[metaslider id="9331"]

Karrierlehetőségek az Európai Unióban

Május 6-án lezajlott az online előadás, amelynek keretein belül a Teams felületén dr. Bólya Boglárka Európai Uniós Kapcsolatokért Felelős Helyettes Államtitkár mutatta be az Uniós karrierlehetőségeket.

Az Európai Unió szervezetrendszere 13 intézményből és 37 ügynökségből áll, ezek 58 000 munkavállalót foglalkoztatnak. Az EU-s karrierlehetőségek közül a magyar közigazgatás keretein kívül eső lehetőségek az állandó tisztviselői, vagyis a határozatlan idejű szerződéses, EPSO versenyvizsgán keresztül történő munkavállalás, ezen kívül pedig lehetőség van a szerződéses vagy ideiglenes alkalmazottként tevékenykedni (Contract or Temporary Agents). Az EPSO versenyvizsgák úgynevezett nyílt versenyvizsgák, az uniós intézmények nyílt versenyvizsgák segítségével választják ki azokat a pályázókat, akiknek határozatlan idejű szerződést kínálnak. A nyílt versenyvizsgák tesztekből és értékelő feladatokból állnak, amelyek a pályázók szaktudását és számos alapvető képességét mérik. A jelentkezők nagy száma miatt a nyílt versenyvizsga a legtisztességesebb és legátláthatóbb kiválasztási eljárás. Ez azt is jelenti, hogy a spontán történő jelentkezéseket nem veszik figyelembe. Az Európai Személyzeti Felvételi Hivatal (EPSO) szervezésében történnek. A nyílt versenyvizsgák meghirdetése az EPSO honlapján találhatóak. Hosszú, körülbelül egy éves kiválasztási eljárás keretein belül történik és speciális, időigényes felkészülést igényel, ezért többszöri nekifutást igényel, alacsony százaléknak sikerül, hiszen csak a legjobbak kerülnek be. A versenyvizsgára való felkészítés, viszont elérhető már az országban. A versenyvizsga felhívás az EU hivatalos honlapján is elérhető, ahol részletes elvárások mellett a munkaköri leírás is megtalálható. Emellett az elvégzett tanulmányokra, esetleges munkatapasztalatra vonatkozó minimumkövetelményekre, illetve versenyvizsga során elvégzendő vizsgákra is találhatunk leírást. A versenyvizsga szakaszai közül az első lépés az online jelentkezés, a második a számítógépes előválogató, majd végül az értékelési szakasz. Az utóbbit sikeresen teljesítő pályázó „tartaléklistára” kerül, ahonnan az uniós intézmények kiválaszthatják, hogy kit vesznek fel a betölthető álláshelyekre. Az állandó tisztviselők három csoportra oszthatók: a tanácsos (AD), az asszisztens (AST), illetve a titkárok és irodai asszisztensek (AST/SC). A tanácsos csoporton belül 12 besorolási fokozat van (AD5-AD16). Ezek a vezetői, tanácsadói, elemzői, valamint a nyelvi és tudományos feladatokat foglalják magukban. A legkisebb kategória a pályakezdőké, ugyanis a pályázáshoz elég egy alapképzésben szerzett diploma is. Asszisztenseken belül tizenegy besorolási fokozat van, ahol végrehajtási, illetve technikai feladatok ellátása a követelmény. A titkárok és irodai alkalmazottak kategóriáján belül hat besorolási fokozat létezik, természetesen irodai és titkári feladatok elvégzése a lényeg. Az ideiglenes alkalmazottak legfeljebb hatéves időtartamra alkalmazhatóak és négy kategóriába sorolhatók. A nem szabványos, speciális szaktudást igénylő munkák elvégzésére, a személyzeti hiány esetén alkalmazottak, ha a verseny tartaléklistái kimerültek, a biztosi kabinetekben és végül a speciális szaktudást igénylő tudományos területeken alkalmazottak. Az ideiglenes alkalmazottak kiválasztásának feltételei egyediek, ezek nagyban függenek az uniós intézmény igényeitől. Kiválasztásukat és felvételüket általában az érintett uniós intézmény vagy ügynökség végzi, bár az EPSO az intézmény kérésére besegíthet. Könnyebb elnyerni ezeket a pozíciókat, mint az állandó tisztviselői posztot, de ugyanazt a szintű szakmai munkát lehetséges végezni általa. A szerződéses alkalmazottak határozott idejű szerződéssel -ami általában maximum 6 év-, bármely uniós intézménynél dolgozhatnak. Négy besorolási fokozat van itt is, a fizikai vagy adminisztratív kisegítő-szolgáltató feladatok elvégzése, az irodai és titkári feladatok, irodavezetés és más egyenértékű feladatok elvégzése, a végrehajtási feladatok, tervezetkészítés, könyvelés és más hasonló technikai feladatok, illetve az igazgatási, tanácsadói, nyelvi és egyéb technikai feladatok elvégzése. A szerződéses alkalmazottak kiválasztása CAST vizsga által történik, amely könnyebb, mint a versenyvizsga és az intézmények adatbázisból választják ki a jelentkezőket.

