[metaslider id="9331"]
om

Ombudsman

Az ombudsman svéd szó, jelentése állampolgári panaszokat vizsgáló tisztségviselő. Magát az intézményt elsőként az 1809. évi alkotmány hozta létre Svédországban. Magyarországon az ombudsmant inkább alapvető jogok biztosának hívjuk, ám a két elnevezés ugyanarra a posztra utal. A jogállamiság alapvető követelménye, hogy az államhatalomnak meghatározott jogi normák között kell működnie, és ezt az államhatalom által kialakított „önellenőrző-mechanizmusok” működtetésével is elő kell segíteni. Pontosan ezt a célt szolgálja az alapvető jogok biztosa, más néven ombudsman jogintézménye is. 

om

Az alapvető jogok biztosának fő feladata alapjogvédelmi tevékenység ellátása, eljárását pedig bárki kezdeményezheti. Az alapvető jogok biztosa az alapvető jogokkal kapcsolatban tudomására jutott visszásságokat kivizsgálja vagy mások által kivizsgáltatja, majd orvoslásuk érdekében általános vagy egyedi intézkedéseket kezdeményez. Mit érthetünk visszásság alatt? Hivatali visszásság valósul meg, ha valamely intézmény vagy szerv nem a jogszabályokkal vagy a jó igazgatás elveivel összhangban jár el, vagy megsérti az emberi jogokat. A biztos függetlenül jár el amolyan nemzeti megelőző, illetve ellenőrző jogvédelmi mechanizmusként, ha erre nemzetközi szerződésben vállalt kötelezettség teljesítése érdekében kijelölik. Az alapvető jogok biztosa tevékenysége során megkülönböztetett figyelmet fordít a gyermekek jogainak, a jövő nemzedékek érdekei, a Magyarországon élő nemzetiségek jogai, valamint a leginkább veszélyeztetett társadalmi csoportok jogainak a védelmére. Ezen speciális érdekek védelméért biztoshelyettesek is rendelkezésre állnak. Közülük kettőt, talán a két legjelentősebbet részletesebben ismertetném feladataikat és jogosultságaikat tekintve.

 

1. A jövő nemzedékeinek védelmét ellátó biztoshelyettes

Az alapvető jogok biztosának a jövő nemzedékek érdekeinek védelmét ellátó helyettese figyelemmel kíséri a jövő nemzedékek érdekeinek érvényesülését, és rendszeresen tájékoztatja az alapvető jogok biztosát a jövő nemzedékek érdekeinek érvényesülésével kapcsolatos tapasztalatairól. Felhívja az alapvető jogok biztosának figyelmét a természetes személyek nagyobb csoportját érintő jogsértés veszélyére. Az alapvető jogok biztosának hivatalbóli eljárás megindítását javasolhatja, közreműködik az alapvető jogok biztosának vizsgálatában. Továbbá javasolhatja, hogy az alapvető jogok biztosa az Alkotmánybírósághoz forduljon.

 

2. A Magyarországon élő nemzetiségek jogainak védelmét ellátó biztoshelyettes

Az alapvető jogok biztosának a Magyarországon élő nemzetiségek jogainak védelmét ellátó helyettese figyelemmel kíséri a Magyarországon élő nemzetiségek jogainak érvényesülését, és rendszeresen tájékoztatja az alapvető jogok biztosát a Magyarországon élő nemzetiségek jogainak érvényesülésével kapcsolatos tapasztalatairól. Továbbá felhívja az alapvető jogok biztosának figyelmét a természetes személyek nagyobb csoportját érintő jogsértés veszélyére. Javasolhatja az alapvető jogok biztosának hivatalbóli eljárás megindítását. Közreműködik az alapvető jogok biztosának vizsgálatában, valamint javasolhatja, hogy az alapvető jogok biztosa az Alkotmánybírósághoz forduljon.

om

Ha ellátogatunk az alapvető jogok biztosának hivatalos honlapjára, és a dokumentumok között keresgélünk, szembeötlő, hogy főként jelentéseket találhatunk, ugyanis az ombudsman hatásköre jelentéstételre, indítványozásra és állásfoglalásra is kiterjed. Ezek közül az első a leggyakoribb. Íme egy példa:

Jelentés a fogvatartottak telefonos kapcsolattartásának percdíjaival összefüggésben (2236_2021)

Az ombudsman számos jogszabályra hivatkozva azt állapítja meg, hogy lényegében túl magasak a fogvatartottak által megfizetendő percdíjak, így ez számos alapjogot sért közvetlenül és közvetve. Ilyenek a magán- és családi élet, kapcsolattartás tiszteletben tartásához való jog, illetve büntetőeljárásban a védelemhez való jog, melyek mind az Alaptörvényben rögzített emberi jogok, így a fogvatartottakat is ugyanúgy megilleti, mint a szabad embereket. A percdíjakat a következő táblázat szemlélteti:

 

Hívás iránya Nettó egységár Ft/perc Bruttó egységár Ft/perc
Vezetékes telefon hívása 63,78 81
Vodafone hálózatába irányuló hívás 59,06 75
Telekom hálózatába irányuló hívás 59,06 75
Telenor hálózatába irányuló hívás 59,06 75
EU díjzóna:

1. Díjzóna

97,64 124

2. Díjzóna

152,76 194

3. Díjzóna

174,80 222

4. Díjzóna

196,85 250

5. Díjzóna

274,02 348

6. Díjzóna

537,80 683


Az alapvető jogok biztosa hosszas indoklást és a probléma kifejtését követően intézkedik. Ebben az esetben intézkedései a következők:

a) felkéri a büntetés-végrehajtás országos parancsnokát, hogy -a büntetés-végrehajtási intézményekkel és a Magyar Telekon Nyrt-vel, valamint a Mobil Kapcsolat Kft.-vel-  egyeztessenek a mobil-és közösségi telefonhívások percdíjainak csökkentéséről

b) felkéri a büntetés-végrehajtás országos parancsnokát, hogy fontolja meg olyan belső szabályozás kialakítását, amely a rezsimkategóriákkal arányban áll, mégis

    • egyrészt a nehéz anyagi körülményekkel rendelkező fogvatartottak számára is garantálja a magán-és családi élethez való jog, valamint a védelemhez való jog minél teljesebb körű érvényesülését,
    • másrészt a büntetés-végrehajtási érdekek tiszteletben tartása mellett valamennyi fogvatartotti kör számára lehetővé teszi az elektronikus kapcsolattartás biztosítását, kiszélesítését.

Összességében elmondható, hogy az alkotmányos jogok és elvek biztosításának folyamatában kulcsfontosságú szerepet játszik az alapvető jogok biztosa, minthogy a panaszosok által ismertetett ügyekben és helyzetekben a vizsgálatot követően, megállapítva a sérült vagy veszélyeztetett jogokat, intézkedéseivel igyekszik helyreállítani vagy legalábbis javítani a mások által megrontott állapotokat.

 

Források: 1 , 2 

Képek: 1,2

EnglishGermanHungarian