[metaslider id="9331"]

A 21. század globális problémái – A harmadik világ helyzete

A történelem során minden kornak megvoltak a maguk nehézségei, és így van ez sajnos ezzel az évszázaddal is. A 21. század olyan globális problémákat tudhat a magáénak többek között, mint az éhezés, a szegénység, a vallási-, a nemi-, és a faji alapú diszkrimináció, az egyes térségekre jellemző politikai és gazdasági instabilitás, a túlnépesedés, a terrorizmus, a globális felmelegedés, és a sort még jócskán lehetne folytatni. Azonban a Föld egyes térségei a kelleténél is jobban érzékelik ezeket a problémákat, területi elhelyezkedésükből, politikai berendezkedésükből, vagy történelmükből fakadóan. Ezek a harmadik világ országai. 

A ,,harmadik világ”, mint kifejezés, a hidegháború idején jött létre, amikor is 1955-ben a bandungi értekezleten 29 volt gyarmati állam, a két szuperhatalom mellett létre kívántak hozni egy új politikai közösséget. Így az első világ, vagyis az Amerikai Egyesült Államok és annak szövetségesei, és a második világ, azaz a Szovjetunió és annak szövetségesei mellett létrehozták a harmadik világot, melyhez elsősorban afrikai, ázsiai, és latin-amerikai államok tartoztak. A harmadik világ megnevezés mára már nem olyan gyakori, ehelyett inkább fejlődő országokként utalnak ezen államokra. A Dzsaváharlál Nehru által 1954-ben megfogalmazott,,el nem kötelezettség politikája” alapul szolgált ezen államok eszmerendszerének, és az 1961-es belgrádi konferencia után ennek megfelelően létrehozták a máig létező El Nem Kötelezettek Mozgalmát, amelynek jelenleg 118 tagállama van.

Ezen államok történelme a gyarmati időkre nyúlik vissza, a dekolonizáció, vagyis a gyarmati világ felszámolása az első világháború után kezdődött meg, és a második világháború után is folytatódott. A függetlenedés folyamatát a két szuperhatalom, az USA és a Szovjetunió is támogatta, azonban igyekeztek befolyási övezetükhöz csatolni ezeket az államokat. Ennek a politikának az alapját a neokolonializmus elve jelentette, melynek értelmében a függőség gazdasági, vagy más eszközökkel való fenntartására törekedtek. Ennek a függőségnek a fenntartása konfliktusokat és belháborúkat eredményezett egy-egy államban, erre pedig jó példa India, ahol a brit fennhatóság alóli kikerülés után vallási ellentétek eredményeképpen három állam jött létre a függetlenedett állam területén. A muzulmán Pakisztán, a hindu India, és a buddhista Ceylon, vagyis a mai Srí Lanka. 

A függetlenedő harmadik világ problémái

Az I. Világháború után függetlenné vált arab államok elsősorban nacionalista politikát folytattak, államformájukra pedig többnyire a diktatúra volt jellemző. A térség egyik legjelentősebb nemzetközi konfliktusa az 1956-os szuezi válság volt, mely során Nasszer egyiptomi elnök államosította a brit kézen lévő Szuezi-csatornát, ezzel kivívva a britek, franciák, és izraeliek haragját, akik megtámadták Egyiptomot. A konfliktus az Egyesült Államok és a Szovjetunió beavatkozásával zárult. A Közel-Keleten zajló arab-izraeli konfliktust tovább mélyítette emellett az 1967-es hatnapos háború, és az 1973-as Jom kippuri háború. 

,,Afrika évében”, 1960-ban 16 afrikai ország került ki a gyarmati függésből. Ezeket az országokat – az arab térséghez hasonlóan – többnyire diktatórikus államberendezkedés, ha pedig demokratikus formát öltött egy adott állam, akkor instabilitás jellemezte. Afrika fejlődő államaiban a vezető szerep eleinte a fehér európai kisebbség kezében volt, így volt ez Dél-Afrikában is, ahol az apartheid rendszer rasszista módszereivel elnyomta a helyi lakosságot. A rendszer elleni küzdelemben tűnt fel Nelson Mandela, aki évtizedekig ült börtönben, majd pedig a rendszert megdöntve a Dél-Afrikai Köztársaság elnökeként tűnt fel ismét. 

