[metaslider id="9331"]

Ösztöndíj kisokos 2021/22/2.

Mint azt tudjuk, számos felsőoktatási intézményben van lehetősége a diákoknak különböző ösztöndíjak megpályázására, illetve bizonyos feltételek teljesítése esetén, azok elnyerésére. A Pécsi Tudományegyetem Állam-és Jogtudományi Kara kiemelkedően széles palettát kínál hallgatóinak, lehetőséget biztosítva mindazoknak, akik szeretnének kapni egy kis pluszt.

A tavaszi félévben pályázható ösztöndíjak a következők:

 

SZOCIÁLIS ÖSZTÖNDÍJAK

Rendszeres Szociális Ösztöndíj és Alaptámogatás

A hallgató szociális helyzetéből adódó havonta folyósított juttatás, amelynek megpályázására szemeszterenként van lehetőség. A pályázati űrlaphoz csatolni kell a kitöltési útmutatóban megjelölt dokumentumokat a hallgató szociális helyzetének vizsgálatához. Az ösztöndíj mértékét a hallgató szociális helyzetének vizsgálata után, ahhoz viszonyítva határozzák meg. A megítélt összeg minden hónap elején kerül a hallgató bankszámlájára. 

További információkat a következő linken olvashatsz: https://ajk.pte.hu/hu/felvetelizoknek/hallgatoi-tamogatasok

Rendkívüli Szociális Ösztöndíj

A rendkívüli szociális ösztöndíj a hallgató szociális helyzete váratlan romlásának kiegyenlítésére folyósított egyszeri juttatás, amelynek maximális összege adott félévben megegyezik a mindenkori legkisebb kötelező munkabér (minimálbér) összegével. Minden esetben szükséges a pályázati űrlap kitöltése és a megfelelő hivatalos igazolás csatolása (pl. lopás esetén a rendőrségi feljelentés másolata, gyermekszületés esetén a gyermek születési anyakönyvi kivonatának fénymásolata stb.). A Neptunodba belépve, az „Ügyintézés” fül alatt találhatod a ’Kérvények’ menüpontot, amire kattintva rögtön meg is találhatod az említett ösztöndíjhoz szükséges jelentkezési lapot. Ennek kitöltésével és a Neptun rendszerén keresztül történő továbbításával máris benyújtottad a pályázatod.

Részletes kiírás: https://pteehok.hu/palyazatok/rendkivuli-szocialis-osztondij-2021-22-2/

 

CSAK A PTE HALLGATÓINAK

Intézményi, Szakmai, Tudományos Ösztöndíj

A tantervi követelményeken túlmutató, kiemelkedő tudományos, művészeti és sporttevékenységet végzők pályázhatnak, egy szemeszter idejére, havonta folyósított juttatás. A pályázatot az EHÖK szakbizottsága által a pályázati kiírásban meghatározott módon és határidőig szükséges benyújtani. A pályázatok elbírálásának szempontjait és a pontrendszert az űrlap tartalmazza, amelyet az alábbi oldalon olvashattok: https://pteehok.hu/palyazatok/intezmeni-szakmai-tudomanyos-osztondij-2021-22-2/

 

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM ÁLTAL BIZTOSÍTOTT ÖSZTÖNDÍJAK

Az Igazságügyi Minisztérium (továbbiakban IM) minden félévben két típusú ösztöndíjat biztosít a Kar hallgatói számára. 

IM Nemzeti Kiválósági Jogászösztöndíj 

Az IM Nemzeti Kiválósági Jogászösztöndíj évfolyamonként azoknak a nappali munkarendben tanulmányokat folytató, magyar állami (rész) ösztöndíjjal rendelkező és önköltséges jogász szakos hallgatóinak nyújt támogatást, akik kimagasló tanulmányi eredményt értek el, továbbá szakmai és egyéb (nyelvvizsgák, Kari vagy egyetemi újság szerkesztése stb.) eredményeikkel kiemelkednek hallgatótársaik közül. 

