[metaslider id="9331"]
beke

Oktatóink a Baranya Megyei Békéltető Testületben!

A Baranya Megyei Békéltető Testület 2020. január 21-én tartotta alakuló ülését. Feladata a fogyasztói jogviták bírósági eljáráson kívüli rendezése. A Testület elnöki tisztségét Dr. Bércesi Ferenc, Karunk óraadója tölti be. Az újonnan megválasztott 11 tag között szerepel Dr. Hohmann Balázs, Karunk Közigazgatási Jogi Tanszékének tanársegédje és Dr. Monori Gábor, a Jogbölcseleti és Társadalomelméleti Tanszék egyetemi adjunktusa is.

A Testület működéséről, céljairól Dr. Hohmann Balázst kérdeztem.

Media Iuris: Ki és milyen módon kezdeményezheti a békéltető testületi eljárást?

Dr. Hohmann Balázs
Dr. Hohmann Balázs

Dr. Hohmann Balázs: A békéltető testület eljárását a fogyasztó kezdeményezheti, aki fogyasztói jogvitáját szeretné rendezni bírósági eljáráson kívül az érintett vállalkozással szemben. Ilyen vitás ügy lehet a a fogyasztó és a vállalkozás közötti adásvételi vagy szolgáltatási szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos, valamint szerződés hiányában a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével összefüggő ügy.
A közvélekedéssel ellentétben, a fogyasztóvédelmi törvény rendelkezései alapján nem csak természetes személyek válhatnak fogyasztóvá  egy ilyen jogviszonyban, hanem az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységi körén kívül eső célok érdekében eljáró civil szervezetek, egyházi jogi személyek, társasházak és lakásszövetkezetek, sőt a mikro-, kis- és középvállalkozás is.
Az eljárást a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testületnél lehet kezdeményezni alapesetben. A fogyasztóvédelmi szabályok már az előterjesztésnél igyekeznek kedvező lehetőségeket kínálni a fogyasztónak: eljárás iránti kérelmét a fogyasztó benyújthatja elektronikus úton az adott békéltető testület honlapján, email-ben, faxon és postai úton, vagy személyesen a testületek ügyfélszolgálatain. A kérelem benyújtását útmutató és formanyomtatvány is segíti, amelyet az érintettek megtalálhatnak a testületek elektronikus felületein.

 

Media Iuris: A várakozások szerint hány százalékban sikerül békés megoldást találni a fogyasztói jogvitákra a Békéltető Testület közreműködésével?

Dr. Hohmann Balázs: Országosan eltérő arányok mellett dolgoznak az egyes békéltető testületek, a Baranya Megyei Békéltető Testület 2019. évi eredményeire visszatekintve azt lehet mondani, hogy az esetek mintegy harmadánál sikerült egyezséget létrehozni a felek között, közel egyharmadánál pedig ajánlást tett az eljáró tanács – ezekben az esetekben a vállalkozás nem tett alávetési nyilatkozatot, így irányába nem lehet kötelezést tartalmazó határozatot tenni ebben az eljárásban. Azokban az esetekben, amikor megszüntetésre került egy eljárás, igen gyakori, hogy a felek egyébként a békéltető testületi eljáráson kívül már megállapodtak, amely szintén a testületek legfontosabb célja – a fogyasztói jogok gyors, egyszerű hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása – irányába hat.
A számokat értelmezve: a vitás ügyek legalább harmadában a fogyasztók ebben az ingyenes és 90 napos eljárási határidő mellett működő eljárásban orvoslást kaphattak sérelmeik ügyében, ahelyett, hogy a bírósági igényérvényesítés során, hónapokat, akár éveket várjanak egy döntésre, a jogvita tárgyához képest sokszor irreálisan magas felmerülő költségek mellett.

 

 

Media Iuris: Amennyiben az egyezség létrehozása eredménytelennek bizonyul, mennyi időn belül várható a fogyasztói jogok Békéltető Testület általi érvényesítése?

Dr. Hohmann Balázs: Itt a kérdés átfogalmazása lehet indokolt, a testület önmagában nem érvényesít jogot! Amennyiben az eljárás vagy azon belül az egyezségkötés azért hiúsul meg, mert az érintett vállalkozás nem tett eleget együttműködési kötelezettségének, a testület értesíti a székhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatóságot, és bírságkiszabásra kerül sor. Ha a vállalkozás nem tartja magát az egyezségben vagy kötelezésben foglaltakhoz, a fogyasztó a bíróságtól kérheti a  tanács határozatának végrehajtási záradékkal történő ellátását, amely lehetővé teszi annak gyorsabb érvényesítését.

 

Media Iuris: Tervezi-e a Baranyai Megyei Békéltető Testület, hogy a Budapesti Békéltető Testülethez hasonlóan nyilvánosságra hozza azon cégek nevét, amelyek készek voltak a vita gyors, békés lezárására a békéltető testületi eljárásban és egyezséget kötöttek?

Dr. Hohmann Balázs: Erre az esetek többségében megvan a lehetősége a testületnek és egy lehetséges fejlesztési lehetősége lehet a testület  láthatóságának érdekében, amellett, hogy jelenleg is szerepelteti az együtt nem működő vállalkozások listáját honlapján. Arra viszont figyelmet kell fordítani, hogy nem minden vállalkozás örülne egy ilyen listának: több esetben ugyanis az egyezségkötés során a fogyasztó titoktartást vállal a sérelem kompenzálása fejében, a vállalkozás hírnevének, ügyfelei bizalmának megőrzése érdekében – ebben az esetben várhatóan nem lehetne közzétenni az egyébként készséges és egyezségkötésre nyitott vállalkozás nevét.

 

A Media Iuris többek között ezzel a cikkel szeretne gratulálni és sikeres munkát kívánni!

 

Előző bejegyzésünk: Fiatalkorú lányokat kényszerítettek prostitúcióra Pécsett!

EnglishGermanHungarian