[metaslider id="9331"]
orias-nandor-dij

Mert a jogi karon megéri jól tanulni…

A pécsi jogi kar számos díjjal, pályázati kiírással ösztönzi hallgatóit tanulmányi, szakmai és tudományos területen egyaránt.  Az anyagi díjazások mellett ezek komoly szakmai elismerések, melyek egy jogász pályakezdésénél előnyt jelenthetnek. Alábbi interjúimban a kar sok díja közül, az Óriás Nándor-díjat kívánom bemutatni.

Mikor és milyen céllal jött létre az Óriás Nándor-díj?

dr-mohay-agostonDr. Mohay Ágoston: Az Óriás Nándor-díjat 2012-ben alapította az ”Óriás Nándor Alapítvány a jogászképzésért” nevű civil szervezet. Az Alapítvány pedig eredeti formájában 1996-ban jött létre, a kezdeti működést néhány évnyi passzivitás követte, majd 2012-ben új kuratórium vette át az Alapítvány működtetését, én is ekkor kapcsolódtam be a szervezet munkájába. A kuratórium összetétele 2012 óta is többször is változott, de kiemelném Benke József kollégám munkájának fontosságát, aki az újjászervezés óta folyamatosan dolgozik a kuratórium tagjaként.

A díjat azért alapítottuk, hogy a PTE ÁJK legkiválóbb tanulmányi, szakmai és tudományos eredményekkel rendelkező hallgatóinak teljesítményét elismerhessük, valamint egyúttal ezúton is tisztelegjünk Óriás Nándor néhai pécsi római jogász professzor jogtanári munkássága előtt.

Kik azok a hallgatók, akik elnyerték már korábban a díjat?

Dr. Mohay Ágoston: Határozottan mondhatom, hogy a díjat minden esetben a pécsi joghallgatók közül valóban kiemelkedő hallgatók kapták, akik amellett, hogy tanulmányi kötelezettségeiket nagyon magas színvonalon teljesítették, olyan egyéb eredményeket értek el, amelyek figyelemre és elismerésre méltóak: a díjazottak már hallgatóként hazai és nemzetközi konferencia előadásokat tartottak, tudományos publikációkat adtak közre rangos folyóiratokban, vagy éppen országos vagy nemzetközi jogesetmegoldó-, perbeszédversenyeken és más szakmai megmérettetéseken lettek díjazottak. E hallgatók nem a feltétlenül szükséges minimumot kívánták elérni tanulmányaik során, hanem keresték a szakmai kihívásokat és éltek a lehetőségeikkel. Az Alapítvány kuratóriumának meggyőződése, hogy az ilyen teljesítményt kell díjazni, és nem is csak azért, mert ez díjazottnak megbecsülést jelent, bár a fő szempont nyilvánvalóan ez, de a díj emellett motiválhat más joghallgatókat is hasonló szorgalomra és aktivitásra. A korábbi díjazottak szakmai életútja egyébként azóta is szépen alakul, van közöttük például bírósági titkár, tanársegéd és nemzetközi szervezetnél dolgozó jogász is – ez egyfajta igazolása is az Alapítvány megalapozott díjkiadási tevékenységének. Azt is örömmel nyugtázza a kuratórium, hogy a korábbi díjazottak túlnyomó többsége graduális tanulmányai befejeztével jelentkezett a doktori képzésbe, ami a minőségi tudományos utánpótlásképzés szempontjából bír jelentőséggel.

Ki nyújthat be pályázatot, milyen kritériumoknak kell megfelelni pályázatunk elnyeréséhez? Milyen feltételek teljesülése jelent előnyt?

Dr. Mohay Ágoston: Ahogy a kérdés megfogalmazásából is már felsejlik, a díj elnyerésére benyújtott pályázat benyújtásának vannak egyfelől kötelező kritériumai (ha úgy tetszik: ezek jelentik a „beugrót” a pályázáshoz, de még ezek tekintetében is lehet eltérés a pályázók között), másfelől olyan eredményeket is fel lehet tüntetni a pályázatban, amelyek ugyan kötelező feltételek, de tanúsítják a pályázók kiemelkedő szakmai munkásságát. Szerencsére a pályamunkák minősége általában véve olyan, hogy egyik sem pusztán a kötelező elemekre próbál támaszkodni.

A kötelezően teljesítendő feltételek a legalább jó (4) rendű alapvizsga római jogból, a pályázat benyújtását megelőző négy félévben 4,0 vagy afeletti súlyozott tanulmányi átlag, valamint egy középfokú C-típusú állami vagy azzal megegyező értékű nyelvvizsga bármely élő idegen nyelvből.  Előnyt jelentő érdem pedig lehet az OTDK Állam- és Jogtudományi Szekciójában elért helyezés, különdíj, vagy „Legjobb Opponens” díj, a Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj, a tanszéki demonstrátori tevékenység, országos vagy helyi tanulmányi vagy jogesetmegoldó versenyen vagy pályázaton elért helyezés vagy díjazás, tagság az Óriás Nándor Szakkollégiumban és/vagy tanszéki tudományos diákkörben. Szintén előnyt jelent további, bármely fokú nyelvvizsga bármely élő idegen nyelvből, bármely fokú nyelvvizsga latin (vagy egyéb holt) nyelvből vagy latinérettségi. A kuratórium méltányolja továbbá az elnyert külföldi jogi tanulmányi ösztöndíjakat és a tudományos publikációs tevékenységet.

A díj eszmei és/vagy anyagi értéket képvisel?

