[metaslider id="9331"]
szak

Szeretnél az Óriás Nándor Szakkollégium tagja lenni? Csapj le a lehetőségre!

Következő cikkemben Várallai Lucával, az Óriás Nándor Szakkollégium alelnökével és a Civilisztika Tagozat tagozatvezetőjével készített interjúmat olvashatjátok, amelyben igyekeztünk minden fontos információt összegyűjteni azok számára, akiket érdekel a Szakkollégium tevékenysége, illetve azoknak szeretnénk segítséget nyújtani a cikk által, akik szeretnének az idei félévben jelentkezni a szervezethez. Reméljük, az alábbiakban minden kérdésetekre választ kaptok! 

Először is, kérlek mutasd be olvasóinknak az Óriás Nándor Szakkollégium tevékenységét és céljait!

szakVárallai Luca: Az Óriás Nándor Szakkollégium közel 10 éve működik ebben a formájában. Legfontosabb célja a kiemelkedő hallgatók tehetséggondozása, amely során minden egyes tagozat profiljához illeszkedve a tagok elmélyülhetnek egy-egy jogterület sajátosságaiban. Ehhez korszerű elméleti és gyakorlati tudást segítő eszközök állnak rendelkezésre.  A szakkollégium kifejezetten azokhoz a diákokhoz szól, akik a kötelező egyetemi alaptudáson kívül egy szélesebb horizontú tudást is szeretnének magukba szívni, illetve szeretnének egy összefüggő képet látni a szakmáról. A munkát Mentortanárok segítik, akik szakmai és szellemi támogatást nyújtanak a hallgatóknak.  Számos szakmai programot szervezünk, ezek közül vannak nyilvános és csak a tagok számára látogathatók. A Nemzeti Tehetségprogram Pályázat keretében is sikerült olyan előadókat meghívnunk, akik a szakma vagy esetleg egy másik tudományterület neves képviselői és egy adott aktuális témát dolgoztak fel. Részt vehettünk többek között a Nemzeti Közszolgálati Egyetem által szervezett szakmai programon is, amellyel bővítettük a kapcsolatokat a magyarországi állam-és jogtudományi karok szakkollégiumaival. Emellett a kolozsvári Collegium Iuridicummal is nagyszerű kapcsolatot ápolunk, az előző félév első szakmai programja az NTP kötetünk kapcsán velük indult egy közös nemzetközi konferencia keretében. 

A társadalmi felelősségvállalás szintén a szakkollégium profiljához tartozik. A Fuss a rákgyógyításért! rendezvényen is részt vesznek tagjaink, illetve jótékonysági adománygyűjtést szerveztünk az ukrán menekülteknek, amit a Pécsi Baptista Szeretetszolgálatnak adtunk át. Tagjaink kiváló egyéni eredményeket érnek el különböző szakmai versenyeken, sokan országos szintű pályázatokat nyernek, illetve konferenciákon vesznek részt. Rendkívül sok ösztöndíj lehetőséget kínál már maga a szakkollégiumi tagság is. 

szak

Néhány mondatban körül tudnád írni az egyes tagozatok jellemzőit?

Várallai Luca: Az Elméleti-Történeti Tagozatban a történeti-elméleti diszciplínák terén kutathatnak a hallgatók. Így többek között a római jog, jogtörténet, jogbölcselet, szociológia, filozófia iránt érdeklődők választják. 

A Civilisztika Tagozat az egyik legtágabb, magánjogi szekciókat magába foglaló tagozat. Felöleli mind a polgári jog, polgári eljárásjog, nemzetközi magánjog, munkajog, gazdasági- és kereskedelmi jog, valamint az agrárjog joganyagát.

A Bűnügyi Tagozatban a klasszikus bűnügyi tudományok rendszerében mélyülhetnek el a tagok. Így például a büntetőjogban, büntető eljárásjogban, büntetés-végrehajtási jogban, kriminológiában, kriminalisztikában. 