Latin-Amerikát a 15.-16. században elsősorban a spanyolok és a portugálok gyarmatosították, akik nagyban kihasználták az addig érintetlen természeti erőforrásokat, mint a nemesfém bányákat, és hozzájárultak a maja, az inka, és az azték kultúrák kiirtásához. A térségben a 20. században egyre erőteljesebben érződött az Észak-Amerikai befolyás, és ez egy-egy országnál a gyakori hatalmi változásokban is megmutatkozott. Dél-Amerika etnikai sokszínűsége rengeteg problémát szült az elmúlt évszázadok folyamán, gyakoriak voltak a katonai puccsok, a polgárháborúk, és gyakran szélsőséges ideológiák kerültek hatalomra. 

Mi jellemzi a fejlődő államok jelenlegi helyzetét?

A Dél-Amerikai államok között még ma is gyakoriak a határ menti viták, ebben élen jár többek között Bolívia, aki gazdag nyersanyag lelőhelyeit veszítette el szomszédainak köszönhetően, emellett Chile és Argentína is gyakran keveredik vitákba. A kontinens államaiban az éghajlati viszonyoknak köszönhetően gyakoriak a drog ültetvények, így ebből ezek az országok, elsősorban Mexikó nagy bevételekhez jutnak. A drogcsempészet mellett az illegális fegyverkereskedelem is nagymértékben jelen van ezen a területen. Ezen bűnszövetkezetek kiterjedt hálózatai pedig nagy veszélyt jelentenek a helyi lakosságra. Ezt bizonyítja egy amerikai kockázatkezelő cég, az AON besorolása, mely szerint a kontinens államainak többségét közepes, vagy magas rizikó faktorral látták el veszélyességük tekintetében. 

A harmadik világ országaira általánosságban elmondható a gazdasági fejletlenség, a rossz egészségügyi rendszer, a rossz életkörülmények, melyeken nem segít az sem, hogy ezeknek az államoknak az élén többnyire korrupt politikai társulások állnak. Gazdaságukra a monokultúra jellemző, ugyanis ezek az államok általában nagyon kevés termék előállítására specializálódtak, így minden másból importra szorulnak. Az illegális kereskedelem és a fegyverkezés nem csupán Latin-Amerika fejlődő államaira jellemző, hanem Afrikára, és az arab területekre is egyaránt. A túlnépesedés elsősorban Afrikát fenyegeti, ahol a népesség nagy százaléka tanulatlan, gyakori az analfabetizmus, az ott élő népességet pedig betegségek és járványok tizedelik a megfelelő higiéniai körülmények hiánya miatt. Állandó az éhezés, ugyanis az állam képtelen ellátni az egyre szaporodó népességet. A fejlődő országok általános problémáját képezik az etnikai konfliktusok, mivel az országhatárok és az etnikai határok legtöbbször nem esnek egybe. Ezeknek a komoly gazdasági és társadalmi problémáknak az elsődleges oka pedig a több száz éves gyarmati függés. 

Vajon várható-e javulás a harmadik világ országainak helyzetében?

A 2000-es évek világgazdaságát tekintve elmondható, hogy egyes ázsiai országok gyors gazdasági fejlődésen mentek át, ami javította az adott ország életkörülményeit. Az arab államokban az elmúlt egy-két évtizedben a gazdag kőolajlelőhelyek hoztak változást, és lendítették fel a gazdaságot, azonban ezekben az országokban mégis vannak olyan elmaradott területek, ahol rossz életkörülmények között, mélyszegénységben élnek az emberek. A fejlődő országokban a főváros, és a központi területek javarészt megfelelő életkörülményeket biztosítanak, azonban a perifériákon lévő területeken még ma is állandó gondot okoz az élelem és vízhiány, a munkanélküliség, a szegénység, és a bűnszövetkezetek általi veszély. Ezeknek a problémáknak a megoldására külső segítségként léptek fel olyan civil szervezetek, mint a Máltai Szeretetszolgálat, emellett a fejlődő országok az elmúlt évtizedekben különböző nemzetközi szervezetekhez csatlakoztak, mint például az ENSZ, vagy hoztak létre olyan közös szerveket, mint az Arab Liga, és a Latin Unió. A civil szervezeteknek köszönhetően egyre több iskola épült Afrikában, ahol a gyerekeket írni, és olvasni tanítják, emellett állandóak a felvilágosító jellegű előadások, ugyanis a világ HIV fertőzöttjeinek a többsége az afrikai kontinensen él. A harmadik világ országaiban a fejlődési folyamat hosszabb időt vesz igénybe, azonban a nemzetközi segítség nagyban hozzá tud járulni a folyamat felgyorsításához. 

Képek forrása: pinterest.com

EnglishGermanHungarian