[metaslider id="9331"]
jogklinika-nyilt-nap

Jogklinika – Évértékelő

A Pécsi Tudományegyetemen működő Jogklinika már sokak számára ismert lehet, de még mindig kevesen ismerik munkájukat és még kevesebben veszik igénybe a ‘szolgáltatásukat’. Mert, hogy valójában egy szolgáltatásról van szó, amit a pécsi joghallgatók nyújtanak a PTE összes hallgatójának.

A Jogklinika oktatóját és szakmai vezetőjét Dr. Füzy Tibort, valamint a jogi segítségnyújtásban résztvevő Vajda Szabolcsot kérdeztük:

INTERJÚ – Dr. Füzy Tiborral

Media Iuris: A PTE Jogklinika oktatójaként, hogyan értékeli az idei tanévet? Milyen elvárásokkal indult a Jogklinika és végül visszatekintve mit gondol a 2018/2019-es tanév eredményességéről a Jogklinika szempontjából?

fuzy-tiborDr. Füzy Tibor:  A jogklinika működési jelenleg már több, mint 6 éves múltra tekint vissza. Így elmondhatjuk, hogy sikerült a jogászképzés szerves részéve tenni ezt az új, innovatív, az elsajátított elméleti tudás gyakorlatban történő alkalmazására felkészítő és a hallgatók jövőbeli szakmai céljait szem előtt tartó, az elhelyezkedési esélyeit növelő oktatási formát.

A jogklinika kari ismertsége, külső szakmai szervezetekkel, mentorokkal való szerteágazó kapcsolatrendszere jelentősen növekedett az elmúlt tanév folyamán is.  Sokat elmond a tantárgy – és így az intézményesült Jogklinika – sikerességéről az, hogy teljes hallgatói létszámmal tudjuk mind a Jogklinia I. mind a Jogklinia II/Competency Clinic tantárgyat oktatni, valamint komoly érdeklődés és elismertség tapasztalható a szakma részéről is. Bírók, ügyvédek, ügyészek, nemzetközi jogi- üzleti tanácsadó cég kívánt velünk együttműködni az elmúlt időszakban.  Ők azok, akik megismerve a jogklinikai oktatás szakmai tartalmát, lehetőséget látnak ebben az oktatási formában a jövő szakembereinek kiválasztása vonatkozásában.  Továbbá büszkén mondhatjuk el magunkról, hogy a Jogklinika a  Pécsi Tudományegyetem “Befogadó Egyetem” szakmai hálózatába is meghívást kapott, figyelemmel a Campus Legal Aid Clinicnek az  Egyetem, illetve  hallgatói számára végzett hasznos jogi ismeretterjesztő tevékenységére. 

Mérföldkövek

Media Iuris: Milyen sikeres események, fontosabb mérföldkövek voltak ebben a tanévben a Jogklinika életében?

Dr. Füzy Tibor:  Sikeresen rendeztük meg a  már hagyományos Jogklinika Nyílt Napot a Jogásznapok keretében. Ezen az eseményen a jogklinika valamennyi jelenlegi hallgatója, a Jogklinika PRO végzett jogász tagjai, a Jogklinika Diákkör program és számos érdeklődő jogászhallgató vett részt, ahol egy rendhagyó büntetőjogi “Tényállásmegállapítási gyakorlatot”  keretében versenyezhettek a jelentkező csapatok. Az esemény moderátora és szakmai előadója a Pécsi Ítélőtábla megbízott elnöke, valamint tanácselnök bírója volt.  Az eseményről tudósított a Media Iuris is.

További érdekes fejlesztés is volt a tantárgy vonatkozásában, melynek köszönhetően a Jogklinika I. hallgatói a félév során a Kaposvári Járásbíróság bírójával együttműködve dolgoztak konkrét jogeseten az ügy felvételétől az ítélet “kihirdetésig”.

A Jogklinika/ Campus Legal Aid Clinic ebben a félévben is sok érdekes, PTE külföldi hallgatókat érintő ügyben készített személyes interjút, illetve véleményt, melyet a szakmai mentorok véleményeztek. Nagyon hasznos ismereteket tudtak ennek során elsajátítani a hallgatói csoportok.

