[metaslider id="9331"]
jog

Karunk hallgatói kiváló eredményeket értek el a II. Országos Miskolci Jogi Disputa versenyen

2022. április 13-14-én az Igazságügyi Minisztérium támogatásával került megrendezésre a II. Országos Miskolci Jogi Disputa verseny a Miskolci Egyetem Állam-és Jogtudományi Karán. Fordulónként két három-háromfős csapat mérettette meg magát a verseny során.

 

 A csapatok egy előre megadott, aktuális vitatéma vonatkozásában érveltek pro és kontra. Az idei verseny tételmondata a következő volt: „A mesterséges intelligencia alapjaiban változtatja meg a jogászi hivatás gyakorlását.” A 30, személyesen résztvevő hallgató közül, KONTRA kategóriában I. helyezést ért el a Bihary Csilla, Gódi Dávid és Sükösd Gergő alkotta csapat, míg PRO kategóriában II. helyezésre tettek szert Balogh Márton, Oszvald Bálint és Jávorszki Hunor Bendegúz hallgatók. Felkészítésüket dr. Hohmann Balázs, adjunktus kollégánk látta el. Kiváló teljesítményük által a Pécsi Tudományegyetem érte el a legjobb eredményeket a versenyen. A versenyről, illetve az arra történő felkészülésről kérdeztem a versenyzőket.

Hogyan zajlott a verseny, illetve az arra való felkészülés?

KONTRA csapat (Bihary Csilla, Gódi Dávid, Sükösd Gergő):

jog

Az első napon a regisztrációt és a nyitóbeszédet követően kezdődött el a verseny. A kontra csapatok közül a mi csapatunk szerepelhetett elsőként és sorsolással hamar fény derült arra is, hogy melyik pro csapattal szemben kell megvédenünk álláspontunkat. A szervezők előre meghatározták az egyes időkereteket az érvelési rendszer előadására, valamint a reflektálásra vonatkozóan, mely időintervallumokat szigorúan be kellett tartani. A csapatmunkát tekintve kiválóan működtünk együtt, az idő és az egymás közötti kommunikáció sem jelentett problémát számunkra, amely a verseny alatt kizárólag írásban folyhatott.

Ami a felkészülést illeti, a jelentkezésünket követő napokban felvettük a kapcsolatot Dr. Hohmann Balázs adjunktus úrral, akivel többször is konzultáltunk a verseny témájával kapcsolatban és felkészítő munkáját ezúton is szeretnénk megköszönni. A felkészítés során részletekbe menően megismerhettük a mesterséges intelligencia előnyeit és árnyoldalait egyaránt. A megmérettetés előtti hetekben a mesterséges intelligencia témakörét érintő számos szakirodalmat és publikációt tanulmányoztunk, mindemellett folyamatosan figyeltük az aktuális híreket, hogy minél szélesebb körben tájékozódhassunk a mesterséges intelligencia jelenleg számtalan kérdést felvető világáról. Felkészülésünk nem csak a kontra érvek kidolgozásán volt a hangsúly, hanem a pro oldal érvelési lehetőségeit is feltérképeztük, ezáltal könnyebben el tudtuk helyezni érvelési rendszerünkben, hogy napjainkban mely jogi kérdések minősülnek a legaggályosabbnak a mesterséges intelligenciával kapcsolatban.

PRO csapat (Oszvald Bálint, Jávorszki Hunor Bendegúz, Balogh Márton):

jog

A tételmondatot kézhez kaptuk a verseny előtt nagyjából három héttel, tehát volt időnk felkészülni rá, felépíteni az érvrendszerünket. Több könyvbe kellett beleolvasnunk, illetve sok cikken rágtuk át magunkat, mire sikerült átfogó képet kapnunk a témáról. Összesen tíz csapat mérkőzött meg egymással a versenyen, öt pro és öt kontra. Mi pro-k voltunk, és az utolsó (ötödik) körbe lettünk kisorsolva egy kontra csapat ellen. Mindegyik csapat csak egyszer vitázott, ez alapján kellett a zsűrinek rangsort állítania. Én voltam az első felszólaló (6 perc), Jávorszki Bendegúz a második (5 perc),  Balogh Márton a harmadik (3 perc). 

Mik voltak a fő érvek, amelyeket előadott a csapat a verseny fő tételmondatával („A mesterséges intelligencia alapjaiban változtatja meg a jogászi hivatás gyakorlását.” ) kapcsolatban?

