[metaslider id="9331"]
boritokep_felirattal_sablon-3-1024x576

Scientificus 3 – Prof. Dr. Nochta Tibor

A magánjogi felelősség útjai a társasági jogban (2005) és az Üzleti kockázat a szerződéses viszonyokban (2020). E két művét ajánlja Prof. Dr. Nochta Tibor, a Polgári Jogi Tanszék vezetője az érdeklődő hallgatók számára. A Tanár Úrnak több könyve és publikációja ismert az országban és mutat sok jogi helyzetben utat a jogtudósok, vagy a leendő jogászok
számára.

Interjú

prof nochta tibor
A magánjogi felelősség útjai a társasági jogban című művéből a nyilvános idézések száma meghaladja a hetvenet. Mit gondol minek köszönhető, hogy ekkora sikere lett a műnek?

Nochta Tibor: Azt nem tudom megítélni, hogy ez siker-e. A tudományos életben a tények döntenek. Ha ennek a munkának az eredménye az, hogy a magánjogi felelősség sokirányú útjaira a társasági viszonyok színes szövésű szövetében ráirányította a kutatók figyelmét, akkor ez maga a siker. A könyv egyes felelősségi megközelítéseinek kétségtelenül inspiráló hatásai vannak, és erre vagyok a legbüszkébb. Vagyis beigazolódott az a feltevésem, hogy folyamatosan rátalálnak a kutatók a felelősség újabb és újabb ösvényeire a társaságok
jogában.

Az Üzleti kockázat a szerződéses viszonyokban című művet Dr. Papp Tekla professzor asszonnyal írta, aki a mű írásakor még a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának is volt az oktatója. Véleménye szerint mennyiben járult hozzá a professzor asszony a könyv sikerességéhez?

Nochta Tibor: Professzor asszonnyal mély szakmai és baráti kapcsolatot ápolok. Sokat jelent számomra az ő alapossága, szakmai fegyelmezettsége, lényeglátása. Ehhez talán szerencsésen kapcsolódik az én gazdag képzelőerőm, szakmai romantikám, és a felelősséggel kapcsolatos egyéni megközelítéseim.

Az Üzleti kockázat a szerződéses viszonyokban című művük még ebben az évben jelent meg. Van ennek jelentősége abban, hogy ezt a művét is ajánlja az érdeklődőknek?

Nochta Tibor: A jelentősége könyvünknek a jelenlegi helyzetben különösen megnőtt. A koronavírus-járvány olyan veszély és kockázat, amely magánjogtörténeti jelentőségű is. A szerződési és felelősségi jogra kiható hatásai óriásiak lesznek.

Milyen visszajelzések érkeztek Önhöz a két műt illetően?

Nochta Tibor: A visszajelzések nagyon pozitívak mindkét könyv tekintetében. Ez nagy elismerés és öröm.

nochta-konyv

Miért ezt két művét ajánlaná a hallgatóknak?

Nochta Tibor: Talán azért, mert mindkét téma nagyon fontos szakmai kérdéseket érint és remélem a majdani irodai könyvespolcokról nem fognak hiányozni. Jó polgári jogi útitársaik lehetnek a jövő jogász generációknak is.

Ha valaki Polgári jogból szeretne TDK dolgozatot írni, melyik témakört ajánlaná jobban és miért?

Nochta Tibor: Korunk aktuális magánjogi kihívásaival kapcsolatos mindkét könyv, szerintem a felelősség, veszély, kockázat kategóriáinak egymáshoz való viszonyáról szól majd a jövő!

A Media Iuris  nevében köszönjük az interjút!

EnglishGermanHungarian