[metaslider id="9331"]
tavoktatas-polgari-jogi-tanszek

A távoktatás megvalósulása a Polgári Jogi Tanszéken – Interjú Prof. Dr. Nochta Tiborral

Mint mindenki tudja, 2020. március 23-tól megkezdődik a távoktatás a pécsi jogi karon, ami azt jelenti, hogy a hallgatók a „hagyományos” egyetemi előadások helyett különféle elektronikus platformokon keresztül ismerhetik meg a tananyagot, természetesen az oktatók segítségével. Hogy ez pontosan hogyan is valósul meg, azt a Media Iuris szerkesztői a tanszékvezetőkkel készült interjúkkal szeretnék a hallgatók számára bemutatni, valamint segíteni az eligazodásban.

Elsőként a Polgári Jogi Tanszék vezetőjét, Prof. Dr. Nochta Tibort kérdeztem a Polgári jog tantárgyak elérhetőségeiről, segédanyagairól, valamint a gyakorlatok teljesítéséről.

A Polgári Jogi Tanszék milyen módon szeretne segíteni a hallgatóknak a tananyag megértésében személyes előadás hiányában?

prof nochta tiborProf. Dr. Noctha Tibor: A Polgári Jogi Tanszék által oktatott tárgyak korszerű és aktuális írásos tananyagai lehetőséget biztosítanak ahhoz, hogy a távoktatás eredményesen folytatható legyen. A tanszék oktatói most is dolgoznak azon, hogy hangfelvétellel kísért Power Point bemutatók készüljenek, amelyeket az Office 365 Sharepoint applikációjába töltenénk fel, mert ott a tárhelykapacitás ezt lehetővé teszi, míg a Meet Street esetében ez nagyon korlátozott. A dékáni utasításoknak megfelelően minden tanszéki oktatónak a saját órája időpontjában rendelkezésre áll e-mailben, az események alakulása függvényében később a Teams applikáció révén élő kapcsolatot is tudnak létesíteni a hallgatók az érintett oktatóval. Elviekben tehát a technikai lehetőség a Teams applikáció révén arra is megvan, hogy „Csevegés” funkció kiválasztásával az adott csoport, évfolyam az előadás, konzultáció vagy gyakorlati óra időpontjában közvetlen élő kapcsolatba kerüljön az órát ily módon megtartó oktatóval. Ez a funkció még „beüzemelés alatt” van, de idővel talán működtetni tudjuk. A hallgatókat valamilyen kommunikációs csatornán (Neptun kör-e-mail, Teams üzenet) értesíteni fogjuk az aktuális lehetőségekről.

Egyelőre  az írásbeli-mailen történő kommunikációt preferálja a tanszék és nemcsak Power Point, hanem egyéb írásos óravázlat közzététele is történik. Sőt, Foksz-tagozaton videóra felvett rövid előadásokkal is próbálkozunk (Bércesi Zoltán docens urat kértem fel e körben a gyakorlat kialakítására). Folyik a tanszéken a facebookos kapcsolattartás is, amely ugyan nagyobb munkát igényel, de van olyan oktató, aki a Polgár 3 gyakorlati csoportjával és a Foksz csoportjával már megcsinálta a Facebook csoportot és nemcsak az órarend szerinti időpontban, hanem bármikor a rendelkezésükre áll (Bércesi Zoltán docens úr). Tehát van példa a Facebook csoport alkalmazásának is, jellegénél fogva kiegészítő, a kapcsolattartást célzó jelleggel.

A Neptun Meet Streeten kívül más platformokon (Office 365 Teams, esetleg Facebook) is elérhetőek lesznek a segédanyagok? Milyen gyakorisággal lesznek feltöltve a tantárgyhoz kapcsolódó tananyagok?

Prof. Dr. Nochta Tibor: Mint fentebb már kitértem rá, az Office 365 Teams és Sharepoint applikációi tűnnek erre a célra legalkalmasabbnak. A Neptun Meet Street lehetőségei korlátozottak. Szándékaink szerint minden hét aktuális óráinak időpontjáig feltöltjük a kapcsolódó segédanyagokat. Az oktatók az általuk megadott fogadóóráikon rendelkezésre állnak és megválaszolják a hallgatók kérdéseit, problémafelvetéseit.

