[metaslider id="9331"]
im_jogaszosztondij-1024x438

Havi 60.000 forint a jó tanulmányokért?

Az Igazságügyi Minisztérium, a Nemzeti Kiválósági és Tanulmányi Jogászösztöndíjat a jogászképzés színvonalának emelését célzó programjai közé sorolja.

De mi is az az IM jogászösztöndíj? Hogyan juthatunk akár havi 60.000 forintos ösztöndíjhoz?

A Kormány az egyes fontos közpolitikai célokhoz kapcsolódó jogtudományi kutatásokhoz és tehetséggondozáshoz szükséges források biztosításáról szóló 1311/2015. (V. 21.) Korm. határozatában a jogászképzés fenntartását és továbbfejlesztését olyan közpolitikai célként határozta meg, amelynek megvalósításához a jogtudományi kutatásokat és a jogtudományi tanulmányi tehetséggondozást támogató rendszer kialakítására van szükség.

Az Igazságügyi Minisztérium összhangban az igazságügyi politikáról szóló 1710/2014. (XII. 5.) Korm. határozattal, kutatási és oktatásfejlesztési programok, illetve jogászösztöndíjak támogatásán keresztül kíván hozzájárulni a jogászképzés színvonalának emeléséhez, a jogászi hivatás védelméhez és a jogászi identitástudat növeléséhez. – olvasható a Kormány honlapján.

Kiss Mátyással, a pécsi jogi kar másodéves jogászhallgatójával beszélgettem, aki harmadik alkalommal nyerte el az IM Nemzeti Kiválósági Jogászösztöndíjat!

Media Iuris: Mesélnél olvasóinknak arról, hogy milyen feltételek teljesülése mellett nyerted el harmadik alkalommal is az IM Kiválósági Jogászösztöndíjat?

kiss-matyasKiss Mátyás: Először is szeretném leszögezni, hogy az IM Kiválósági Ösztöndíját nem csak felsőbb éves hallgatók, hanem az elsőévesek is megkaphatják, a feltételrendszer azonban eltérő. A gólyáknál az első félévben a pontszámítás a felvételi során megszerzett pontszámokon alapul, a második félévtől, valamint a felsőbb évfolyamosok esetén már a kreditindex a meghatározó. Bármelyik félévről is van szó, fontos, hogy az illető jogász szakon folytassa tanulmányait, és legalább 4.00-es tanulmányi átlagnak megfelelő kreditindexet érjen el.

MI: Mennyire tartod nehezen teljesíthetőnek az IM Kiválósági Jogászösztöndíj által támasztott feltételeket?

Kiss Mátyás: Szerintem nem az a kérdés, hogy nehéz-e vagy könnyű. Az ember mindig keresi a kihívásokat. Gimnáziumban elhatároztam, hogy államilag finanszírozott képzésre szeretnék bekerülni, mert a szüleim nem tudnák finanszírozni a féléves tandíjat. Hálás vagyok Istennek, hogy sikerült ezt a kihívást teljesítenem, de aztán jött az újabb kihívás és ezért pályáztam az első IM ösztöndíjra.

MI: Milyen egyéb tevékenységekben veszel részt jelenleg a karon? Van bármi, amiért esetleg kaptál pluszpontot a pontrendszer alapján a kiváló tanulmányaid mellett? Publikáció? Hallgatói élet?

Kiss Mátyás: Elsősként inkább a beilleszkedésre koncentráltam, ezért nem voltam túl aktív a kari életben, de másodévesként már csatlakoztam az ELSA Pécs nevű szervezethez. Jelenleg a szakmai és tudományos tevékenységért felelős alelnök vagyok. Tudomásom szerint a publikációk, a TDK tevékenységek, valamint az OTDK és egyéb versenyek is plusz pontot jelentenek az ösztöndíjnál, ezért bátorítok mindenkit, hogy vegyen részt az ilyen lehetőségekben. Többletpont jár továbbá a nyelvvizsgáért is.

MI: Miért döntöttél a PTE jogi kara mellett, amikor felvételiztél?

Kiss Mátyás: A jogász szak többek között azért keltette fel az érdeklődésemet, mert tinédzserkorom egyik kedvenc sorozata a Shark – Törvényszéki Ragadozó volt. Pécset pedig azért választottam, mert már első alkalommal, amikor itt jártam – egy gimnáziumi osztálykirándulás keretében – szerelmes lettem a városba, a Mecsek lejtőibe, és a környék boraiba. Történelemkedvelő diákként is vonzott az egyetem, hiszen Nagy Lajos király korában alapították.

A 2019/2020-as tanév őszi szemeszterének IM Kiválósági jogászösztöndíjasai közül csak a másod-, harmad- és negyedévesek  vesznek részt 2019. december 4-én Budapesten, a Szakmai Napon, ahol átadásra kerülnek az oklevelek.
A Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar hallgatói közül 59-en nyerték el az ösztöndíj pályázatot a 2019/2020-as tanév első szemeszterében. Ők öt hónapon keresztül kapják a 60.000 forintos ösztöndíjat!

Gratulálunk nekik kimagasló teljesítményükhöz!

EnglishGermanHungarian