[metaslider id="9331"]
Félévértékelő interjú

Félévértékelő interjú karunk oktatójával, dr. Projics Nárcisszal

A 2023/24-es tanév első (őszi) szemeszterét tekintve bátran kijelenthetjük, hogy egy rendkívül színes, programokkal teli féléven vagyunk túl. Egy ilyen időszak azonban tanulással, készüléssel is jár, ugyanis a december-január hónapokban a megszerzett tudásukról és elsajátított ismereteikről kell számot adniuk a hallgatóknak. Karunkon bármilyen anyaggal, tantárggyal vagy éppen vizsgával kapcsolatos kérdés felmerülése esetén bátran kereshetjük oktatóinkat is, megkönnyítve ezzel a vizsgákra történő felkészülést. Következő cikkemben ebből kifolyólag kértem fel a Büntető- és Polgári Eljárásjogi Tanszékünk oktatóját, dr. Projics Nárciszt, hogy értékelje a mögöttünk álló őszi félévet, és néhány szóban üzenjen a hallgatóknak a vizsgaidőszak megmérettetései előtt. Az alábbiakban a Tanárnővel készült interjút olvashatjátok.

A Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának oktatójaként hogyan értékeli a mögöttünk álló félévet?

dr. Projics Nárcisz félévértékelő interjúdr. Projics Nárcisz: Ennek a félévnek a kezdete két szempontból is különleges volt. Egyrészt ebben az évben 100 éves a pécsi jogászképzés, így a tanév megkezdése a centenáriumi ünnepségsorozat jegyében telt, amelynek első rendezvénye az Ünnepi Tanévnyitó Tanácsülés volt. Az elsőéves hallgatók létszáma a korábbi évekhez képest szép számmal emelkedett. Ez nagy öröm, a kar népszerűségét és egyben elismertségét is mutatja ez a növekedés. Másrészt személyes oka volt, ezt a tanévet tanársegédként kezdtem meg. 

A félév során a hallgatóknak lehetőségük volt számos tudományos diákkörhöz csatlakozni és ezen belül kutatási munkát végezni, illetve szakmai programokon részt venni. 

A polgári eljárásjogi kurzusokat a hallgatók a félév során végig nagy létszámban látogatták. A Polgári Eljárásjogi Tudományos Diákkör újraindult, ami iránt a hallgatók érdeklődést mutatnak. Van olyan hallgató, aki megkezdte a kutatást a 37. Országos Tudományos Diákköri Konferenciára és több hallgató jelezte, hogy a tervei között szerepel a kutatás megkezdése és a Konferencián való részvétel.  Örömmel mondhatjuk, hogy a Dr. Kiss Daisy emlékpályázaton pécsi joghallgató nyerte el az I. helyezést.

Akadtak-e olyan helyzetek a polgári eljárásjog tantárgy oktatásában, amik kihívást jelentettek?

dr. Projics Nárcisz: A félév során nem adódott olyan helyzet, ami kihívást jelentett volna. Dr. Mészáros Pál kollégámmal az oktatást jól meg tudtuk szervezni, gördülékenyen zajlott. A félév eleji személyi és tárgyi felosztást a félév során végig tudtuk tartani.

Érkeztek-e visszajelzések a hallgatók részéről akár a tantárgy anyagával, akár a teljesítési követelményekkel kapcsolatban?

dr. Projics Nárcisz: A félév során mindvégig az volt a kérésünk a hallgatók felé, hogy jelezzék, ha bármi problémájuk vagy kérdésük van a tananyaggal, illetve a tárggyal kapcsolatban. Folyamatosan érkeznek is visszajelzések, illetve megkeresések a tananyaggal és a teljesítési követelményekkel kapcsolatban. Igyekszünk hallgatóinknak a kérdéseikre mihamarabb választ adni legjobb szakmai tudásunkkal.

A visszajelzések pozitívak az előadásokkal és a szemináriumokkal kapcsolatban. Hallgatóink véleménye szerint érthetők és követhetők a kurzusok. Az eddigiek szerint a követelményekről megfelelő tájékoztatást kaptak. A legnagyobb visszacsatolás azonban a szorgalmi dolgozat eredménye és a vizsgaidőszak lesz.

Mik a tervei a tanszéknek az előttünk álló időszakban a polgári eljárásjog oktatása terén?

dr. Projics Nárcisz: Dr. Mészáros Pál kollégámmal tervünk, hogy a hallgatók pécsi oktatók által írt polgári eljárásjogi könyvekből és jegyzetekből tudják elsajátítani a szükséges ismereteket. „Polgári nemperes eljárások” könyv és „Európai Polgári Eljárásjog” jegyzet már a hallgatók rendelkezésére áll. Tervezzük az igazságügyi igazgatási szakos hallgatóknak jegyzet készítését, valamint jogász szakos hallgatóinknak tankönyv megírását.

A tavaszi szemeszterben a gyakorlatok keretében jogesetmegoldásokkal igyekszünk gyakorlati szemléletet adni hallgatóinknak, hogy az elméletben már elsajátított anyagot át tudják vinni a gyakorlatba. „Európai polgári eljárásjog” címmel új szabadon választható tárgyat hirdetek, amelynek célja az európai polgári eljárásjog iránt érdeklődő hallgatók ismereteinek bővítése és az alapvizsgára történő felkészülés elősegítése. Az a tapasztalatom, hogy ez a témakör a vizsgák során nehézséget jelent. Ezzel elősegítendő a hallgatók felkészülése e tárgykörből.

Közeledve a vizsgaidőszakhoz tudna pár mondatban üzeni a megmérettetés előtt álló hallgatóknak?

dr. Projics Nárcisz: Amelyik tárgyból lehetőség van szorgalmi dolgozat megírására, ott éljenek ezzel a lehetőséggel. Így a vizsgaidőszak könnyíthető. Azt tanácsolom, hogy tervezzék meg a vizsgaidőszakot, alakítsanak ki egy „menetrendet” és igyekezzenek magukat ehhez tartani, hogy a csúszásokat elkerüljék. 

Eredményes felkészülést kívánok az elkövetkezendő vizsgaidőszakra! Kívánom, hogy a vizsgaidőszak alakuljon terveik szerint! Kitartást és jó tanulást kívánok! 

A Media Iuris nevében köszönöm szépen a Tanárnőnek, hogy elvállalta az interjút, és sok sikert kívánok mindenkinek a vizsgaidőszakra!

 

Kiemelt kép forrása: 1

EnglishGermanHungarian