[metaslider id="9331"]
hallgatói képviselő

Megválasztásra kerültek pécsi jogi kar hallgatói képviselői és a HÖT tagjai

A hallgatói képviselő választás párhuzamosan zajlott a hallgatói részönkormányzat választással. A hallgatók Neptunon keresztül adhatták le szavazataikat azokra az évfolyamtársaikra, akiket a legalkalmasabbnak találtak a poszt betöltésére. A szavazati felület november 18-án vált elérhetővé, azonban a rendszeren belül problémák léptek fel, így az addig beérkezett szavazatok érvénytelenítésével és lenullázásával november 22-én ismét megnyílt a felület. 

 

Mi a feladata egy hallgatói képviselőnek?

A hallgatói képviselők fontos részei az önkormányzatiság elveire épülő Hallgatói Önkormányzatoknak. A hallgatók az egyetemi tanulmányaikkal, a hallgatói élettel kapcsolatos problémáikkal valamint egyéb  kérdéseikkel a hallgatói képviselőkhöz fordulhatnak, akik a Hallgatói Önkormányzati Testülettel, az oktatókkal, valamint az intézmény vezetőivel felveszik a kapcsolatot és segítenek a felmerülő probléma megoldásában. A képviselők kari küldöttgyűléseken vesznek részt, ahol a HÖT elnökével és elnökhelyettesével az esetleges panaszokat beszélik át, oldják meg, illetve felügyelik a kari részönkormányzat működését. A Közgyűlések alkalmával döntenek a hallgatói rendezvényekről és azok lebonyolításáról.

 

Mi kell ahhoz, hogy valaki indulhasson? 

A „szavazólistára” azoknak a hallgatóknak a nevei kerülhettek fel, akik a pályázati kritériumoknak megfelelő jelentkezést nyújtottak be. Ennek tartalmaznia kellett a jelentkező önéletrajzát, egy motivációs levelet, egy hallgatói jogviszony igazolást és a kitöltött jelentkezési lapot. A pályázatok benyújtásának határideje 2021. október 30-án szombat 12 óra volt, de a jelentkezés meghosszabbításával a 2021. november 10-éig beérkező jelentkezéseket fogadták el. Az érvényes pályázat benyújtásán túl a jelentkező hallgatónak szerepelnie kellett a választási névjegyzékben, ezt az Oktatási Igazgatóság hallgatói listája alapján készítik el.

A Választási Eljárásrendnek megfelelően a jelentkezők pályázatuk benyújtását követően kampánytevékenységbe kezdhettek, amelyet egészen a szavazás megkezdéséig folytathattak. 

A Választási Eljárásrend szabályai alapján a képviselőválasztás egészen addig tart, amíg az adott kar, nappali képzésében résztvevő aktív jogviszonnyal rendelkező hallgatók legalább 25%-a leadja a szavazatát.

A Választási Eljárásrend a Pécsi Tudományegyetem választókörzeteit is meghatározza. Ennek megfelelően az Állam- és Jogtudományi Karon – mint választókörzet – három szak évfolyamairól kerülnek ki a hallgatói képviselők: jogász, jogi felsőoktatási szakképzés és igazságügyi igazgatási szakokról. A hallgatók évfolyamuknak megfelelően adhatják le voksaikat a jelöltekre, a túlfutó hallgatók az utolsó évfolyamhoz tartoznak a választáson. 

A beérkezett szavazatok számlálását a Választási Bizottság Microsoft Teams-en keresztül bonyolította le, feladatukkal 2021. december 1-jén végezték el.

 

Nézzük, kik nyerték el a bizalmatokat!

Jogász szak első évfolyam: Szilágyi Eszter

Jogász szak második évfolyam:  Balogh Márton

Jogász szak harmadik évfolyam: Telegdy Blanka

Jogász szak negyedik évfolyam: Kiss Mátyás 

Jogász szak ötödik évfolyam: Zöldi Gergely Máté

 

Igazságügyi igazgatási szak első évfolyam: nem volt pályázó

Igazságügyi igazgatási szak második évfolyam: nem volt pályázó

Igazságügyi igazgatási szak harmadik évfolyam: Müller Dóra

 

Jogi felsőoktatási szakképzés első évfolyam: Horváth Noel Krisztofer

Jogi felsőoktatási szakképzés második évfolyam: Simon Zsolt

 

Hallgatói Önkormányzati Testület választás

A PTE ÁJK HÖT választása párhuzamosan zajlott az hallgatói képviselői választásokkal, így ehhez hasonlóan a részönkormányzati választás is a Neptun Unipoll rendszerén keresztül került lebonyolításra. A hallgatók a korábbi ügyvivő elnöknek Horváth Dominiknak szavaztak bizalmat. 

A 2021/2022-es tanévre megválasztott hallgatói képviselők december 6-án tartották első Közgyűlésüket, ahol az újdonsült hallgatói képviselők szavazataikkal fogadták el a HÖT elnökhelyettesét és a testület további tagjait. Így alakult ki a HÖT csapata:

        • Elnök: Horváth Dominik
        • Elnökhelyettes: Horváth Zsombor
        • Tanulmányi referens: Kiss Mátyás
        • Rendezvényszervező referens: Dér Ádám
        • Marketing referens: Bábel Felicitás

hallgatói képviselő

 

Gratulálunk a HÖT-nek és a hallgatói képviselőknek, munkájukhoz sok sikert kívánunk!

 

Források: 1, 2, kiemelt kép

EnglishGermanHungarian