PRO csapat:

Elsősorban azt véltük fontosnak kihangsúlyozni, hogy a mi olvasatunkban a tételmondat nem azt jelenti, hogy robotok fogják átvenni a jogászi tevékenységet végző természetes személyek helyét, hanem azt, hogy a jogászi hivatás valamely fontos, eddig megvolt attribútumától elesik, vagy valamilyen új elemmel fog bővülni. Ezen kívül fontosnak tartottuk kiemelni, hogy nem kívánunk értékítéletet alkotni a tételmondattal kapcsolatban, nem a kérdés morális aspektusaira koncentráltunk. Objektív szemszögből közelítettük meg a témát, irreleváns volt a vitában, hogy a jogászi hivatás megváltozása pozitív vagy negatív következményekkel jár e. Ezek után pedig négy fő érvre húztuk fel a mondandónkat: az MI térnyerése következtében a jogalkalmazás olcsóbb, időtakarékosabb, kevésbé körülményes és összességében hatékonyabb lesz, mint eddig volt.

KONTRA csapat:

Érvrendszerünk előadásánál összesen 6 perc állt rendelkezésünkre. Ez a 6 perc csapatunk számára másodszor is pont olyan rövidnek tűnt, mint amilyen rövidnek első ránézésre tűnhet, úgyhogy először ez is egy kihívást jelentett számunkra. Érvrendszerünket az egyes problémák súlyának és fontosságának figyelembevételével alakítottuk ki, így a mesterséges intelligencia alkalmazása kapcsán felmerülő általános problémák, a jogászi szakma területén megjelenő alkalmazási nehézségek az igazságszolgáltatás, valamint az ügyvédi tevékenység vonatkozásában, illetve a jogban előkelő helyen szereplő felelősség kérdéskörére tértünk ki hat perces előadásunkban. Említést tettünk az alapvető készségekről, amelyek a jogászi hivatás gyakorlásánál nélkülözhetetlenek, valamint arról, hogy a mesterséges intelligencia eljárásánál milyen hiányosságok merülhetnek fel es okozhatnak problémát az eljárás további részei kapcsán, különös tekintettel a jogorvoslati lehetőségekre. Érveink alapgondolatát főként az képezte, hogy a mesterséges intelligencia a döntéshozatalt támogató funkcióját leszámítva alkalmatlan önálló döntéshozatalra. Természetesen igyekeztünk arról is meggyőzni a zsűri tagjait, hogy a döntéshozatal támogatására sem képes olyan mértékben, hogy az emberi erőforrást nélkülözve végrehajtható legyen. 

Hogyan alakult a feladatmegosztás a csapat tagjai között?

KONTRA csapat:

Felkészülésünk során együtt dolgoztuk ki a témakörben releváns érveket. Ezeket összesítettük, majd felosztottuk magunk között. A tervünk az volt, hogy mindenki az általa priorizált érvekre fog reagálni. A befektetett munka meghozta eredményét, az ellenfél csapat érveit reagálási időnk alatt meggyőzően tudtuk cáfolni. Előadásunk során előre kigondolt tematika alapján haladtunk, amelyet a Zsűri külön kiemelt, dicsérve szervezettségünket, valamint érvelésünk kiváló felépítettségét.

jog

PRO csapat:

A vitán három versenyző mérettette meg magát csapatonként. Csoportunkban én voltam az első vitázó: megalapoztam álláspontunkat, definiáltam a tételmondatot és vázat adtam csapattársaim beszédéhez. Bendegúz a második, a vita talán legfontosabb szerepét kapta: ő cáfolta meg az ellenfél részéről addig elhangzott állításokat, egyúttal megerősítette a miénket. Harmadikként Márton szerepe a vita összegzése volt. Kiemelte a fontosabb ütközési pontokat a két csapat között és megerősítette csapatunk érvrendszerének szilárdabb alapokon nyugvását.

Egyetértetek azzal, hogy a csapatmunka nagyon fontos tényezője a jogászi hivatásnak? Az egyéni vagy inkább a csapatversenyeket preferáljátok?

