[metaslider id="9331"]
latin

Latin kurzusok és előnyeik – Interjú Ress Éva tanárnővel és Kiss Virgíniával

Az elmúlt két félévben 3 latin kurzust teljesítettem és azt tapasztaltam, hogy joghallgató társaim nem fordítanak elegendő figyelmet latintudásuk fejlesztésére, pedig személyes tapasztalatból kijelenthetem, hogy nagyban megkönnyíti a jogi tanulmányokat, ha valaki mélyebben beleássa magát a latin nyelv rejtelmeibe. Éppen ezért úgy gondoltam, hogy készítek egy rövid ismertetőt a karunkon induló latin kurzusokról, hogy minél több hallgatónak felkeltsem az érdeklődését ezen tárgyak iránt, ebben pedig Ress Éva Tanárnő, és Kiss Virgínia, karunk negyedéves hallgatója volt a segítségemre. 

A latin kurzusokat elsősorban a gólyák figyelmébe ajánlanám, hiszen többségünk az egyetem előtt nem tanult latint, és első félévben hirtelen nagyon sok latin jogi szakkifejezést kell elsajátítani, ami megterhelő lehet, éppen ezért érdemes legalább egy, vagy akár két kurzust is felvenni az első évben.

latin

Milyen előnyei vannak a jogi tanulmányokra nézve annak, ha valaki mélyebben beleássa magát a latin nyelv rejtelmeibe? 

Ress Éva: A latin nyelv és az ókori Róma története ma már nem annyira közismert és népszerű terület a hallgatók körében, mint ahogy ez korábban volt. Mára sokat veszített tekintélyéből, pedig a latintudás nemcsak az idegen nyelvek, de a magyar nyelv és nyelvtan mélyebb megértését is segíti, mint ahogy a gondolatok logikus kifejezésének fejlesztéséhez vagy éppen az idegen szavak helyes leírásához is hasznos. Ezenkívül a latintanulás fejleszti a szövegértő, szövegelemző és kommunikációs készséget is. A jogi tanulmányokat folytató hallgatók számára pedig különösen hasznos a latin nyelv legalább elemi szinten történő elsajátítása, hiszen a római joghoz, az egyetemes és magyar jogtörténethez és más jogtudományi területhez kapcsolódóan nélkülözhetetlen a jogásszá váláshoz. Éppen ennek érdekében a jogi karunkon folyó jogi latin képzés során hallgatóinknak lehetősége van a jogi gondolkodásra nagy hatással lévő latin nyelv saját nyelvi logikájának, szóképzésének, terminológiájának megismerésére és elsajátítására, melyek a jogi forrásszövegek megértéséhez is szükségesek.

latin

Ha jól tudom, már a gimnáziumban is tanultál latint, mi volt az, ami miatt ennyire a szívedhez nőtt ez a nyelv? 

Kiss Virgínia: Már 14 éves koromtól tudtam, hogy olyan egyetemre és azon belül szakra szeretnék továbbtanulni, amelynél szükséges a latin nyelvtudás (bölcsészeti, orvosi, jogi), illetve az eszperantó nyelv megismerésekor érdeklődtem a latin nyelv után. 2014-ben nyertem felvételt a Kaposvári Munkácsy Mihály Gimnáziumba és csakis ott volt lehetőségem a latint választani második nyelvként az angol mellé. Ahogy elkezdtük tanulni a 7 fős kiscsoportban egyszerűen megszerettem és indultam tanulmányi versenyeken is, közben sikeresen középfokú nyelvvizsgát szereztem eszperantó nyelvből. Lehet így elsőre sokaknak furcsa lehet, de maga az eszperantó nyelv rengeteget segített a latin nyelv elsajátításában, illetve az angol nyelvtudásomat is fejlesztette. Aztán 2017-ben az angol érettségit előrehoztam, sikeresen letettem a középfokú nyelvvizsgát is és már akkor tudtam, hogy 2018-ban latinból mindenképpen emelt szinten szeretnék érettségizni. Egyik legjobb döntés volt így összességében, azért is, mert sikeresen jelesre vizsgáztam és felvételt nyertem a Pécsi Tudományegyetem Állam-és Jogtudományi Karra, jogász szakra, illetve megszereztem a harmadik középfokú nyelvvizsgámat. Főleg elsőéves hallgató koromban volt nagyon nagy hasznomra a latin, hiszen a római jog és a jogtörténet tanulásához elengedhetetlen, illetve pár tantárgynál előfordulnak itt-ott latin kifejezések.

Milyen latin kurzusok közül válogathatnak az érdeklődők? Általában miből állnak ezek az órák, és mi alapján dől el a félév végi értékelés?

