[metaslider id="9331"]
omb

Ombudsman, a nép ügyvédje

Hétköznapjaink során is gyakorta szembejöhet velünk az ombudsman kifejezés. Tudjuk azonban, hogy pontosan ki is az ombudsman, és miért is fontos a jelenléte a jogállam biztosítása szempontjából? Az ombudsmant a nép ügyvédjeként is szokták hívni, aki a polgárok oldalán áll, és amennyiben szükséges, akár az állammal, illetve az állami intézményekkel szemben is kiáll az alapjogaidért. Cikkemben az ombudsman intézményéről olvasható egy rövid áttekintés.

Mit takar az ombudsman intézménye?

Az ombudsman intézménye egy alkotmányos intézmény, amely Európa-szerte elterjedt, fontos részeleme az államok alapjogvédelmi rendszerének. Fontos kiemelni, hogy az ombudsman intézménye nem egységes az egész világon, sokféle változata létezik. Általánosságban elmondható, hogy az ombudsman rendszerint saját hivatallal bíró köztisztviselő, akit a parlament választ meg, tevékenységében más állami szervektől független, illetve felelősséggel kizárólag az őt megválasztó népképviseleti szervnek tartozik. Az ombudsman feladata a panasz alapján történő vizsgálatindítás, elsősorban a közigazgatásban, de az igazságszolgáltatást leszámítva valamennyi állami szervnél. Az ombudsman a jogsértőnek talált gyakorlatról értesíti a szervet, valamint képviseli a panaszos jogait. Lényeges megkötés azonban, hogy a legtöbb országban az ombudsman jogi szankciókat nem alkalmazhat, csak ajánlásokat fogalmazhat meg.

omb

Mióta beszélhetünk Magyarországon ombudsmanról?

A jogállami forradalom teremtette meg a magyar állampolgárok, valamint a Magyarországon élők állami jogvédelmét. Az az alkotmánymódosító csomag, amely létrehozta a magyar ombudsmant, 1989 október hónapjában került elfogadásra. Négy évvel később, az első szabadon választott parlament megalkotta az ombudsmani törvényt. Újabb két évvel később végül megválasztották a biztost, illetve két helyettesét, az adatvédelmi biztost, valamint a kisebbségi ombudsmant. Az ombudsmani rendszer 1995-ben kezdte meg a működését.

A magyar ombudsmani rendszer napjainkban

Az Alaptörvény módosításával, 2012. január 1-től a hazai ombudsmani rendszer egyszereplőssé vált. Az alapvető jogok biztosának (ombudsmannak) két helyettese van, akik a nemzetiségek jogainak, valamint a jövő nemzedékek érdekeinek védelmét látják el. Fontos kiemelni, hogy a helyettesek nem önállóak, munkájukat a biztos irányítása alatt végzik. Mindazonáltal ennek ellenére az Országgyűlés nem csak a biztost választja meg, hanem annak helyetteseit is. A kinevezés mindhárom esetben hat évre szól. Jelenleg az alapvető jogok biztosa Dr. Kozma Ákos, a Magyarországon élő nemzetiségek jogainak védelmét ellátó biztoshelyettes Dr. Szalayné dr. Sándor Erzsébet, a jövő nemzedékek érdekeinek védelmét ellátó biztoshelyettes pedig Dr. Bándi Gyula. 

omb

Mi a magyar intézmény feladata?

Alapvetően az ombudsman feladata, ahogy már korábban is említettem, az ország polgárainak, valamint az itt tartózkodók védelme. Az Alaptörvény megfogalmazása szerint alapjogvédelmi tevékenységet lát el. Azokat a visszásságokat, amelyek az alapvető jogokkal kapcsolatban a tudomására jutottak, kivizsgálja vagy kivizsgáltatja, valamint azért, hogy a visszásságok orvoslásra kerüljenek, általános vagy egyedi intézkedéseket kezdeményez. Az ombudsmani törvény igen sokrétű feladatkört tartalmaz, ez alapján többek között kötelezettsége az ombudsmannak, hogy megkülönböztetett figyelemmel járjon el a gyermekek, nemzetiségek, leginkább veszélyeztetett társadalmi csoportok, fogyatékossággal élő emberek jogainak és a környezet értékeinek védelmében. A biztos továbbá kezdeményezheti az Alkotmánybíróságnál a jogszabályok Alaptörvénnyel való összhangjának felülvizsgálatát, az Alaptörvény értelmezését, valamint a kihirdetéstől számított harminc napon belül az Alaptörvény és az Alaptörvény módosítása megalkotására és kihirdetésére vonatkozó, az Alaptörvényben foglalt eljárási követelmények megtartásának vizsgálatát. Mindezek mellett az ombudsman köteles eljárni a kínzás és más embertelen, megalázó bánásmód megelőzésének érdekében, folyamatosan ellenőriznie kell, hogy hogyan is érvényesülnek az emberi jogok a börtönökben és egyéb zárt intézetekben. Az alapvető jogok biztosa évente beszámol a tevékenységéről az Országgyűlésnek.

Miben tud segíteni az ombudsman, hogyan tudjuk a segítségét igénybe venni?

Az ombudsman segíteni tud tehát a minket ért jogsérelmek orvoslásában. Sokféle helyzetben van jogköre, azonban nem mindenben, például ítéletet, valamint kártérítést nem várhatunk tőle. Az ombudsman csak abban az esetben tud segíteni, ha értesül arról, hogy hatóságok, hivatalok, sok embert ellátó közszolgáltatók megsértik a te vagy mások jogait. A legegyszerűbb megoldás az, ha levélben kérünk segítséget az ombudsmantól, a panaszunkat akár e-mailben is elküldhetjük. Amennyiben személyesen szeretnénk panaszunkat elmondani, telefonos-időpontegyeztetés után arra is van lehetőségünk az ombudsman hivatalában. Az ombudsmantól kérhetjük, hogy ügyünket anoniman kezelje, azaz hogy nevünket tartsa titokban. Az ombudsmani eljárás előnye, hogy ingyenes, hátrány azonban, hogy itt nem érvényes a 30 napos ügyintézési határidő, tehát az eljárás igen hosszadalmas is lehet.

Források: 1, 2, 3

Képek forrása: kiemelt, 1, 2

EnglishGermanHungarian