[metaslider id="9331"]
scientificus-gal-istvan-penzmosas-1024x576

Scientificus – Dr. Gál István: Magyarországon alig-alig volt pénzmosási ügy, de ez mára megváltozott!

Ezen a héten újból egy izgalmas Scientificus-cikket ismerhetnek meg a Media Iuris olvasói.  A mostani interjúban Dr. Gál István László, karunk Büntetőjogi Tanszékének vezetője mesél a 2004-ben megjelent „A pénzmosás” című könyvéről.

Mik az előzményei a könyv megjelenésének?

gal-istvanDr. Gál István László: Közel két évtizede, 2003 óta foglalkozom a pénzmosás és hozzá kapcsolódóan a terrorizmus finanszírozása megelőzésének és megakadályozásának a kutatásával. A 2004-ben „A pénzmosás” címmel megjelent könyvem volt az első Magyarországon megjelent szakkönyv ebben a témában. Ezt további könyvek követték ugyanebben a témakörben: 2009-ben jelent meg a „Bejelentés vagy feljelentés” című munkám, ugyanezen könyv második kiadása 2013-ban, harmadik kiadása 2014-ben, negyedik kiadása 2017-ben, és jelenleg megjelenés alatt áll az ötödik kiadás.  2012-ben jelent meg „A pénzmosással és a terrorizmus finanszírozásával kapcsolatos jogszabályok magyarázata” című könyvem. 2019-ben a Magyar Ügyvédi Kamara képviseletében tagja lettem a Kormány által létrehozott Pénzmosás Elleni Koordinációs Tanácsnak. Szintén 2019-ben, részben ezen kutatásaim alapján honoris causa professzori elismerésben részesültem a kínai Southeast University Law School-on, elismerve azt a közel húszéves oktatói és kutatói munkát, amelyet 2001-ben állami ösztöndíjas PhD hallgatóként kezdtem el a PTE Állam- és Jogtudományi Kar Büntetőjogi Tanszékén, Tóth Mihály Professzor Úr témavezetése alatt. Kutatási területem akkor Tóth Professzor Úr javaslatára a gazdasági büntetőjog lett, arra is tekintettel, hogy a PhD tanulmányaimmal párhozamosan nappali tagozatos közgazdász hallgató is voltam, és mellette 2001-ben beiratkoztam az ELTE ÁJK gazdasági büntetőjogi szakjogász képzésére is. 2003-ban a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete kiírt egy pályázatot „A pénzmosás elleni küzdelem jogi és pénzügytechnikai eszközei” címmel, ezt Kőhalmi Lászlóval közösen megpályáztuk, és elnyertük. Ez volt a közvetlen előzmény, hiszen ez a pályázat adta az ötletet és a kiindulópontot a könyv megírásához, amelyet a Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó jelentetett meg 2004-ben.  Azóta Magyarország mellett Kínában, az Amerikai Egyesült Államokban, az Egyesült Királyságban, Oroszországban, Ukrajnában, Romániában, Csehországban, Szlovákiában, Bosznia-Hercegovinában, Szerbiában és Szlovéniában is jelent meg, összesen több mint két tucat, a pénzmosás témakörét érintő tanulmányom magyar, angol és német nyelven.

 

[the_ad id=”7075″]

 

Milyenek a visszajelzések a könyvről?

Dr. Gál István László: Minden oktatónak illetve kutatónak vannak olyan publikációi, amelyet a többi megjelent tanulmányához, szakcikkéhez vagy monográfiájához képest többen hivatkoznak, vagyis nagyobb hatást gyakorol a tudományos közéletre. Az én eddig megjelent tudományos munkáimra több, mint 670 hivatkozást rögzít az mtmt, a Magyar Tudományos Művek Tára, ennek kb. tíz százaléka ezt az egy könyvet idézi. Emellett „A pénzmosás” című monográfiám volt az első, e témában megjelent szakkönyv Magyarországon. A 2000-es évek elején ugyan a pénzmosás elleni küzdelem problémakörének könyvtárnyi irodalma volt már külföldön, Magyarországon viszont a gyakorlatban alig-alig volt pénzmosási ügy, néhány nagy médianyilvánosságot kapott bűncselekmény kivételével, és a hazai szakirodalom is viszonylag hiányos volt. Ez mára megváltozott. Több száz nyomozás van jelenleg is folyamatban, és az ügyek száma a Fővárosi Törvényszéken is exponenciálisan nőtt az elmúlt öt évben. A pénzmosás tárgykörében a 2010-es évek eleje több szakkönyv és monográfia is megjelent, emellett rengeteg tanulmány is megszületett.