Dr. Mohay Ágoston: Mindkettőt, bár úgy gondolom, a díjnak elsődlegesen eszmei értéke van. A díj elnyerése ugyanakkor egyszeri pénzjutalommal is jár, a díjazott továbbá magyar és latin nyelvű oklevelet, valamint egy bronz plakettet is kap.

2019-ben Szijártó István kapta a díjat. Miért pont Ő? Mivel emelkedett ki a pályázók közül? 

Dr. Mohay Ágoston:  Először is az szeretném hangsúlyozni, hogy nagy örömünkre 2019-ben is minden beérkezett pályázat igen magas színvonalú volt – fogalmazhatnék úgy is, hogy legszívesebben mindegyiket díjaztuk volna. Végül azért Szijártó István kapta a 2019. évi díjat, mivel ő volt az a pályázók közül, aki a legtöbb elismerendő teljesítményt, eredményt tudta felmutatni, így az egyébként is erős mezőnyből is ki tudott emelkedni. Két két dolgot emelnék ki: a rendkívül aktív konferencia-előadói tevékenységét (a pályázat benyújtása idején összesen hat konferencia- és workshop-részvételt tudhatott maga mögött a pályázó, amelyek között több nemzetközi konferencia-előadás is volt), valamint a kiemelkedő publikációs tevékenységét: a pályázati dokumentációja szerint 13 publikációval rendelkezett a pályázó, ami egy végzett fiatal kutatótól is szép teljesítmény lenne – persze, ahogy Istvánt ismerem, publikációinak száma azóta már minden bizonnyal emelkedett.

Végül, ha megengedi, megragadnám az alkalmat, hogy biztassam a pécsi joghallgatókat arra, hogy minél többen pályázzanak majd a 2020. évi Óriás Nándor-díj elnyerésére: a vonatkozó pályázati kiírást terv szerint 2020 késő őszén teszi majd közzé a kuratórium.

A fent említett Szijártó Istvánt kérdeztem meg, miként vélekedik díj elnyeréséről, illetve további terveiről…

Először is engedd meg, hogy gratuláljak a Media Iuris nevében a díj elnyeréséhez.  Aki nem ismerne Téged, bemutatkoznál pár mondatban?

Szijártó István: Mindenekelőtt szeretném megköszönni a megtisztelő felkérést. Sokat jelent ez számomra, és remélem, hogy a Media Iuris olvasóit is motiválni fogja az interjú. A jogászképzést öt évvel ezelőtt, a 2015/2016-os tanulmányi évben kezdtem meg, így már tanulmányaim végére értem a záróvizsgák kivételével. Egyetemi éveim alatt kialakult a saját érdeklődési köröm, ami nem más, mint a nemzetközi jog és az európai közjog. Úgy gondolom, hogy legnagyobb tanulsága annak lehet, ha elmondom, hogy az elmúlt éveket nem kizárólag a vizsgákra és órákra való készülés határozta meg, hanem ugyanilyen meghatározó szerepe volt annak, hogy tanulmányi versenyeken, konferenciákon, tanulmányi programokon és közösségi programokon vettem részt.

Milyen tevékenységek miatt nyerted el az Óriás Nándor-díjat? Volt, aki segített, támogatott célod elérésében?

Szijártó István: Vissza is térhetünk az előző válaszom végéhez, mert az Óriás Nándor-díjat – akárcsak a legtöbb szakmai, tanulmányi elismerést vagy ösztöndíjat – az adott hallgató tanulmányi és szakmai előmeneteléért ítélik oda. Úgy gondolom tehát, hogy az elmúlt öt év munkájával érdemeltem ki ezt a díjat, amelyre egyetemi éveimből mindig is a legbüszkébb leszek. Szakmai fejlődésemet pedig Dr. Mohay Ágoston, és Dr. Kis Kelemen Bence, a Nemzetközi- és Európajogi tanszék tanszékvezetője és tanársegéde segítette, ezáltal hozzájárulva az Óriás Nándor-díj elnyeréséhez is.

Mikor adtad be a pályázatodat, illetve mikor értesültél annak sikerességéről?

Szijártó István: A pályázatot 2019 októberében, kiírásának hónapjában adtam be. A díj elnyeréséről pedig nem sokkal a pályázatok elbírálásának határideje, azaz december 16. után értesültem.

Számos publikációd van. Melyikre vagy a legbüszkébb?

Szijártó István: A legbüszkébb mindig arra vagyok, amelyikkel éppen elkészültem, így most azt a cikkemet szeretném kiemelni, amelyik az Ügyészek Lapjának 2019/6. számában fog – kicsit késve – megjelenni, és amely az Europol és az Eurojust közös nyomozócsoportokban betöltött szerepével foglalkozik. Egyúttal ennek az angol nyelvű változata fog megjelenni a Pécs Journal of International Law c. folyóirat 2020/1. számában, ami szintén nagy öröm számomra.

Részesültél már korábban is valamilyen díjban, ha igen, miben?

Szijártó István:  Igazán szerencsésnek érzem magam, hogy többször is lehetőségem volt ösztöndíjakban részesülni. A Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj, vagyis az egykori Köztársasági Ösztöndíj az, amelynek a legjobban örültem.

Mik a további terveid?

Szijártó István:  A graduális képzés befejezése után szeretném megkezdeni a doktori képzést, méghozzá az Unió tagállamainak büntető igazságügyi együttműködésének témájával, és az ügyészségen szeretnék elhelyezkedni, mert úgy érzem, hogy itt fontos tapasztalatokat szerezhetek, amelyek hozzájárulnak majd a kutatómunkámhoz.

A Media Iuris nevében mindkettejüknek köszönöm az interjút, és további sikereket kívánok!

EnglishGermanHungarian