És végül fontosnak tartom megemlíteni, hogy a Jogklinka II. Keretében a PTE Közgazdaságtudományi, valamint Műszaki és Informatikai Karával együttműködve, a Deloitte Legal nemzetközi jogi tanácsadó cég mentorálása mellett sikeresen indítottuk be a projektalapon történő képzést a Jogklinika II. keretében Competency Clinic név alatt. Ennek sikeréről külön cikk jelenik meg az ArsBoni szakmai portálon is. Ez egyedülálló lehetőség arra, hogy már itt az egyetemen olyan ismereteket szerezzenek, képességeket, gyakorlatot sajátítsanak el a hallgatók, melyeket a gyakorló szakma vár el a végzett hallgatóktól azok náluk történő elhelyezkedésekor.

Diákkör

Media Iuris: Az idén indult Jogklinika Diákkörről mik a visszajelzések? Sikerült-e a hallgatókkal szélesebb körben is megismertetni a Jogklinika munkáját, szerepét?

Dr. Füzy Tibor:  Nagyon fontosnak tartjuk a kari hallgatók, a Jogklinika utánpótlás megismertetését az általunk végzett munkával, az oktatás jellegével, az ellátandó feladatok sokszínűségével és izgalmasságával. Nem titkolt célunk a közösségteremtés is. A Jogklinikánál tanuló ill. végzett hallgatók tartják egymással a kapcsolatot segítik egymás munkáját, valamint a már végzett jogász jogklinikás kollégák segítenek a konkrét jogesetmegoldásánál, valamint a későbbi munkavállalásnál, elhelyezkedésnél is.  A Jogklinika Diákkör tagjai részt vettek szerződésszerkesztési gyakorlaton, Nyílt Napon, bírósági tárgyalás látogatáson, valamint a Jogklinika Csapatépítő Vetélkedőn.  Jók a visszajelzések, várjuk a jövőbeli tagok jelentkezését majd a következő félévben is.

JOgklnika pte tárgyaláslátogatás
Tárgyaláslátogatás

Media Iuris: Mik a tervek a jövőre nézve, milyen formában indul a Jogklinika a 2019/2020-as tanévben? Lesz Jogklinika 1-2, vagy ismét Jogklinika 1 és Competency Clinic?

Dr. Füzy Tibor:  Az eddigi tapasztalatok alapján további innovációval kívánjuk érdekessé tenni a Jogklinikai programot. Indul a Diákkör azok részére, akik még nem tudják felvenni a tantárgyat, indul a Jogklinika I tantárgy együttműködésben a Kaposvári Törvényszékkel, . Továbbá a Jogklinika I. végzett hallgatói számára ismét indul az igazán érdekes Jogklinika II./ Competecy Clinic tantárgy komoly  szakmai mentorokkal, ösztöndíj lehetőséggel, valós projektfeladattal és kiváló karrierépítési lehetőségekkel.  Természetesen a Campus Legal Aid Clinic is folytatja az egyetem számára fontos segítő tevékenységét, a külföldi hallgatók támogatását jogi jellegű problémáik megoldásában. A célunk az, hogy a munkáltatói és hallgatói igényeket egyaránt figyelembe vegyük és olyan ismeretekkel lássuk el a hallgatókat, melyek a 21. századi kihívásoknak történő megfeleléshez is hozzásegíti őket.  Röviden összefoglalva, olyan tudást közvetítünk, mely az elméleti ismeretek konkrét munkahelyi környezetben történő gyakorlati alkalmazására teszi képessé a hallgatóinkat. 

INTERJÚ VAJDA SZABOLCCSAL

Vajda Szabolcs PTE
Vajda Szabolcs

Media Iuris: Mióta vagy a Jogklinika tagja és milyen tapasztalatokkal gazdagodtál?

Vajda Szabolcs: A 2018/19-es tanév tavaszi félévében vettem fel a Jogklinika 1. nevű tantárgyat, amelyről korábban csak pozitív dolgokat hallottam. Már az első néhány órán egyértelművé vált számomra, hogy ez az oktatási metódus teljesen eltér az eddigi tapasztalatoktól. A központjában a jogi gondolkodás, a kompetenciafejlesztés áll, így egy jogeseten keresztül ismertük meg az egyes jogászi képességeket, és azok fejlesztésének lehetőségeit. Az órán a gyakorlat, és kevésbé az elmélet a meghatározó, amit figyelmébe ajánlanék más oktatóknak, tanszékeknek is.