Miért ezt a művét ajánlja a kar hallgatóinak figyelmébe? Miben segíthet ezen téma alaposabb megismerése egy joghallgatónak?

Dr. Gál István László: A könyv az akkor hatályos szabályozás bemutatása mellett olyan kriminológiai kérdésköröket is elemez, amelyek – szemben a jogi szabályozással – nem avulnak el gyorsan, vagyis ma is használható a könyv nagyobbik része, amely a bűncselekmény általános kriminológiai jellemzőit, illetve a pénzmosási technikákat mutatja be. Ezeket a részeket szokta egyébként a szakirodalom is hivatkozni, illetve többször találkoztam olyannal is, hogy egyes írásokban vagy elektronikus tananyagokban hivatkozás nélkül vettek át a könyvemből részeket. A hallgatóknak egyébként mindig el szoktam mondani, hogy lehet az interneten is találni értékes forrásanyagokat, például a szakdolgozatuk megírásához is, de a pontos hivatkozás nagyon fontos formai követelmény, hiszen a plágium súlyos etikai probléma, egy szakdolgozat vagy tudományos tanulmány elkészítése nem történhet kizárólag „szerkesztés – másolás” és „szerkesztés – beillesztés” technikával.

Az előadási során szokott példákat említeni ebből a könyvből?

Dr. Gál István László: Előfordul, hogy említek példákat a könyvből, illetve egy évtizeddel ezelőtt a PTE Nyitott Egyetem előadássorozat keretében a könyv alapján  pénzmosási technikák témában tartottam egy előadást, ez a mai napig megtalálható a YouTube-on is. Természetesen a büntetőjog-tudomány, mint a büntetőjogra vonatkozó ismeretek rendszerezett összessége is folyamatosan fejlődik, és a büntetőjog, mint jogág is állandó változásban, mozgásban van. A jognál talán csak az informatika területe változik gyorsabban. A jogszabályok folyamatos módosítása, változtatása mellett hazánkban az elmúlt évszázadban a kodifikáció is felgyorsult: az első magyar törvénykönyv, a Csemegi-kódex – legalábbis annak a Különös része – még több, mint 80 évig volt hatályban. Utána a második Btk. már csak alig két évtizedet, a harmadik pedig kevesebb, mint három és fél évtizedet élt meg a gyakorlatban.  A jelenleg hatályos Btk. hét évvel ezelőtt lépett hatályba, és egy kifejezetten jól sikerült törvény. A 2012. évi C. törvény kodifikációjának a vezetőjét, Miskolczi Barnát személyesen is ismerem hosszú idő óta, az ő szakmai felkészültsége volt az egyik garancia arra, hogy a kodifikáció sikeres lesz. Megjegyzem, hogy Miskolczi Barna nálunk, a PTE ÁJK-n védte meg a PhD disszertációját. Összefoglalva: azért is fontos, hogy megfelelő kriminológiai alapozással szülessenek meg a bűnügyi témakörökben megjelent publikációk, mert az tartósabb, hosszabb ideig irányadó lehet a tudomány és a gyakorlat számára is.

Előfordult olyan, hogy egy hallgató felkereste Önt, mert a pénzmosás vagy hasonló témában szeretett volna tudományos kutatást végezni?

Dr. Gál István László: Természetesen. Mind a graduális képzésben, mind a doktori képzésben gyakran előfordul. A tizenkét PhD hallgatóm közül, akik a témavezetésem alatt eddig tudományos fokozatot szereztek, ketten a pénzmosás elleni küzdelem témaköréből írták meg az értekezésüket, egyikük tanszékvezető az NKE Rendészettudományi Karán. Többször voltam a pénzmosás témaköréhez kapcsolódó   PhD védéseken opponens és bizottsági tag is az ország több egyetemén. Számtalan hallgató írt már szakdolgozatot ebben a tárgykörben a témavezetésem mellett, úgy tűnik számomra, hogy egyre népszerűbb a téma ebből a szempontból is.

Köszönöm szépen a Tanár Úrnak az interjút!

Kiemelt kép forrása: napi.hu

1 thought on “Scientificus – Dr. Gál István: Magyarországon alig-alig volt pénzmosási ügy, de ez mára megváltozott!

Comments are closed.

EnglishGermanHungarian