A Közjogi Tagozat a tradicionális jegyeket mutató közjogi beállítottságú jogterületek iránt érdeklődő hallgatókat tömöríti, akik foglalkozhatnak alkotmányjoggal, nemzetközi joggal, uniós joggal és akár pénzügyi joggal is. Ez a tagozódás azonban nem jelent teljes elköteleződést az adott tagozat mellett, bármilyen jogi témájú kutatást végezhetnek a hallgatók. Én például sokat foglalkozom emberi jogokkal, szociális joggal, azonban a klasszikus magánjogi jogterületek is érdekelnek. 

A Civilisztika Tagozat tagozatvezetőjeként mik azok az ismérvek, amik ehhez a tagozathoz kötnek Téged? Mi alapján érdemes a hallgatóknak választani?

Várallai Luca: Már az első félévben megtanulják a jogász hallgatók a magánjog alapjait. Emlékszem Nochta Tibor Professzor úr polgári jogi előadására, ugyan ez már a második évemben volt. „Igen, én ezeket már hallottam”- mondtam magamban, és visszaemlékeztem a Római jogi stúdiumra, amikor Csoknya Tünde Tanárnő a kockázatközösséget tanította nekünk. A Civilisztika szépsége számomra tehát abban rejlik, hogy ugyanazokat a jogintézményeket kisebb-nagyobb változtatásokkal, de ma is használjuk. A jogászok feladata ezeknek a tradíciókon alapuló intézményeknek a mai viszonyokban való értelmezése, átértékelése, a gyakorlatba való átültetése, valamint a társadalmi igényeknek és jelzéseknek a feltérképezése. Egy magánjoggal foglalkozó jogász folyton újabb lehetőségeket talál, ugyanis a privátautonómia joga rengeteg utat képes törni magának. Nem olyan strict, mint a büntetőjog, nem olyan konvergens a fejlődésmenete, mint pl. egy közjogi jogterületnek. Ezt természetesen valaki preferálja, mert olyan beállítottságú, de vannak olyan emberek is, akik nem. Én ezek közé tartozom, és érdemes azoknak választania a Civilisztika Tagozatot, akik szeretik ezt a fajta gondolkodásmódot. 

szak

Hogyan és milyen határidővel tudnak pályázni az érdeklődő hallgatók?

Várallai Luca: 2023. február 24-ig lehetséges a pályázatokat beadni a szakkollégium email-címére. A kötelező dokumentáció, mint pl. leckekönyv, adatlap mellett a legfontosabb az esszé megírása. A Facebook oldalunkon, illetve ezen a linken is megtalálhatóak az aktuális felvételi esszétémák. Közel 2 oldalban kell az adott tagozatba kívánó pályázónak kifejtenie a véleményét az adott esszétémáról. Ezeket pontozzuk, majd utána kb. egy hétre szóbeli elbeszélgetés következik. Bármilyen kérdés merülne fel ezzel kapcsolatban, az oldalon minden információ megtalálható, valamint az alelnökök is rendelkezésre állnak. 

Milyen jogosultságokkal, illetve kötelezettségekkel jár a Szakkollégiumi tagság? 

Várallai Luca: A szakmai programokon általában kötelező a részvétel, de a csapatépítőt sem érdemes kihagyni a félév elején és végén. A szakkollégium nem csak a szakmai programok miatt jó választás – hiszen olyan előadókkal, szakmai tekintélyekkel találkozhatunk, akikkel az egyetemen alapesetben nem-, hanem mert olyan közösséget alkotunk, amely egyedülálló az egyetemen. Segítjük, támogatjuk egymást és örülünk egymás sikerének. Erre kiváló példa az ITDK. 0. forduló eseményünk, amelyen az OTDK-n indulni kívánó szakkollégisták a Mentorokkal és Konzulensekkel együtt meghallgathatták egymás kari fordulóra szánt előadását. Rengeteg tapasztalattal, építő jellegű kritikával találkozhattunk, amelyek a mi fejlődésünket szolgálják. 

 

Képek forrása: kiemelt, 2, 3

EnglishGermanHungarian