Media Iuris: Hogy kell elképzelni magát a jogi segítségnyújtást? Tegyük fel van egy jogi problémája egy MIK-es, egy ÁOK-s vagy akár egy ETK-s hallgatónak, akkor ők hogyan fordulhatnak a Jogklinikához, miben tudtok esetleg segíteni nekik? Milyen folyamaton megy végig egy-egy ügy?

Vajda Szabolcs: Igazság szerint én még valódi jogi segítségnyújtásban nem vettem részt, csupán egy ügyféltalálkozón voltam két tapasztaltabb Jogklinika taggal, viszont a folyamatot elmagyarázták nekem, ami már-már profán módon egyszerű. Az ügyfél általában e-mailben felkeresi a Campus Legal Aid Clinicet, amiben röviden elmondja a problémáit. Ezt követően az irodavezető szignálja ki az ügyet egy-egy csoportnak, akik ezután ezt az ügyet viszik végig. A segítségnyújtás változatos, hiszen a jogosítvány érvényességétől, akár komolyabb biztosítási ügyekig fordult meg már itt hallgató. Miután az adott csoport megkapta az ügyet, felveszi az ügyféllel a kapcsolatot, személyes találkozót egyeztetnek, és ennek keretén belül próbálják a hallgatók feltárni a tényállást. Ezután jön a munka legnehezebb, háttérbeli része mivel meghatározott időn belül jogi véleményt kell készíteni, magyar és akár angol nyelven is, melyhez mind Füzy Tibor tanár úr, mind egy kvázi külsős oktató, mint mentor segítséget nyújt. Ezután már az ügy sajátosságai határozzák meg, hogy milyen konkrét további feladatokat kell elvégezni. Azt hadd szögezzem le, hogy a CLAC elsősorban a PTE külföldi hallgatóira specializálódott, de akár magyar hallgatóknak is nyújt segítséget!

Valós ügyek

Media Iuris: Volt olyan eset, amit esetleg Te, mint joghallgató megkaptál és akár egyedül – felügyelet alatt -, de dolgozhattál rajta?

Vajda Szabolcs: Én valós ügyön még nem dolgoztam, ezért itt az órán kapott jogesetről szeretnék beszélni. Mi egy vállalkozási szerződést dolgoztunk fel, melynek kapcsán a megrendelő arra panaszkodott hogy a vállalkozó hibásan teljesített, mivel a terméken foltok jelentek meg  teljesítést követően. Ennek megfelelően a hallgatók alperesi és felperesi csoportokba rendeződtek és a vállalkozó vagy a megrendelő érdekeit képviselték. Mivel jogeset része egy mintaper, ezért az összes ezzel kapcsolatos iratot és dokumentumot is nekünk kellett elkészíteni, majd pedig a tárgyaláson az esetleges tanúknak, szakértőknek kérdéseket feltenni és végül egy jogi véleményt készíteni a problémáról.  Az utolsó órán egy gyakorló bíró ítéletet hirdetett, aki korábban is részt vett a csapatok koordinálásában. Tehát az órán szakemberek felügyelete mellett egy korábban megtörtént,  valós, ugyanakkor kontrollált ügyet oldottunk meg, melyben az önálló teljesítmény helyett a csapatmunka volt fontos.

Media Iuris: Kiknek ajánlod a programot, kik vegyenek benne részt?

Vajda Szabolcs: Viccesen mondhatnám azt, hogy akinek van elég ideje, akkor hajrá. Ha komolyabban igyekszem megválaszolni a kérdést, akkor mindenképpen olyan személyeknek ajánlom akik látnak magukban ambíciót arra, hogy csapatban dolgozzanak, hogy akar angol nyelven, külföldi hallgatókkal foglalkozzanak, és nem utolsó sorban azoknak, akik szeretnék magukat képezni, fejleszteni, és akik pro bono kívánnak kicsit hozzájárulni az egyetemi közösséghez.

1 thought on “Jogklinika – Évértékelő

Comments are closed.

EnglishGermanHungarian