Pápua Új-Guineában található autonóm régió, amit valójában nem csupán egyetlen, hanem több, kisebb sziget alkot, nevét a Bougainville-szigetről kapta, amely a legnagyobb mind közül. A térséget napjainkban körülbelül 300 ezer ember lakja, területét tekintve pedig akkora lehet, mint Baranya és Somogy vármegye területe együttesen. Ezen viszonylag kis vidék már évezredek óta lakott a melanézok által. 1768-ban haladtak el mellette először közvetlenül az európai hajók, melyeknek egyik vezetője a francia tengernagy, Louis Antoine de Bougainville volt (értelemszerűen róla kapta a nevét a sziget). A térséget azonban ezek után nem a franciák hódították meg, hanem először 1886-ban a németek vetették meg a lábukat, ekkor térítették át a lakosságot a katolikus hitre. Fennhatóságuk alatt Bouganville területét az Új-Guineai gyarmatukhoz csatolták, ezen állapot pedig egészen az I. világháborúig fennmaradt, amikor az ausztrálok üldözték ki onnan a németeket. A térség ezután még mindig nem talált állandó gazdára, mivel 1942-ben a japánok vették át a vezetést, majd őket egészen hamar, 1945-ben ki is üldözték és újra visszatértek az ausztrálok. A függetlenedett Pápua Új-Guineával 1975-ben egyesültek, ami rengeteg problémát és nehézséget okozott Bougainville lakosainak.

A függetlenséghez vezető út

A feszültséget elsősorban az 1960-as években kialakított Panguna bánya okozta, ami akkoriban a világ legnagyobb külszíni fejtésű rézbányája volt. Az 1972-ben megnyílt bánya Pápua Új-Guinea exportjából származó bevételének körülbelül a felét tette ki, így jelentősége igen nagynak mutatkozott. A lakosságnak azonban a bánya csupán kellemetlenségeket okozott, mivel a munkaerőt külföldről pótolták, így rengeteg bevándorló öntötte el a régiót, akiket az ottlakók vörös bőrűeknek hívtak. Emellett a bánya működése nagy jelentőségű természeti károkkal és környezetszennyezéssel járt, ami a helyi mezőgazdaságot lerontotta és megnehezítette. Nem segített a helyzeten az sem, hogy a bevételnek szinte teljes egésze elhagyta Bougainville-t. Ez tovább feszítette a húrt, hogy a helyieknek semmi jó nem származott ebből a teherből. Az emberekben a feszültség egyre gyűlt, ami először zavargásokban, majd 1988-ban polgárháborúban öltött testet. A harcok a Bougainville Revolutionary Army (BRA) vezetésével folytak és egészen 10 évig tartottak, azaz csak 1998-ban értek véget, így sajnos az sem mondható el teljesen, hogy a függetlenedés ebben az esetben nem követelt egyetlen emberi életet sem. A pápuai kormány külső segítséget, zsoldosokat is fel akart fogadni a háború megnyerése érdekében, ám ezt nemzetközi szinten nem támogatták, ezért elállt ötletétől. 2001-ben írták alá végül a békeszerződést, amiben megállapodtak a katonák leszereléséről, a terület nagyobb autonómiájáról és egy népszavazás kiírásáról, ami a függetlenedéssel lesz kapcsolatos. A szavazást végül 2019-ben írták ki, ami nagy sikert aratott, ugyanis 87%-os részvétel mellett 98% voksolt az elszakadás mellett

ter

A Panguna bánya

Bougainville napjainkban 

A népszavazás egy igazán nagy eseménynek számított, szinte népünnepként kezelték és hatalmas támogatás és lelkesedés övezte. A kormányt semmilyen megállapodás nem kötötte a népszavazás eredményéhez, 2021-ben mégis megindultak a tárgyalások a két fél között. Port Moresby városában viszont inkább aggasztónak tartották a függetlenedéshez elindult folyamatokat, mivel attól tartottak, a térség többi része is élni szeretne majd az elszakadás lehetőségével, ha látja, hogy megvalósítható akár békés úton is és ezáltal az ország destabilizálódna. Pápua Új-Guinea miniszterelnöke, James Marape a következőképpen nyilatkozott: a munkám az, hogy biztosítsam az ország többi részének egyben maradását”.

ter

James Marape

A miniszterelnök szándéka érthető, ám Bougainville akaratát a megállapodás szerint nem veti meg és figyelembe veszi, így 2021. július 7-én be is jelentette Bougainville autonóm régiójának elnökével együtt (Ishmael Toroama), hogy a térség 2027-ben önálló országgá válik. A bejelentést követő évben, 2022-ben el is fogadták a Era Kone Covenant keretmunkát, amivel megtervezték a 2025 és 2027 közötti függetlenedés folyamatát és lépéseit. Egy bizottság már fel is esküdött az új alkotmány elkészítésére, már csak az hiányzik, hogy a pápuai parlament ratifikálja a szavazás eredményét és Bougainville függetlenségét, amit még idén teljesíteniük kell, ám a cikk elkészültének időpontjában ez még nem történt meg. Segíti a haladást, hogy az elszakadást nemzetközileg is többen támogatják, mint például az USA, Ausztrália vagy Kína. Kína már egy ajánlattal is szolgált a Bougainville-i lakosok számára, miszerint szívesen látná őket a Selyemút projektben.

Források: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Képek forrása: kiemelt, 1, 2, 3

EnglishGermanHungarian