[metaslider id="9331"]
diakkorok2

Téged is vár a Diákkör! II. rész

Találd meg a hozzád legközelebb álló jogterületet és legyél Te is diákköri tag a PTE ÁJK-n!

Cikksorozatom előző részében bemutatásra került a Kriminalisztikai, az Alkotmányjogi, a Római Jogi, a Polgári Jogi, a Büntetőjogi valamint a Gazdasági és Kereskedelmi Jogi Tudományos Diákkör.

Jelen cikkben a soron következő 5 diákkör kerül bemutatásra, szintúgy a beérkezett válaszok szerinti sorrendben.

Emberi Jogi, Jogbölcseleti és Társadalomelméleti TDK

Az Emberi Jogi, Jogbölcseleti és Társadalomelméleti TDK a Jogbölcseleti és Társadalomelméleti Tanszék mellett tevékenykedik. Célja, hogy közelebb hozza a hallgatókhoz az emberi jogok, a jogbölcselet, valamint a politológia, szociológia, jogszociológia világát. Oktatóink hathatós közreműködésének köszönhetően üléseiket havi rendszerességgel tartják, ezek mellett félévente több alkalommal szélesebb közönségnek szervezett eseményt is rendeznek, neves hazai vagy külföldi előadókkal színesítve. A Diákkör mindezek mellett fontosnak tartja, hogy egy érdeklődő és motivált közösséget alakítson ki.

A TDK hallgatói titkára Vajda Szabolcs, akihez bátran fordulhattok kérdéseitekkel Facebookon vagy e-mail elérhetőségén keresztül (vszabi97@gmail.com).

Jogklinika Diákkör

A Jogklinika Diákkör (JDK) az egyetemen működő Jogklinika – Campus Legal Aid Clinic mellett működő közösség, melynek feltett szándéka, hogy már akár az első éves hallgatóknak gyakorlatorientált programokat szervezzen.

A Diákkör célzottan azért jött létre, hogy az egyetemi pályafutás megkezdésekor a javarészt elmélettel foglalkozó hallgatóság számára alternatívát kínáljon, hiszen maga a Jogklinika, mint egyetemi szervezet is valódi ügyfeleket fogad, valós problémákat old meg, a tagjai pedig eközben sajátíthatják el a későbbiekben elengedhetetlen gyakorlati tapasztalatokat. A JDK hagyományos értelemben vett diákköri üléseket nem tart. Rendezvényeik mellett lehetőség nyílik tárgyaláslátogatáson, szerződésírási workshopon, valamint ügyféltalálkozón részt venni, ezzel bekapcsolódni a későbbi jogklinikai tevékenységbe.

A JDK titkára Vajda Szabolcs, aki Facebookon, illetve e-mailben ( vszabi97@gmail.com ) várja az érdeklődő hallgatók megkeresését, esetleges kérdéseit.

Infokommunikációs Jogi TDK

Az Infokommunikációs Jogi TDK havi rendszerességgel tart üléseket, amely rendszerint 1-1 oktató vagy hallgató által tartott szakmai előadásból és azt követő kötetlen beszélgetésből áll. Félévente-évente tanulmányi kirándulást is szerveznek, adott esetben más, pl. a Közigazgatási Jogi TDK-val közösen.

A TDK nyitott bármely, a technológia és a jog iránt érdeklődő, illetve annak valamely kapcsolódási pontját kutató hallgató előtt. Az elmúlt évtizedekben minden OTDK-n képviseltették magukat, legutóbb négy dolgozatból három helyezést vagy különdíjat kapott.

Az Infokommunikációs Jogi TDK hallgatói titkára Bárdos Kata (bardoskata96@gmail.com), további információk tőle vagy az Informatikai és Kommunikációs Jogi Csoport oktatóitól kérhetők.

Jogtörténeti TDK

A Jogtörténeti Tudományos Diákkör hosszú évek óta aktív és eredményes munkát végez. Alapvető céljuk az OTDK-ra való felkészülés, emellett üléseiken egyéb, jogtörténethez kapcsolódó kérdéskörökkel is foglalkoznak. Tagjaik egy kiváló szakmai-baráti közösség keretein belül aktívan részt vesznek a tudományos élet világában, ami kétségkívül erőteljesen hozzájárul a hallgatók szakmai fejlődéséhez. Jelentkezni a Jogtörténeti Tanszék bármelyik munkatársánál, illetve a Diákkör hallgatói titkáránál, Békési Gábornál lehet (bekesi94@gmail.com).

Munkajogi TDK

A Munkajogi Tudományos Diákkör az előző félévben alakult újjá, ezért jelenleg kevés taggal rendelkezik. Ebből kifolyólag elsősorban keresik a munkajog iránt érdeklődőket, amivel hosszú távú céljuk egy konzekvensen működő Diákkör létrehozása. Üléseiken a munkajog aktuális kérdéseit vizsgálják, vitatják meg. Jelentkezni a Munkajogi és Társadalombiztosítási Jogi Tanszék bármely munkatársánál, illetve a Diákkör hallgatói titkáránál, Békési Gábornál lehet (bekesi94@gmail.com), aki megválaszolja a hallgatók kérdéseit is.

A Diákkörök sok szeretettel várják a csatlakozni vágyó hallgatókat!

Köszönjük az együttműködést dr. Szőke Gergelynek, az Informatikai és Kommunikációs Jogi Csoport vezetőjének, valamint Vajda Szabolcs és Békési Gábor hallgatói titkároknak.

Hamarosan érkezik a III. rész szintén a MediaIuris weboldalára elsősorban.

EnglishGermanHungarian