[metaslider id="9331"]
szabad

Melyik szabadon választható tárgyat válasszam? – ajánló

Egyetemi tanulmányaink során a kötelező és a kötelezően választható tárgyak mellett meghatározott mennyiségű szabadon választható tárgyakat is teljesítenünk kell. Ezekkel a tárgyakkal lehetőséget nyújt az egyetemünk, hogy a saját érdeklődési körünkhöz közel álló témákban sajátíthassunk el jogi és egyéb ismereteket. Cikkemben egy-két szabadon választható tárgyat szeretnék Nektek ajánlani.

A jelenlegi mintatanterv alapján a jogász hallgatóknak 16 kreditnyi szabadon választható tárgyat kell felvenniük és teljesíteniük a 10 félév során. Mint említettem, rengeteg szabadon választható tárgy van, így biztos, hogy az irodalom szerelmesei, a történelem rajongói és az idegen nyelveket kedvelő hallgatók is rengeteg lehetőség közül választhatnak. 

 

Bevezetés a mediációba – AJSZNOA104 

Dr. Herke-Fábos Barbara Katalin szabadon választható tárgya során a hallgatók megtapasztalhatják szimulációs feladatokon keresztül, hogy a mediációs technikákat alkalmazva, hogyan oldhatnak meg konfliktusokat, hogyan kezeljenek egy-egy vitát, főként a családi és párkapcsolati életben. A tárgyhoz tartozik a mediáció elméletének és jogi hátterének megismerése is.

A kurzus időpontja: kedd 14:40-16:10 

 

Női szerepek a XXI. században – AJSZNOA35

Dr. Vörös Eszter és Dr. Pál Emese tanárnők közösen indították el szemináriumukat, amelyen a feminista mozgalmaktól kezdve mutatják be napjainkig a nők szerepét a társadalomban és az élet különböző terein. A tárgyhoz hozzátartozik, hogy megismerjünk fontos történelemformáló női alakokat, illetve a gender-elméletet mint fogalmat megtanuljuk. 

A kurzus időpontja: szerda 16:20-17:50

szabad

Kriminális művészek – művészi kriminalisztika – AJSZNOA09

A szeminárium során a hallgatók megismerik a kriminalisztikát, mint tudományt, ezt követően elmerülhetnek a művészetek világában és a tudomány specialitásait vizsgálhatják meg a szépirodalomban, a zeneművészetben, a filmművészetben és a festészetben.

A kurzus időpontja: hétfő 18:00-19:30

 

Totális diktatúrák a huszadik században – AJSZNOA24

A Jogbölcselet és Társadalomelméleti Tanszék szemináriumának keretein belül a hallgatók az olasz fasizmus és német nácizmus, illetve az orosz diktatúra rendszerén túl megismerhetik a XX. századi totális diktatúrákat, amelyek Kínában, Kelet-Közép-Európában, Latin-Amerikában, Dél-Kelet-Ázsiában és az iszlám országokban alakultak ki.

A kurzus időpontja: szerda 14:40-16:10

 

Repetitóriumok

Egyes kötelező órákhoz kapcsolódnak repetitóriumok. Ezek a szabadon választható tárgyak segítséget nyújtanak az adott tárgy ismétlésére vagy mélyebb elsajátítására. 

 

Nemzetközi jogi repetitórium – AJSZNOA127

A Nemzetközi jog 1. kötelező tantárgy tananyagának elsajátítását segíti ez a repetitórium, amely gyakorlati példákon és jogesetmegoldásokon keresztül igyekszik közelebb hozni a nemzetközi jog iránt érdeklődő hallgatókat a tantárgyhoz. 

A kurzus időpontja: kedd 16:20-17:50

 

Repetitórium a Büntetőjog Általános részéből – AJSZNOA03

Az elsőéves hallgatók második félévben elkezdhetik a büntetőjog általános részének elsajátítását, ehhez nyújt segítséget Dr. Balogh Ágnes repetitóriuma, amely biztos alapot nyújt a hallgatóknak a későbbi tanulmányaikhoz.