PRO csapat:

A teljes csapatunk azon a véleményen van, hogy a jogászi hivatásban nagyon fontos a csapatmunka. Kiváló példa erre ez a verseny, amely megmutatta, hogy többek koherens együttműködése egy témában más oldalakról képes megközelíteni a problémát és könnyebbé teszi az arra való megoldás megtalálását. Mindhárman a csapatversenyeket szeretjük, ugyanis jól dolgozunk együtt és, már csak a sportból származó múltunkból adódóan is, szeretünk szervezetten együttműködni.

jog

KONTRA csapat:

Véleményünk szerint nagy jelentőséggel bír a csapatmunka a jogászi hivatások gyakorlása során, gondoljunk csak egy ügyvédi iroda működésére. Fontos kiemelni azonban, hogy a csapatban való eredményes munkavégzésen felül egyénileg is remekül kell tudni teljesíteni, mivel jogászként való tevékenykedés a legtöbb esetben önálló munkavégzést jelent. Az egyéni, valamint a csapatversenyeket egyaránt kedveljük. Az egyéni versenyek előnye, hogy a versenyző kizárólag saját tudására, tapasztalataira van utalva, így feltudja mérni, hogy más egyetemek hallgatóihoz képest milyen kvalitásokkal rendelkezik. Ez hasznos lehet olyan tekintetben, hogy értékelni tudjuk saját pozíciónkat a munkaerő piacon, tisztában legyünk erősségeinkkel és esetleges hiányosságainkkal.  Számos versenyen indultunk már együtt. Abból kifolyólag, hogy a civil életben is jó viszonyban vagyunk, könnyen dolgozunk csapatban, jól megértjük egymást.

Véleményetek szerint mi volt a legnehezebb feladat a versenyre való készülés illetve a versenyen történő érvelés során?

PRO csapat:

Tekintettel arra, hogy egy új, innovatív jogterületen volt a verseny fő fókusza, így a példák terén nem volt akkora a merítési lehetőség. Emellett, az újdonság miatt is, a vonatkozó joganyagban sem bővelkedtünk túlságosan.

KONTRA csapat:

Ami a versenyre történő felkészülést illeti, véleményünk szerint a legnehezebb feladat a mesterséges intelligencia alkalmazási területeinek minél széleskörűbb feltérképezése volt valamennyi jogászi hivatás vonatkozásában. A versenyen történő érvelés során a legnagyobb kihívás az időkeretek betartása volt, hiszen számos érvet összegyűjtöttünk a felkészülés során, így ügyelnünk kellett arra, hogy ne lépjük túl az időkorlátot azok előadása során, illetve az ellenfél csapat felszólalásai után csupán 2 percünk volt egymással konzultálni, azonban szerencsére gyorsan megértettük érvrendszerüket és megtaláltuk annak gyengepontjait, így végül ez sem jelentett problémát.

Mik azok a legszignifikánsabb tapasztalatok amikkel a verseny során gazdagodtatok?

KONTRA csapat:

A legjelentősebb tapasztalatunk érvelési és retorikai készségeink versenyhelyzetben történő alkalmazása volt, amely egyúttal ezek fejlesztésére is szolgált. Szeretnénk még kiemelni a csapatmunkát is, amely részünkről különösen nagy összhanggal működött. Hosszú idő után ismét személyesen mérethettük meg magunkat, amely külön örömöt jelentett számunkra a vírushelyzet miatti online térben rendezett versenyek után. Összességében elmondhatjuk, hogy egy rendkívül színvonalas és jól szervezett versenyen sikerült megszereznünk az első helyet, a jövőre nézve ajánljuk az ezen erőpróbán való részvételt minden hallgatótársunk számára, aki szereti az efféle kihívásokat.

jog

PRO csapat:

Véleményünk szerint ez a verseny mind tudás, mind tapasztalatszerzésre kiváló volt. A legfontosabbként talán azt emelnénk ki, hogy egy jogász számára elengedhetetlen az, hogy haladjon a modern korral, annak minden vívmányával. Mint a verseny során, úgy jövőbeni praxisainkban is találkozhatunk olyan kérdésekkel, problémákkal, melyeket a törvény szövegét értelmezve nem tudunk majd megoldani, ilyenkor nyitottnak kell lennünk, és beengedni az újat, az innovatívat a szakmai területünkre.

jog

Ezúton is gratulálok a kiváló eredményekhez a Media Iuris szerkesztősége nevében is, illetve köszönöm az interjút és hasonló sikereket kívánok a jövőben!

 

Források: 1,

Képek forrása: kiemelt

EnglishGermanHungarian