Ress Éva: A Karon folyó jogi latin képzésben kötelező és szabadon választható kurzusok közül válogathatnak az érdeklődők. A kötelező latin kurzus egy féléves tantárgy, melyet az 1. vagy a 2. szemeszterben ajánlott teljesíteni elsősorban a Római jog tantárgyhoz igazodva. Mivel a római jogi szigorlatra a 2. szemeszter végén kerül sor, ezért a Latin tantárgy felvétele nem feltétlenül szükséges az 1. szemeszterben, hiszen a római jogi szigorlatra való felkészülést elsősorban a 2. szemeszteres latin kurzusok segítik. Annak a hallgatónak, aki nem az 1. szemeszterben veszi fel a kötelező latin kurzust, lehetősége van ugyanezt a kurzust szabadon választható formában is teljesíteni az őszi szemeszterben (A jogi latin nyelv logikája, szóképzése, terminológiája). Az elsősorban a magyar jogtörténet iránt érdeklődő hallgatók számára pedig a Latin fordítási gyakorlatok című tantárgyat ajánlom, ahol a hallgatóknak lehetőségük van latin nyelvi ismereteik bővítésére és elmélyítésére magyar jogtörténeti és római jogi forrásszövegek elemzése során. A félév végi értékelés a kötelező kurzuson szóbeli és írásbeli számonkérés formájában történik, de a hallgatóknak lexikális tudásuk tekintetében lehetőségük van arra is, hogy saját maguk döntsék el, melyik értékelési forma szerint adjanak számot tudásukról. A szabadon választható kurzusokon részben önálló fordítási feladatok formájában, részben pedig szóbeli számonkérés formájában történik az értékelés.

A több éves latin tanulás ellenére van olyan, ami esetleg még mindig gondot okoz a nyelvtanulás során? 

Kiss Virgínia: Talán az, hogy a Középkori latin teljesen más, mint az Ókori. Mivel a gimnáziumban csakis Ókori szövegeket fordítottunk, itt a Pécsi Jogi karon egy kihívás volt a Váradi Regestrum szövegeit és egyéb okleveleket fordítani. Viszont nagyon sokat segített Dr. Béli Gábor tanár úr és Ress Éva tanárnő. 

Milyen nehézségei vannak a latin nyelvnek, és hogyan lehet ezeket a legkönnyebben leküzdeni? Ezenkívül mit tanácsol azoknak, akik fontolgatják a latin nyelv tanulását?

Ress Éva: A latin valóban olyan nyelv, mely nem a legkönnyebben elsajátítható nyelvek közé tartozik, nyelvtana szinte minden jelenséget magában foglal, ami egyébként saját nyelvünk és más nyelvek nyelvtanában is megtalálható, a latin szövegek fordítása pedig mindig alapos nyelvtani elemzést és szövegértelmezést igényel. Holt nyelvnek nevezik amiatt, hogy jelen formájában nem anyanyelve senkinek és mint ún. hajlító-ragozó nyelv kihívást jelent az e nyelvet tanulni vágyók számára. Hogy minél könnyebben leküzdjük a nyelvtanulási nehézségeket, először is tisztában kell lennünk az alaktani és mondattani alapfogalmakkal, hiszen e nélkül nem tudjuk értelmezni a latin nyelvben előforduló nyelvtani jelenségeket. A nyelv tanulásához elengedhetetlen a következetesség, azaz érdemes betartani a latin nyelvtan hagyományos tanulási rendjét, így könnyebben értelmezhetők az egymásra épülő anyagrészek.

Összegezve az eddigieket, a latin nyelv ismerete mindenkinek csak hasznára válhat, vágjunk bele bátran: „Fortes fortuna adiuvat.”

Hallgatóként, és a karunk egyik legjobb latinosaként mit ajánlasz azoknak, akik érdeklődnek a latin nyelv tanulása iránt? 

Kiss Virgínia: Mindenképpen azt, hogy vegyék fel a Latin fordítási gyakorlatok kurzust, amely kezdőknek is indul a Pécsi Jogi karon. Ez a kurzus segít egy alaptudás elsajátításához, és a későbbiekben lehetőség van még e kurzust folytatni haladó szinten is. 

Köszönöm szépen Ress Éva Tanárnőnek és Kiss Virgíniának, hogy válaszoltak a kérdéseimre, és bízom benne, hogy minél több első -, és felsőbb éves joghallgatónak felkeltettük az érdeklődését a latin kurzusok iránt!

Nyitókép forrása: 1

EnglishGermanHungarian