A kurzus időpontja: szerda 13:00-14:30

 

A 2021/2022-es tanév második félévében az előbbi repetitóriumokon kívül a hallgatóknak lehetőségük van részt venni Európai alkotmány- és jogtörténet 2. és a Polgári perrendtartás repetitóriumán.

 

 Tömbösített órák

A tömbösített órák különlegessége abban rejlik, hogy nem hetente van egy-egy óra, hanem előre meghatározott pénteki és szombati napokon tartják meg az oktatók a szemináriumokat. Mindenképpen számolni kell azzal, hogy a kevés alkalmaknak köszönhetően ezeken a napokon a másfél órás szemináriumok helyett egy reggeltől délutánig tartó foglalkozásra kell számítani kisebb szünetekkel. 

Sportjog – AJSZNOA170

A szeminárium keretein belül a hallgatók a spotjoggal, mint szakjogággal foglalkozhatnak. Olyan fontos témákat vesz alapul a kurzus, mint a sportcélú gazdasági vállalkozások, a sportban meghonosodott kereskedelmi szerződések, az EU sportjoga, a dopping jogi szabályozása és az e-sport.

A kurzus időpontja: 2022. 03. 11., 2022. 03. 25.

szabad

The Practice of Constitutional Complaint – AJSZNOA154

Az alkotmányjogi panasz gyakorlata – AJSZNOA153

Az Alkotmányjogi Tanszék angol és magyar nyelven is elindítja képzését, amelyen az érdeklődők az alkotmányjogi panaszok fajtáit, a nemzetközi kontextusban való megjelenését és törvényi szabályozását ismerhetik meg. A tárgyat oktatóink a Győri Törvényszékkel együtt tartják.

A kurzus időpontja: 2022. 02. 11-12.

 

Idegen nyelvű szabadon választható tárgyak

A PTE ÁJK-n a hallgatók angol, német és orosz nyelveken vehetnek részt szabadon választható tárgyakon, ahol az idegen nyelvi ismeretük fejlesztésével gyarapíthatják tudásukat, illetve lehetőség van a latin nyelv gyakorlatának elsajátítására is. Az idegen nyelven tartott szemináriumoknak általában magasabb a kreditszáma, a legtöbb ilyen foglalkozás négy kreditet ér.

Children soldiers of Terrorism in with ISIS – AJSZNOA112

A félév során a hallgatók a terrorizmusról hallgathatják meg Dr. Nagy Melánia előadásait, majd a témán belül külön figyelmet fordítanak a gyermek katonákra, akiket az ISIS használ fel céljai eléréséhez és beteljesítéséhez.

szabad

Römisches Schuldrecht – AJSZNOA163

A római jogi tanulmányok során a hallgatók a második félévben megismerkedhetnek a kötelmi jog részleteivel és a különböző szerződésekkel. A német nyelvű szeminárium során pedig a német nyelv gyakorlásával és a német jogi terminológiák elsajátításával részletesen vizsgálhatják meg például a névtelen szerződéseket, a bérletet, az adásvételi szerződéseket és a jogalap nélküli gazdagodásra vonatkozó szabályokat.

A kurzus időpontja: kedd: 18:00-19:30

 

Természetesen ez csak pár szeminárium, amelyeket érdemes figyelembe venni, mert a kínálati paletta ezeken kívül még sok-sok érdekességet tartogathat az érdeklődők számára. A további tárgyak megtalálhatóak a Neptunban a „Tárgyak” fül alatt, illetve minden előadás, szeminárium tematikáját, időpontját, számonkérési jellegét megtekinthetjük karunk honlapján, ami nagyon hasznos segítséget nyújthat a tárgyfelvétel előtt.

 

 

Felhasznált források: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Képek: 1, 2, 3, 4

EnglishGermanHungarian