Ezen felül még vannak az Európai Parlament álláslehetőségei, amelyek egyeznek a korábban említett állástípusokkal. A kiválasztás ugyanúgy az EPSO szervezésében és keretében folyik viszont az Európai Parlament alkalmanként közzéteszi a fenti kategóriákra vonatkozó specifikus kiválasztási eljárást az APPLY4EP platformján. A parlamenti asszisztensek nem összetévesztendők az AST besorolású állandó tisztviselőkkel, hiszen ők a képviselők munkáját segítik. A parlamenti képviselők az EP által szabott költségvetési kereten belül maguk választhatják meg munkatársaikat. Brüsszelben, Luxembourgban vagy Strasbourgban dolgozó akkreditált asszisztensek tehát, akiket közvetlenül a Parlament foglalkoztat az ideiglenes uniós alkalmazottakra vonatkozó feltételek mellett. A magyar közigazgatás keretein belül elérhető karrierlehetőségek Magyarország Európai Unió melletti állandó képviseletében (ÁK), nemzeti szakértőként, illetve gyakornoki programok által. Az állandó képviselet a magyar érdekek hatékony képviselete szempontjából központi külképviselet. A magyar álláspont kialakításában és képviseletében való részvételt jelenti, ennek felügyeletét az igazságügyi miniszter látja el. Három nagykövet teljesít szolgálatot, az ÁK szakdiplomatái a nagykövet irányítása alatt állnak, diplomata státusszal, határozott időtartamra szól. Tematikus csoportokban dolgoznak, részt vesznek a Tanácsi munkacsoportok és a Tanács különböző formációinak ülésein, illetve az Uniós szakpolitikához tartozó magyar álláspontot képviselik. Az egyes szakterületekért felelős diplomaták között valamennyi magyar minisztérium képviselői megtalálhatóak. A nemzeti szakértők a nemzeti közigazgatási szervek vagy kormányközi szervezetek jelölése alapján, az uniós intézmények által pályázat útján, határozott időre, maximum 6 évre kiválasztott és rendelkezésére bocsátott köztisztviselők. A munkavállaló a küldő közigazgatási szervtől és a fogadó uniós intézménytől is jövedelmet szerez. Munkájával pedig befolyásolhatja az uniós jogalkotási és nem jogalkotási tervezetek irányát, megszerzett tudásával gazdagítja a hazai közigazgatást. A nemzeti szakértői pályázatokat a Bizottság teszi közzé, itt nem kerül sor versenyvizsgára, az intézmények az önéletrajzok, és a „short list-re” felkerültekkel lefolytatott interjúk alapján döntenek. A gyakornoki programok által az Európai Parlament, a Tanács, a Bizottság, az Európai Külügyi Szolgálat, a Bíróság, a Számvevőszék, a Gazdasági és Szociális Bizottság, a Régiók Bizottsága, az európai ombudsman hivatala, valamint különböző ügynökségek szervezésében, frissen végzett diplomások számára, 3–5 hónapig tartó szakmai gyakorlatot biztosítanak.

EnglishGermanHungarian