[metaslider id="9331"]

Újraválasztották Dr. Fábián Adrián Dékán Urat

2021. 06. 08. napján a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán a Kari tanács keretei között, mivel letelt a dékáni mandátum három éves időtartama, dékánválasztás történt. A jelenlegi dékán, Dr. habil Fábián Adrián ismételten beadta pályázatát a tisztségre, és idén nem akadt kihívója. 

A pályázatát elfogadták, így a Kari tanács támogatásán is múlt, hogy továbbra is betöltheti-e ezen pozícióját. A tanácskozáson huszonkét fő vett részt, amelyből huszonegy fő szavazott igen szavazattal, és csupán egy fő nemmel, így megválasztásra került, egy változtatás miatt immáron négy évre, Dr. habil Fábián Adrián dékánnak. Június 28. napján pedig a kinevezése is megtörtént.
A múlttal, a jelennel és a jövővel kapcsolatos tervei miatt kerestem fel a Dékán urat, hogy válaszoljon kérdéseimre. 

dr. Fábián Adrián

Először is szeretnék gratulálni a cím ismételt betöltésért, illetve megköszönni, hogy elfogadta a megkeresésemet. Beszéljünk kicsit a múltról, az elmúlt másfél év a veszélyhelyzet miatt nem volt egyszerű a kar életében, milyennek ítéli meg ezt az időszakot?

Dr. Fábián Adrián: Köszönöm szépen a gratulációt és a lehetőséget! Valóban nem volt könnyű időszak ez a mostani, és csak remélni tudjuk, hogy a végénél járunk. Először is nagyon gyorsan kellett alkalmazkodnunk a pandémia okozta kihívásokhoz, rapid módon kellett olyan horderejű döntéseket meghozni, amelyek alapvetően befolyásolták a működésünket, úgy, hogy mégse legyen meglepetésszerű, vagy kapkodó a döntéshozatal. Másrészt szinte az összes kari szabad potenciált lekötötte a veszélyhelyzet kezelése, sajnos a korábban tervezettnél kevesebb kapacitásunk maradt a stratégiai célok megvalósítására, az építkezésre. Tehát maradt még tennivaló.

Mennyire sikerült megvalósítania azon terveit, amiket az előző dékán választás során kitűzött maga elé? 

Dr. Fábián Adrián: Sajnos csak részben, lényegében a jól ismert körülmények miatt. A tantervi módosításokat végrehajtottuk ugyan (még a pandémia előtt), de a képzési portfólió bővítése nem tudott korábbi elképzelések szerint maradéktalanul megvalósulni. Az egyetemi „modellváltás” is új típusú feladatokat hozott/hoz magával, ezek végrehajtása már megkezdődött és ősszel tovább folytatódik. Az ÁJK belső szabályzatainak többsége ugyanebből az okból felülvizsgáltra szorul. 2021 őszétől megkezdődnek továbbá az Egyetem, és benne a Jogi Kar 1923. évi újjáalapításának a centenáriumi rendezvényei. A hallgatókat érintő „elmaradásom” talán kevesebb van, de a jelenléti képzésre történő visszaállás biztosan tartogat meglepetéseket. Az oktatói munka hallgatói véleményezésének rendszere még mindig kifogásolható, mindenképpen fejleszteni kell. 

Mennyire volt nehéz ez a választási időszak? 

Dr. Fábián Adrián: Ez a dékánválasztás több szempontból sem hasonlított a három évvel ezelőttire. Csak egyet emelnék ki: mivel most egyedül pályáztam a tisztségre, így az esélyeim is lényegesen jobbaknak tűntek, mint előző alkalommal. Összességében a pandémia és a modellváltással összefüggő ügyek mellett – szokatlan módon – valamelyest relativizálódott a dékánválasztás, pedig egy kar életében – általában – a dékánválasztáshoz képest relatív minden más ügy. 

Milyen érzés volt mikor megtudta, hogy ismét Ön fogja betölteni ezt a pozíciót? 

Dr. Fábián Adrián: Akkor különösen éreztem a tisztséggel járó felelősség súlyát.

Tekintsünk előre kicsit a jövőbe, mi az, amit szeretne mindenképp megvalósítani?

Dr. Fábián Adrián: A stratégiai cél egyértelműen megfogalmazható: aki Magyarországon jogi pályában gondolkodik, annak jusson eszébe alternatívaként a PTE ÁJK. Legyünk ott a pályaválasztási megfontolásokban, amennyire csak lehet. Másrészt próbáljuk ötvözni a hagyományainkat és a korszerű jogászképzés módszertanát, a folyamatos innovációt, ezáltal fenntartva, erősítve diplomáink presztízsét és piaci értékét.

Négy év sok idő, milyen tervekben gondolkozik hosszútávra nézve? 

Dr. Fábián Adrián: Úgy fogalmaztam az összoktatói értekezleten, hogy amennyire én látom, az elmúlt időszakban – annak minden nehézségével együtt – , de javultak az ÁJK pozíciói egyetemen belül, és azon kívül is. Azon fogok dolgozni, hogy az előttünk álló évek ne pusztán a javulásról, hanem a fejlődésről, a fejlesztésekről szóljanak. Kevésbé infrastrukturális beruházásokra gondolok, inkább oktatási és kutatási modernizációra, kisebb kutató centrum, vagy centrumok alapítására, oktatás-módszertani fejlesztésekre. Továbbra is szükséges a nemzetközisítésre fókuszálni, a jelenléti képzés mellett meg kell találnunk a helyét az online és a blended képzéseknek egyaránt. Még intenzívebb kapcsolatokra kell törekednünk a munkaerőpiac képviselőivel és még szélesebb lehetőségeket kell biztosítani a hallgatói tehetség kibontakoztatására. Ha mindez megvalósulna, a négy év talán nem is tűnik majd olyan soknak.

Nagyon szépen köszönöm a Dékán Úrnak, hogy válaszolt a kérdéseimre, sikeres éveket kívánok neki. 

EnglishGermanHungarian