[metaslider id="9331"]
jog

Miért válaszd a Jogklinikát? – interjú Dr. Füzy Tiborral

Cikkemben a Jogklinika elnevezésű egyetemi szervezetet fogom bemutatni Dr. Füzy Tibor Tanár Úr segítségével. A Jogklinika nem egy hagyományos intézmény, véleményem szerint nagyon ritka, hogy egy egyetemi kar ilyen hatékony, gyakorlatias és népszerű jogi segítségnyújtó szervezettel rendelkezik. A Jogklinika főként hallgatókból áll, akik szakmai felügyelet alatt látják el a jogi vélemény elkészítésére irányuló teendők sorát, egészen a különféle ügyek beérkezésétől a kész és végleges jogi vélemény ügyfélnek történő elküldéséig. A Jogklinika izgalmas és érdekes lehetőség azok számára, akik szeretnének gyakorlati tapasztalatot szerezni még a munkába állást megelőzően egy profi csapat részeseként. A következő kérdések feltételével igyekeztem minél szélesebb körben információkat szerezni Nektek a Jogklinikáról.

Hogyan jellemezné a Jogklinika tevékenységét azok számára, akik először hallanak az intézményről?

Dr. Füzy Tibor: A Jogklinika elnevezés, egyrészt a „Jogklinika I., a jogászi szakma gyakorlata” megnevezésű tantárgyat, másrészt egy jogi kari szervezetet foglal magába. A Jogklinika keretében a hallgatók az elméleti tudásukat „éles helyzetben”, különböző jogterületeken tudják elmélyíteni. Talán már minden hallgató számára tudatosult, hogy az egyetem elvégzését követően ahhoz, hogy sikeres szakemberré váljon az alapos elméleti tudáson felül a jogászi szakma gyakorlatát is el kell sajátítania. A munkáltatók – hozzáteszem joggal – a végzett hallgatóktól sajnos már ezt elvárják attól függetlenül, hogy kapnak-e ilyen típusú képzést az egyetemen a hallgatók, vagy sem. Ezt a hiányt pótolja a jogklinikai képzés és gyakorlat a nemzetközi gyakorlatnak megfelelő szervezeti keretek között és tananyag használatával. Fontos hozzátenni, hogy a Jogklinika nagyon szerteágazó mentori hálózattal rendelkezik, így a hallgatók már az egyetemi éveik alatt elkezdhetik a karrierjük építését. Ez azt jelenti, hogy a tevékenységük során az ügyvédi, ügyészi, bírói és közigazgatási hivatásrend tagjai segítik a munkájukat, mely a személyessége révén segítséget jelent a hallgatóknak a jövőbeli céljaik megismerése és tudatosítása terén is. 

jog

Ha hallgatóként csatlakozni szeretne valaki, hogyan lehetséges ez és milyen feltételeknek kell megfelelni?

Dr. Füzy Tibor: A Jogklinikai tanulmányokat és így a csatlakozást a Jogklinika I. a jogászi szakma gyakorlata, minden félévben meghirdetendő szabadon választható tantárgy felvételével kezdhetik meg a hallgatók. Ennek előfeltétele a Polgári jog 2. sikeres teljesítése. Ez azt jelenti, hogy általában harmadévtől már megnyílik a lehetőség, mely rendelkezésre áll a negyedéveseknek is. Az első- és másodéveseknek pedig Jogklinika Diákkört szervezünk, melynek keretében még kötetlen formában tudnak megismerkedni a Jogklinika tevékenységével. A Jogklinika I-et sikeresen elvégző hallgatók felvehetik a Jogklinika II. Competency Clinic tantárgyat, s ezzel teljeskörű tagságot nyernek a Jogklinikához. Itt már a Jogklinika I. tantárgy elvégzése során konkrét ügyön keresztül történt felkészülést követően először gyakornokként, majd hallgatói tanácsadóként – a PTE hallgatói számára szakmai felügyelet mellett jogi tájékoztatást és véleményt nyújtó – „UP Campus Legal Aid Clinic” tanácsadói tevékenységében vehetnek részt. 

Kik fordulhatnak a Jogklinikához jogi segítségért? 

Dr. Füzy Tibor: A Jogklinika a gyakorlati szakmai tevékenységhez létrehozta a UP Campus Legal Aid Clinic (rövidítve CLAC) megnevezésű egyetemi szakmai szervezetet, melyhez csak az egyetem polgárai fordulhatnak jogi tanácsért és tájékoztatásért. Az eddigi tapasztalatok alapján megállapíthatjuk, hogy főleg a PTE nemzetközi hallgatói veszik igénybe ezt a szolgáltatást. A CLAC ügyei polgári, büntető, szabálysértési, közigazgatási, munkajogi és kereskedelmi jogi területet is felölelnek. Mindezt részben angol, illetve német nyelven is gyakorolják a hallgatók az Idegennyelvi Lektorátus aktív segítsége mellett. Tehát egyidőben tanulnak szakmát, anyagi és eljárási szabályokat, valamint mélyítik el a szakmai nyelvi tudásukat is. Példaként megemlítem egy legutóbbi ügyünket, ahol egy ügyfélnek a banki adatait szerezték meg illegálisan és a bankszámlájáról indítottak átutalást. Ebben az ügyben egyidejűleg jelenik meg a büntető, a polgári és a pénzügyi jog, valamint a fogyasztóvédelem jogterülete, melyekre egyidejűleg kell az ügyfél számára a hallgatóknak releváns, formai és tartalmi szempontokat is figyelembe vevő, megfelelő megoldást találnia. Ilyen izgalmas ügyekre számíthat, aki csatlakozik és eredményesen teljesíti a tantárgyat. 

jog

 

Milyen előnyökkel jár a Jogklinikai tagság?

Dr. Füzy Tibor: A Jogklinikai tagság legfontosabb előnye az, hogy azok, akik gyakorlati területen szeretnének elhelyezkedni, lehetőséget kapnak arra, hogy a jogászi szakma gyakorlatát szervezett keretek között, a legújabb oktatási-tanulási módszertant használva, izgalmas ügyeken csoportban dolgozva, tapasztalt szakmai mentorok segítségével sajátíthassák el.

Ezen felül természetesen további előnyökkel is jár, a kiemelt kreditszám, a szakmai gyakorlat teljesíthetősége és a különböző ösztöndíjakhoz járó külön pontszámok formájában. 

Aki szeretne igazi 21. századi, nemzetközi szinten is eligazodó, használható tudással rendelkező jogásszá válni, megismerkedni már most azzal, hogy mi vár rá az egyetem elvégzését követően, annak mindenképpen javasolható, hogy váljon ennek a magyar jogi felsőoktatásban újító és egyedülálló szervezetnek a tagjává. 

Ha elhivatott vagy a jövőbeni szakmád irányában és szeretnéd magad kipróbálni a gyakorlatban is, ne habozz, jelentkezz a Jogklinika I. tárgyra!

Képek forrása: kiemelt, 1, 2

EnglishGermanHungarian