[metaslider id="9331"]
tanevnyito_pecsi_jogi_kar_2020

Újra hallgatóktól hangosak a folyósok, megkezdődött az új tanév a pécsi jogi karon

Fontos jogászi ismérv a becsületesség, a jóhiszeműség, a tisztességesség és az emberségesség, hallhattuk Hajas Barnabás igazságügyi kapcsolatokért felelős államtitkár beszédében a PTE Állam- és Jogtudományi Karának ünnepélyes tanévnyitóján.

A Pécsi Tudományegyetem az egyik leghíresebb és legtöbb hallgatót oktató felsőoktatási intézmény az országban. A jogi oktatás már az első magyar egyetem alapításakor jelen volt a városban 1367-ben. Az első világháború utáni nehézségek ellenére 1921-től a Magyar Nemzetgyűlés törvény formájában támogatta a Pozsonyi Egyetem Pécsre költözését, majd 1923-tól Pécsen a négy meglévő kar közül a jog volt az egyik az orvostudományi, bölcsészeti és evangélikus teológia mellett. A karok későbbi kiválása és áthelyezése következtében a Pécsi Egyetem 1951-ben csak a jogi karból állt. Ezután 1982-ben a közgazdasági kar és a Tanárképző egyesült a jogi karral és közös elnevezésük a Janus Pannonius nevet kapta.

A 2020/21-es tanév ünnepélyes megnyitójának 2020. szeptember 7-én 10 órakor a Molnár Kálmán előadóterem adott otthont, ahol a Karon 2013-ban PhD fokozatot szerzett Dr. Hajas Barnabás államtitkár mellett a PTE rektora, Miseta Attila is köszöntőt mondott, illetve a kar dékánja, Fábián Adrián is ünnepi beszédet tartott.

Az Igazságügyi Minisztérium államtitkára Dr. Hajas Barnabás kiemelte: „A jó jogásznak nem kizárólag szakmai képzettséggel, szerteágazó lexikális tudással kell rendelkeznie, de egyúttal kiforrott erkölcsi és morális értékrenddel is!”. Beszédében kiemelte még, hogy: „Fontos jogászi ismérv a becsületesség, a jóhiszeműség, a tisztesség és az emberségesség.”

m1_tanevnyito_jogi_kar_pecsForrás: m1

Dékán Úr beszédében felhívta a figyelmet a jelenlegi járványhelyzet veszélyeire, melyet a Kar kiemelten kezel, ezért is várhatóan október végétől áttér a jogi kar is az online oktatásra, ahogy az az előző szemeszterben is folyt. Az oktatás megkezdése és maga a tanévnyitó ünnepség is a dékáni utasításokat betartva vette kezdetét az intézményben. A dékáni utasítás a védelem érdekében kimondja, hogy oktató, nem oktató és hallgató is csak COVID-19 tünetektől mentesen tartózkodhat az egyetem területén, ahol orrát és száját maszkkal köteles eltakarni, a 1,5 méteres védőtávolságot megtartva.

Örömmel közölte a kiemelkedően magas elsőévesek számát, közel kétszáz új nappalis jogászhallgató a karon, melynek majdnem fele államilag támogatott képzésre nyert felvételt. A PTE rektora említést tett a karon folyó nagyon magas színvonalú oktatásról, különösen szép szavakkal jellemezte a kar oktatóit és hozzátette, hogy reméli a végzett hallgatók egy része az intézmény életében marad, mint oktató. Az oktatók kiemelkedő teljesítményét és munkáját bizonyítva a PTE tanévnyitó ünnepségén és Pécs város napját ünnepelve, prof. Dr. Kiss László alkotmányjogásznak Pro Civitate Díjat adományoztak, az egyetem rektora Arany Katedra Díjjal jutalmazta Dr. Fabó Tibort, a Polgári Jogi Tanszék adjunktusát kiemelkedő oktató-nevelő munkájáért és az elért eredményeiért a tehetséggondozás területén, a PTE professzori talárját vehette át Herger Csabáné a Jogtörténeti Tanszék tanára és Pro Universitate Quinqueecclesiensi kitüntetésben részesült Dr. Kiss László egyetemi tanár kiemelkedő munkájáért.

Forrás: MTI/Sóki Tamás

Emellett a tanévkezdés előtti héten jó hírek érkeztek Karunkra, két pályázati projekt is támogatást nyert, Dr. Bankó Zoltán négyéves pályázata és Dr. Mohay Ágoston hároméves projektje nyert támogatást a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal által.

A vírushelyzet jelenléte és ennek körülményei ellenére, a jogi kar kiemelkedően magas színvonalát sikeresen tartotta, oktatói és hallgatói is maximális sikerrel zárták az előző szemesztert és reményeink szerint a 2020/21 őszi szemesztere még az eddigieknél is több sikert hoz majd a Kar számára, ahogy az látható az erős kezdés után.

A Media Iuris nevében sok sikert, kitartást és eredményességet kívánok Mindenkinek, oktatónak és hallgatónak egyaránt!

Kiemelt kép forrása: MTI/Sóki Tamás

1 thought on “Újra hallgatóktól hangosak a folyósok, megkezdődött az új tanév a pécsi jogi karon

Comments are closed.

EnglishGermanHungarian