[metaslider id="9331"]
PTE_AJK_4

Téged is vár a Diákkör! III. rész

Találd meg a hozzád legközelebb álló jogterületet és legyél Te is diákköri tag, itt a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán!

Cikksorozatom előző részében bemutatásra került az Emberi Jogi, Jogbölcseleti és Társadalomelméleti, a Jogklinika, az Infokomunnikációs Jogi, a Jogtörténeti, valamint a Munkajogi Tudományos Diákkör.

Jelen cikkben a fennmaradó diákkörök kerülnek bemutatásra, szintúgy a beérkezett válaszok szerinti sorrendben.

Mivel a Büntetés-végrehajtási és Kriminológiai TDK tevékenységéről többszöri megkeresésre sem kaptunk választ, így az említett diákkör ezen cikksorozat keretein belül nem kerül bemutatásra.

Közigazgatási Jogi TDK

A Közigazgatási Jogi Tudományos Diákkör már hosszú évekre visszanyúlóan folyamatosan végzi munkáját. A Diákkör céljai között szerepel a közigazgatási jog közelebb hozása a hallgatókhoz, ezért törekszik ülésein olyan aktuális és érdekes témákat boncolgatni, amelyek az előadások keretei között nem hangzanak el. Mindemellett kiemelten fontosnak tartja az OTDK-n induló hallgatók megfelelő felkészítését is.

A Közigazgatási Jogi Tudományos Diákkör üléseit félévente 2-3 alkalommal tartja, amelyek közül egyet rendszeresen, közösségépítő jelleggel egy kötetlenebb beszélgetés követ. A Diákkörhöz való csatlakozás valamelyik ülésen való részvétellel, és ezen szándék jelzésével történik.

A csatlakozással, valamint a felmerülő kérdésekkel Fazekas Cintia TDK titkárt lehet keresni a fazekas.cintia@pte.hu e-mail címen, Facebookon vagy személyesen. 

Pénzügyi Jogi Tudományos Diákkör

A Pénzügyi Jogi Diákkör általában hetente, illetve kéthetente ülésezik. A diákköri üléseket a Pénzügyi Jogi Tanszéken tartják, melyen előadásokat, konferenciák anyagát illetve a mindennapi életben előforduló pénzügyi joggal kapcsolatos eseteket vitatnak meg a résztvevők.

 A Pénzügyi Jogi TDK titkára Kapitány Kíra Mercedesz, aki kérdéseiteket a kapitanykiramercedesz@gmail.com email címen, vagy Facebookon várja.

Polgári Eljárásjogi TDK

A Polgári Eljárásjogi Diákkör ebben a szemeszterben kezdte meg újra működését. A Diákkör havi rendszerességgel tervezi ülései tartását, meghívott előadó részvételével. Ezenkívül tervezik egyéb közösségi programok szervezését is. A Diákkörrel kapcsolatban felmerülő kérdésekkel a Tanszék kollégáit lehet keresni e-mail elérhetőségükön.

Nemzetközi és Európajogi Tudományos Diákkör

A Nemzetközi- és Európajogi Tanszék mellett működő tudományos diákkör célja, hogy a két jogterület iránt érdeklődő hallgatók számára lehetőséget biztosítson arra, hogy tanulmányaikon túl is elmélyedjenek e témakörökben.

A diákkör tevékenységét a két évente megrendezett Országos Tudományos Diákköri Konferencia határozza meg. Aki nemzetközi jogi vagy európajogi témájú dolgozatot kíván készíteni a 2021-ben megrendezésre kerülő XXXV. Országos Tudományos Diákköri Konferenciára, az bátran forduljon a diákkörhöz, amelynek munkáját dr. Mohay Ágoston tanszékvezető és dr. Kis-Kelemen Bence tanársegéd aktívan segítik.

Ha szeretnél pécsi, vagy akár külföldi konferenciákon részt venni, a Diákkör vár Téged! Jelentkezni Nezdei Mirabella Kitti és Szijártó István titkároknál lehetséges a nezdei.mirabella@pte.hu, illetve az isti9604@gmail.com e-mail címek valamelyikén.

Büntető Eljárásjogi TDK

A Büntető Eljárásjogi TDK átlagosan havonta egy ülést szokott tartani. A TDK titkár Torma Adrienne, akinek munkája nagyban elősegíti a Diákkör zökkenőmentes működését. Az üléséken felkészítik a hallgatókat az OTDK dolgozat, illetve a Kari majd az ezt követő országos fordulóra.

A Diákkör szemeszterenként egy alkalommal szakmai kirándulást is szervez, a kis létszámra tekintettel általában egy másik TDK-val együtt. 

A Diákkörhöz való csatlakozás nincs feltételhez kötve, bármikor lehetséges. Kérdés esetén dr. Bendes Ákos az  bendes.akos@ajk.pte.hu e-mail címen áll rendelkezésére a hallgatóknak.

Családjogi és Mediációs Tudományos Diákkör

A Családjogi és Mediációs Diákkör azzal a céllal jött létre, hogy a családjog, a gyermekvédelem és a mediáció iránt érdeklődő hallgatókat szakmai tanácsokkal segítse OTDK dolgozatuk elkészítésében és a versenyre való felkészülésben. A tudományos munka segítésén túl lehetőséget teremt gyakorló szakemberekkel való találkozásra, ezzel orientálva a hallgatókat a pályaválasztásban. A mediációs oktató- és kutatószobában megtalálhatóak a témában legismertebb és leghasznosabb könyvek, amelyeket a diákköri tagok helyben használhatnak tudományos munkájuk megírásához.

A diákkör tagjai minden hónap harmadik hetében találkozót tartanak a mediációs oktató- és kutatószobában. A diákkörhöz csatlakozni ezeken az alkalmakon lehet.

A diákkör titkára Jesztl Donáta, vezető oktatója dr. Herke-Fábos Kata.

A Diákkörök sok szeretettel várják a csatlakozni vágyó hallgatókat!

Köszönjük az együttműködést dr. Mészáros Pál, dr. Bendes Ákos oktatóknak, illetve Kapitány Kíra, Szijártó István TDK titkároknak.

Fazekas Cintia

EnglishGermanHungarian