Az ösztöndíjra pályázni szükséges, amelyet 2022. március 4. (péntek) 12.00 óráig lehet megtenni, az ezt követően benyújtott pályázatok nem kerülnek elbírálásra.

Ezen félévre elnyerhető ösztöndíj összege 60.000 Ft / hó.

 

IM Tanulmányi Jogászösztöndíj

Az IM Tanulmányi Jogászösztöndíj az IM Nemzeti Kiválósági Jogászösztöndíj „kistestvére”, amelyet szintén az Igazságügyi Minisztérium hirdet meg minden félévben a nem fővárosi, azaz vidéki jogi karok – így a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara – számára. 

A különbség az IM által meghirdetett IM Nemzeti Kiválósági Jogászösztöndíjhoz képest az, hogy míg annak alapvető feltétele a pályázati űrlap és iratjegyzék hiánytalan kitöltése és azok elküldése a kiírásban szereplő e-mail címre, addig a Tanulmányi Jogászösztöndíjra nem szükséges pályázni, hanem a rangsorolást a hallgatók előző féléves tanulmányi eredménye alapján a NEPTUN segítségével a Kar automatikusan, maga végzi. 

Az ösztöndíj szintén egy félévre szól, annak havi összege változó, a hallgató tanulmányi eredményétől függő. 

Részletes pályázati kiírás: https://ajk.pte.hu/hu/hirek/im-jogaszosztondij-2021-2022-2

 

KÜLFÖLDRE SZÓLÓ ÖSZTÖNDÍJAK

Campus Mundi Pályázat

Bármely akkreditált magyarországi felsőoktatási intézmény hallgatójaként pályázhatsz külföldi részképzésre, szakmai gyakorlatra vagy rövid tanulmányútra. Feltétel azonban, hogy a pályázónak aktív hallgatói jogviszonnyal, és legalább egy lezárt félévvel kell rendelkeznie.

Részletek: https://ajk.pte.hu/hu/nemzetkozi-kapcsolatok/campus-mundi

Erasmus+ Program 

Az Európai Közösség egész életen át tartó tanulás keretprogramjának része, melynek fő célja a felsőoktatásban résztvevő hallgatók, oktatók és adminisztratív személyzet nemzetközi mobilitásának támogatása. Külföldi tanulmányutak és szakmai gyakorlatok folytatásához az ERASMUS jelenleg a legnépszerűbb csereprogram. 

További információ: https://ajk.pte.hu/hu/nemzetkozi-kapcsolatok/erasmus

Egy ösztöndíj véleményem szerint kiváló ösztönző, motiváló tényező, megpályázásának oka nem csupán annak a reménye, hogy anyagi támogatásban részesülhetünk, hanem ennél többről van szó, hiszen egy kihívásnak is tekinthetjük, amellyel saját magunknak bizonyíthatunk. Egy ösztöndíj-pályázat elnyerése mindig hatalmas lendületet ad a hallgatónak, egy pozitív visszacsatolás, ami azt jelzi, hogy az addig megtett munka nem volt hiábavaló. Az ösztöndíjak jutalmazzák többek között kitartásunkat, szorgalmunkat vagy adott esetben hozzásegítenek karrierünk fejlődéséhez.

Minden ösztöndíj esetében nagyon fontos a határidők betartása, az űrlapok hiánytalan és pontos kitöltése, valamint a szükséges mellékletek csatolása, mert ezek nélkül a pályázat nem bírálható el és adott esetben egy apró hiba vagy figyelmetlenség miatt lesz sikertelen, ezért érdemes többször átnézni és ellenőrizni a kitöltött dokumentumokat. 

A pályázható ösztöndíjak közül remélhetőleg mindenki talál magának olyat, amelynek feltételeit teljesíteni tudja és így esélyes lehet azok valamelyikének elnyerésére. 

Sikeres félévet kívánok Mindenkinek! 

 

Felhasznált források: 1, 2

EnglishGermanHungarian