[metaslider id="9331"]
föld

Vajon mi lesz az emberiség sorsa 100 év múlva? – Földünk egyik kiemelkedő globális problémája, a túlnépesedés

Globális problémaként értelmezhetjük azokat a társadalmi, gazdasági, környezeti jelenségeket és folyamatokat, amelyeknek hatása nem szűkíthető le országos vagy térségi szintre, hanem a Föld egészére kiterjed, és az emberiség jövőjét katasztrófák sorával fenyegetheti és amelyek elhárítása vagy kezelése is csak a Föld egész népességének összehangolt, együttes cselekvésével valósítható megA Föld globális problémái körébe tartoznak: környezeti problémák(pl. globális felmelegedés), háború és béke kérdése, túlnépesedés, élelmiszerválság, anyag- és energiaválság.

A túlnépesedés okai

A túlnépesedés gyökere a születési arányszám és a halálozási arányszám közötti különbségben keresendő. Ha egy adott évben a megszületett gyermekek száma közel megegyezik a halálozások számával, akkor a népességszám stabilizálódik. A népesedési folyamatban kiemelkedő szerepe volt az ipari forradalomnak. Egyes feltételezések szerint ugyanis a technológiai haladás a leginkább közrejátszó tényező abban, hogy a népesedésben az egyensúlyi állapot nem áll be. Az orvostudományban is számos olyan felfedezés történt, amely segítségével egyre több betegség válik leküzdhetővé. A növekvő élelemellátás és a halálozási arány csökkenése is a túlnépesedés kiindulópontjává vált. A túlnépesedés folyamatában azonban a pszichológiai tényezők szerepe sem elhanyagolható, pl. régen a népességnek csak egy nagyon kis része rendelkezett megfelelő anyagi háttérrel ahhoz, hogy kényelemben, nélkülözés nélkül éljenek. Azonban a legtöbb fejlődő országban az analfabétizmus nagymértékben jelen van, sokan a szegénységi küszöb alatt élnek, akiknek kevés vagy semmilyen ismerete nincs a családtervezésről, ezért a fiatalon kötött házasságok esetén nagyobb eséllyel születik több gyermek. Összességében tehát a szegénység, a csökkenő halálozási ráta, a rossz orvosi hozzáférés, a fogamzásgátlás szegény használata miatt nő a népesség a Földön.

Hogyan alakult a Föld népessége?

Az időszámítás kezdetén kb. 200 millió, 2000-re 6,5 milliárd, 2035-re 25 milliárd fő is lehet a Föld népessége, de az előrejelzések szerint 8-14 milliárd között fog állandósulni. Érdekesség, hogy 2022. november 15. elérte a 8 milliárd főt a Föld népessége.

föld

Hiperurbanizáció

A túlnépesedésből adódó veszélyeket tovább fokozza a lakosság városokba áramlása, vagyis az urbanizáció. Ennek oka az, hogy a fejlődő országokban a gazdaság alapjának az ipart tekintették, ezért a mezőgazdasági termékek árát alacsonyan tartották és minden fejlesztést az iparban végeztek el. A városok azonban nem készültek fel a milliós lélekszámú, letelepülni vágyók fogadására, így a nagyvárosok körül nyomornegyedek alakultak ki. 

Napjainkban a világon kb. 10-ből 6 ember városban lakik.  Száz évvel ezelőtt ez a szám 10-ből 1 volt. Egyes becslések szerint 2050-re a Földön 27 olyan megaváros lesz, ahol több mint 20 millióan fognak lakni. Az urbanizáció tehát számos infrastruktúrabeli, közlekedési, foglalkoztatási, környezetszennyezési és közegészségügyi kihívást is tartogat.

föld

A túlnépesedés következményei, hatásai

A természeti erőforrások gyorsabb kimerülése

Ha a jelenlegi népességnövekedés folytatódik és az előrejelzések megvalósulnak, a következő ötven évben a bolygó teljes népessége megduplázódhat. Ez akkor nem okozna problémát, ha a természeti erőforrások és a terület is azonos mértékben növekedne.

Zöldterületek eltűnése

Az urbanizáció miatt évente több millió hektár zöldfelület tűnik el. Minél több az ember, annál kevesebb az oxigénforrás.

Túlzott vízhasználat

Az emberi települések számának növekedése miatt a víz iránti igény is növekszik. És egyes társadalmak megváltoztatják a folyók természetes folyását, hogy fenntartsák az ipari vagy mezőgazdasági tevékenységeket. További probléma, hogy a folyóvizek és az óceánok szennyezettsége egyre nehezebbé teszi az ivóvíz megszerzését.

Az ózonréteg károsodása

A vegyi hulladékoknak a koncentrációja a népesség növekedésével egyenes arányban nőtt. Ennek következtében az ózonréteg vastagsága annyira csökkent, hogy folyamatosan szélesedő lyuk keletkezett.

Az erősödő urbanizáció, a növekvő munkanélküliség és a növekvő megélhetési költségek is következményei a túlnépesedésnek.

Megoldási lehetőségek

A megoldási lehetőségek körében különbséget kell tenni abban, hogy fejlett vagy fejlődő országokról van-e szó. A fejlett országok GDP-je és a lakosok jövedelme magas, kiterjedt infrastruktúrával, magas színvonalú oktatással és egészségüggyel, illetve kiemelkedő életszínvonallal rendelkeznek. Ilyen ország például az USA, Kanada és az európai országok döntő többsége. A fejlődő országok viszont ezeken a területeken jelentősen elmaradnak. Fejlődő gazdasággal rendelkezik például Afrika, Dél-Amerika, Ázsia nagy része és a Karib-térség.

A fejlett országok lehetőségei a népesség számának csökkentésére:

  • Stabilizálni a népességnövekedést a bevándorlás megállításával, valamint több pénzt és gondot fordítani a szexuális felvilágosításra.
  • Anyagi segítséget nyújtani a fejlődő országoknak, hogy a mezőgazdaságukat és a megfelelő iparukat fejlesszék. 
  • Népességszabályozási programok finanszírozása a fejlődő országokban.

A fejlődő országok feladata: 

  • Sajátos nemzeti terveket kell kidolgozni, amelyek több módot és lehetőséget kínálnak a családtervezésre, ezáltal a népesség növekedésének megállítására. 
  • Finanszírozni kell az emberek képzését az analfabétizmus csökkentése érdekében.
  • Adományokat és jutalmakat adni a kis létszámú családoknak.
  • A fogamzásgátlásra vonatkozó kulturális tabukat megváltoztatni. 

 Források: 1, 2, 3, 4, 5

Képek forrása: kiemelt, 1, 2

EnglishGermanHungarian