[metaslider id="9331"]

Hallgatói képviselő választás – Interjú Koltai Arnolddal

A mai nappal lezárult a jelentkezés a pécsi jogikar hallgatói képviselői pozícióira. Sok hallgató talán nincs teljesen tisztában azzal, ki is pontosan az évfolyam képviselő, mi a feladata, milyen jogai és kötelezettségei vannak. A témával kapcsolatban megkerestük Koltai Arnoldot, az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat elnökét, aki készséggel válaszolt kérdéseinkre, melyeket alább olvashattok.

 

Mi a szerepe egy adott kar hallgatói képviselőjének a Pécsi Tudományegyetem életében?

Koltai Arnold: Az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat egy alulról szerveződő, önkormányzatiságra épülő szervezet. Ennek a többszintes rendszernek az egyik, ha nem a legfontosabb szereplői a hallgatók által közvetlenül megválasztott kari hallgatói képviselők. A hallgatói képviselőket karonként eltérő módon, de többségében szakonként vagy évfolyamonként választják a hallgatók. Így első sorban ők azok, akikhez a hallgatók napi problémáikkal fordulni tudnak, legyenek ezek akár a mindennapos hallgatói élettel vagy a képzéssel kapcsolatosak.

Röviden a hallgatói képviselők azok, akik által mind a kari, mind az intézményi vezetésekhez el tud jutni a hallgatók hangja.

Milyen feladatokat lát el a Küldöttgyűlés?

Koltai Arnold: A kari küldöttgyűlés tagjai a megválasztott kari hallgatói képviselők, valamint a kari részönkormányzat elnöke és helyettese. A Küldöttgyűlés fórumot biztosít a beérkezett panaszok megvitatására, a kari részönkormányzat tevékenységének felügyeletére, illetve a hallgatói érdekképviselet biztosítására.
Ez a testület véleményezi a különböző kari szabályzatmódosításokat, dönt a hallgatói rendezvényekről, valamint delegál a kar különböző bizottságaiba.

Véleményed szerint milyen tulajdonságokkal rendelkezik az ideális képviselő?

Koltai Arnold:Az ideális képviselő nyitott, empatikus, a közösség aktív részese. Olyan ember, akihez bátran fordulhatnak a hallgatótársai a tanulmányi problémáikkal. Mindemellett nem árt, ha kiismeri magát a néha-néha talán bonyolultnak tűnő egyetemi bürokráciában.

Van lehetősége elsőéves hallgatóknak is pályázni a hallgatói képviselői címre?

Koltai Arnold: Igen természetesen. Minden hallgató választó és választható is. Sok karon a kari Küldöttgyűlésbe évfolyamonként delegálnak hallgatókat, így minden elsőéves hallgatót bátorítok, hogy ha érez magában affinitást, induljon a választáson, hiszen a közösségért tenni felemelő.

Fontosnak tartod, hogy a karok hallgatói közül minél többen részt vegyenek a képviselő-választáson?

Koltai Arnold: Igen, maximálisan! Ahogy korábban is említettem, a hallgatói képviselők a jól működő hallgatói önkormányzatok alapjai. Ez nem csak jó hangulatú lózung, tekintettel arra, hogy a Nemzeti Felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény úgy rendelkezik, hogy a hallgatói önkormányzat jogait csak akkor tudja gyakorolni, ha a hallgatói önkormányzati választásokon a felsőoktatási intézmény teljes idejű nappali képzésben részt vevő hallgatóinak legalább huszonöt százaléka igazoltan részt vett.

Ennek megfelelően egyrészről fontos, hogy a hallgatói önkormányzatok erős legitimitással kerüljenek megválasztásra, másrészről pedig, hogy hallgatótársaim éljenek szavazati jogukkal, ezzel személyesen is formálva a hallgatói érdekképviseletek működését.

főkép forrása: blog.hu

EnglishGermanHungarian