jogklinika-pte

PTE-Jogklinika Nyílt Nap és Verseny

November 18-án hétfőn 17 órakor a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán a Faluhelyi előadóban megrendezésre került PTE-Jogklinika nyílt napja, amelyen az egyetemi szerv bemutatkozása mellett a vállalkozó szellemű hallgatók megmérettethették magukat egy izgalmas csapatverseny keretében. A versenyen 2 kategóriában indulhattak a kar hallgatói. Az I. kategóriában első- és másodéves hallgatókból, valamint a JogklinikaTDK tagjaiból, míg a II. kategóriában harmad- és negyedéves hallgatókból álló csapatok versenyezhettek egymással.

Az I. kategóriában a csapatoknak egy tényállást kellett feldolgozniuk előre megadott jogszabályok segítségével. A feladat az volt, hogy a megadott tényállási elemekhez hozzá kellett párosítaniuk az ahhoz illő, releváns jogszabályhelyet. Ezt követően pedig a csapatoknak röviden, 2-3 mondatban meg kellett indokolniuk, hogy az adott tényálláselemhez miért az általuk megjelölt jogszabályhelyet választották. A versenyzők számára  a feladat megoldása során a jogszabályokat előre megadták. A feladatot a versenyzőknek két fős csapatokban kellett megoldaniuk a közönség segítségével.

A II. kategóriában a verseny 2 részből állt, az első feladat során egy fiktív tényállással kapcsolatban feltett kérdésekre kellett a versenyzőknek válaszolniuk. A megoldandó jogeset (lakásbérleti szerződés) során a bérlő és a bérbeadó  között  kellett “igazságot tenni”, jogi érveléssel alá kellett támasztani, hogy melyik fél mulasztotta el kötelezettségei teljesítését. Ennek megírására 40 perc állt rendelkezésre, majd a versenyzőknek szóban is meg kellett védeniük az álláspontjukat.

Mindkét kategóriából beszéltem versenyzőkkel, akik azt vallották, hogy a verseny nem feltétlenül a pontos válaszadásról szólt, sokkal inkább azt értékelte a zsűri, ha a csapatok álláspontjukat logikus érvekkel támasztották alá.

Az I. kategória győztesei Bihary Csilla és Sükösd Gergő lettek, a második helyezést Becze Bianka és Pinczés Ákos érte el, a harmadik helyet pedig Badnjevic Amina és Kiss István szerezték meg. II. kategóriában pedig D. Horváth Vanessza és Auer Gréta szerezték meg az első helyet.

Media Iurist képviselve a másodéves Bihary Csillát és Sükösd Gergőt kérdeztem magáról a versenyről, a felkészülésről, illetve a győzelemről.

Media Iuris: Miért jelentkeztetek a versenyre?

bihary csilla a történelem zseni
Bihary Csilla

Bihary Csilla & Sükösd Gergő: A jelentkezésünknek nem volt különösebb oka, szimplán érdekesnek találtuk a versenykiírást. Szerettük volna megmérettetni a jog területén eddig szerzett tudásunkat egy ilyen versenyen és ez jó lehetőségnek tűnt. 

Sükösd Gergő

Media Iuris: Készültetek-e előre a versenyre? Ha igen, hogyan?

Bihary Csilla & Sükösd Gergő: Alapvetően nem. A verseny kiírásában annyi szerepelt, hogy egy jogesetet kell majd megoldanunk, és bővebb tájékoztatást a helyszínen kapunk, így a “készülésünk” annyiból állt, hogy néhány, ehhez hasonló versenyt megjárt felsőbbéves hallgatótársunkat megkérdeztünk azzal kapcsolatban, hogy mire számíthatunk.

Media Iuris: Mi az, amire különösen odafigyeltetek a jogeset megoldásakor? Okozott-e bármi komolyabb nehézséget?

Bihary Csilla & Sükösd Gergő: A jogeset megoldásánál figyeltünk a szaknyelvre, a megfogalmazásra, igyekeztünk minél precízebbek lenni a válaszadást illetően. A verseny nehézségét az jelentette, hogy a tényállásból ki kellett választanunk a kérdés szempontjából releváns tényeket és kizárólag erre összpontosítva kellett válaszainkat megfogalmazni. 

Media Iuris: Számítottatok rá, hogy a kategóriátokban első helyezést értek el? 

Bihary Csilla & Sükösd Gergő: Nem számítottunk rá, hogy helyezést fogunk elérni, de bíztunk benne nagyon. A feladatot legjobb tudásunk szerint oldottuk meg, majd kíváncsian vártuk az eredményt. 

Media Iuris: Mi az, amit tanácsoltok a versenyre jelentkezőknek?

Bihary Csilla & Sükösd Gergő: Jelentkezzetek bátran! A verseny elsősorban gyakorlatias tudást igényel, legyetek kreatívak és próbáljatok úgy gondolkozni, mint egy ügyvéd!

Gratulálunk mindkét kategória versenyzőinek, különösen a dobogós helyezetteknek, és biztatunk mindenkit, hogy vegyen részt ezen a  versenyen, mert hasznos gyakorlati ismeretek elsajátítására van lehetőség.

likeheartlaughterwowsadangry
0
EnglishGermanHungarian