[metaslider id="9331"]
fran

Jeanne d’ Arc, a franciák nemzeti hőse

Az elmúlt évszázadokra visszatekintve, kevés olyan, ma már szentként tisztelt hőst találunk, akik tizenéves korukban hadseregek vezetői voltak, és nemegyszer védelmezték meg országukat a behatoló ellenséggel szemben.  Különösen kevés ebben a körben a nők aránya, akik olykor életüket sem féltve küzdöttek hontársaikért. Következő cikkemben a középkori Franciaország legnagyobb alakját mutatom be, aki a százéves háború alatt számtalan győzelmet aratott, és tevékenységének köszönhetően azonnal beírta magát a történelemkönyvekbe. 

Gyermekkora és látomásai

Jeanne d’Arc vagy, ahogy a katolikus egyház is tiszteli, Szent Johanna 1412-ben született Franciaország keleti részén fekvő Domrémy településen paraszti családban. A család élete átlagos volt, többnyire földműveléssel foglalkoztak, és sosem gondoltak arra, hogy egy nap gazdagok és  népszerűek lesznek. A szülők gyermeküket is ebben a szellemben nevelték.  Mikor Jeanne megszületett, már javában zajlott az a konfliktus, ami ebben az időszakban gyökeresen megváltoztatta Európa két országának, Angliának és Franciaországnak hatalmi helyzetét.  Az évek során az angolok egyre nagyobb fölénybe kerültek a franciákkal szemben, amikor is Jeanne-nal különleges dolgok történtek. Állítása szerint látomásai voltak, melyben az arkangyalok, valamint Szent Margit és Szent Katalin arra szólították fel a lányt, hogy űzze ki az angolokat francia földről, és segítse elő VII. Károly megkoronázását. Mivel a lány semmilyen katonai képesítéssel nem rendelkezett, nem értette, hogyan vihetné véghez a feladatot, amit ráadásul az is fokozott, hogy a legtöbben kinevették és kigúnyolták. Végül sikerült támogatókat szereznie, a küldetés beteljesítése pedig csak ezután következett.

fran

Fordulat Orleans-nál

A franciák és az angolok közötti konfliktus 1428-ban fordulatot vett, amikor is az angolok ostrom alá vették Orléans városát, melynek elfoglalása megpecsételte volna a franciák sorsát, és nagy valószínűséggel véget vetett volna az összetűzéseknek. Jeanne ekkor merész lépésre szánta el magát, megkérte a helyi parancsnokot, hogy biztosítson neki fegyvert, ruházatot, kíséretet, mert elmegy, hogy felkeresse az uralkodót.  Az út nagyjából tizenegy napig tartott, és mikor elérte a király tartózkodási helyét, vizsgálatnak vetették alá, hogy megbizonyosodjanak hűségéről.  Végül 1429 tavaszára a procedúra sikerrel véget ért, és Károly megengedte, hogy a fiatal lány páncélt és lovagi öltözetet viseljen, majd egy kisebb katonai kiképzésben is részesítették.  Áprilisban értek Orléans falai alá, és májusra Jeanne vezetésével elűzték az angolokat, bár a seregben sokan, köztük a lány is megsérült, ennek ellenére a diadal visszaadta a franciák reményét a végső győzelemre. Orléans után Jeanne és a francia csapatok több kulcsfontosságú várost is visszafoglaltak, köztük a franciák koronázó városát Reimst, ahol 1429 nyarán végül megkoronázták VII. Károly királyt a város ikonikus katedrálisában.  A francia seregek ezt követően a főváros, Párizs visszafoglalását tűzték ki célul, de a várost nem sikerült bevenni, és Jeanne is súlyos sérüléseket szenvedett, többek között egy nyílpuskával a combját is meglőtték. A sikertelen támadás ellenére a lány népszerűsége emelkedett, amit lassan a felsőbb körök sem néztek már jó szemmel. 

franAz Orléans-i csata

Perbe fogása és halála

A következő másfél évben Jeanne további sikereket ért el seregeivel, amelyek okán az uralkodó nemesi címmel is megadományozta. A fiatal lány sorsa végül Compiegne ostroma során pecsételődött meg, amikor is a visszavonulás során a burgundiak fogságába esett.  Első körben váltságdíjat kértek érte, melyet családja az anyagi helyzetük miatt nem tudott megfizetni, Károly pedig teljesen magára hagyta megmentőjét, amihez nagyban hozzájárulhatott a lány  küldetése, melyet ő Isten által rendelt feladatnak tartott.  Jeanne 1430 telén került angol fogságba.  Rouen városában bíróság elé állították, ahol bűnösnek találták eretnekség és boszorkányság vádjával.  A per 1431 januárjában kezdődött, és bár óriási nemzetközi visszhangot váltott ki, akadályozó tényezők nélkül lefolytatták az eljárást, ahol a vád eretnekség, bálványimádás és hamis prófétaság volt.  Jeanne a tárgyalása alatt is megingathatatlan magatartást tanúsított, végül 1431 májusában máglyahalálra ítélték, amelyet Rouen főterén hajtottak végre.  Történelmi források szerint halála után a maradványait összeszedték és újra elégették, majd a Szajnába szórták. 

franJeanne d’Arc halála

Hatása az utókorra és tisztelete

Jeanne halála után több olyan elképzelés is született, amely arról szólt, hogy a fiatal lány valójában ártatlanul halt meg, és politikai okok vezettek halálához.  A felvetések hamar beigazolódtak, amikor az 1456-ban a pápa által elrendelt felülvizsgálati eljárás bebizonyította, Jeanne-t hamis vádak alapján ítélték halálra. Maga a százéves háború 1453-ig elhúzódott, melynek legvégén a franciák kiűzték az angol hadakat, és szinte biztosra vehető, hogy Jeanne D’arc biztatása és lelki ereje megadta a reményt a francia csapatoknak.  Miután az újonnan elrendelt vizsgálat ártatlannak nyilvánította, a franciák nemzeti és történelmi hősként tekintettek rá, és ez a kultusz a következő századokban folyamatosan erősödött.  Végül 1909-ben a Szentszék boldoggá, 1920-ban pedig szentté avatta a Szent Péter bazilikában.  Tisztelete Magyarországon is jelen van, a katolikusok Szent Johanna néven kérik segítségét kisebb nagyobb élethelyzetekben.  Élete és munkássága a filmvilágot is megihlette, számos életrajzi film és további alkotások is születtek, a franciák egykori megmentőjéről.  Ezek közül érdemes kiemelni Jeanne d’Arc- Az Orléans-i szűz című, 1999-ben készített történelmi filmet, melyben Milla Jovovich orosz származású színésznő vállalta Johanna karakterének megformálását. 

Források: 1, 2

Képek forrása: kiemelt, 1, 2, 3

EnglishGermanHungarian