A Facebook is sok lehetőséget kínál, de itt nehéz megszervezni, hogy az információk a célcsoporthoz jussanak el. Egy tanszék valamennyi oktatási feladatának Facebook csoportba szervezése, a csoportgazda kijelölése, a csoportba való felvétel menedzselése nagyon nagy kapacitásokat kötne le amellett, hogy a Teams applikáció, mint kifejezett csoportmunkára kitalált lehetőséget is alkalmazzuk.

Lehet már tudni, hogy a Polgári jogi gyakorlatokat hogyan lehet majd teljesíteni?

Prof. Dr. Nochta Tibor: Az eredeti feltételek között szereplő legalább két szemináriumi dolgozat megírása helyett a hallgatók teljesítményét más módon kell mérnünk, értékelnünk. A távoktatás a szó hagyományos értelmében vett dolgozatírást nem teszi lehetővé, mert nem biztosítható annak tisztasága, éppen ezért a távvizsgáztatást a dékán (az ERASMUS-os hallgatók vizsgáinak kivételével) utasítással megtiltotta. A gyakorlati óra gyakorlat jellegét megőrizve az Office 365 felületeinek (Teams, Sharepoint) felhasználásával juttatunk el a hallgatókhoz olyan jogeseteket, amelyek megoldása, beadása lehetőséget ad arra, hogy a polgári jog tananyagát gyakorlatias megközelítésben és az oktató által irányított, mégis alapvetően önálló munkával sajátítsák el, és munkájuk alapján a félévüket gyakorlati jeggyel le tudjuk zárni.

Összefoglalva:

Tájékoztatni fogjuk a hallgatóinkat, (PJ/PJGYAK. LEV./NAPPALI tárgytól függetlenül), hogy a hét mely órájában tartunk virtuális fogadóórát a Teams-en keresztül mindenki számára mindaddig rendelkezésre állva, amíg a kérdések el nem fogynak.

A tanszék oktatói egyébként (mint eddig is) e-mailen minden időben a hallgatók rendelkezésére kívánnak állni és a feltett kérdéseket ésszerű határidőn belül megválaszolják.

A PJGYAK eredményeket írásban közöljük, nem szándékozunk a Teams-en keresztül gyakorlatot tartani, hanem a fenti fogadóórában állunk a Teams-en keresztül a hallgatók rendelkezésére.

Minden bizonnyal merülnek fel kezdetben technikai, kommunikációs problémák, de – reményeink szerint –idővel a rendszer zökkenőmentes kapcsolattartást biztosít, ide értve akár a későbbiekben (amennyiben ez hasznosabbnak bizonyulna) a Teams felület alkalmazásával folytatott „csevegést”, mint az óratartás eddig nem művelt formáját is. Terveink szerint a jogesetek megoldását a benyújtásra vonatkozó határidő elteltével a rendelkezésre álló kommunikációs csatornákon keresztül megbeszélnénk Önökkel, hogy saját teljesítményüket azzal össze tudják vetni. Miként azt a kontakt órák keretében is hangsúlyoztuk, nem a tökéletes jogesetmegoldáson van a hangsúly, hanem az önálló munkán, a logikus, jogászi gondolkodáson. Lehessen érezni a befektetett munkát! Bízunk abban, hogy hallgatókkal történő felelősségteljes együttműködés biztosítja annak lehetőségét, hogy a képzés színvonala ne csökkenjen és teljesíteni tudják a hallgatók a tanulmányi és vizsga-kötelezettségeiket, az oktatók ehhez minden segítséget meg kívánnak adni. Minden kérdés megválaszolására, probléma megoldására nyitottak vagyunk

Bíznunk kell a közös munka és áldozatvállalás sikerében és legfőképpen abban, hogy a kialakult veszélyhelyzet nem tart hosszú ideig.

Köszönjük szépen a Tanár Úrnak az interjút!

 

EnglishGermanHungarian