[metaslider id="9331"]
diakkorok1

Diákkörök – I. rész

Téged is vár a Diákkör! I. rész

Találd meg a hozzád legközelebb álló jogterületet, és legyél Te is diákköri tag!

Karunk kiemelten fontosnak tartja, hogy a hallgatók a törzsanyag elsajátításán túl betekintést nyerjenek jogrendszerünk aktuális kérdéseibe, a jogászi szakma gyakorlati tapasztalataiba, valamint lehetőséget biztosít, hogy a pécsi joghallgatók már tanulmányaik alatt megismerkedhessenek a tudományos élettel. Ennek érdekében az Óriás Nándor Szakkollégium mellett nagy számban működnek Tudományos Diákkörök.

A Diákkörök célja, hogy az üléseken, szakmai programokon résztvevő hallgató olyan tudással gazdagodjon, amellyel az egyetemi előadások során nem feltétlen találkozik, továbbá, hogy segítséget nyújtson az OTDK-ra való felkészüléshez. Ha tagja vagy bármelyik Diákkörnek, nem kizárólag tudással leszel gazdagabb, hiszen egy közösség tagjává válsz, ami által értékes baráti kapcsolatokra tehetsz szert.

Cikksorozatomban a Diákkörök a megkérdezettektől beérkezett válaszok érkezési sorrendjében kerülnek közlésre.

Az első részben 6 diákkör kerül bemutatásra.

Kriminalisztikai TDK

A Kriminalisztikai Tudományos Diákkör félévente tartja üléseit A Tanszék által szervezett szakmai programok rendszeres részvevői a Diákköri tagok. Ilyen programok a Jogász Napok, Kutatók Éjszakája, Perbeszédverseny, PAB Bűnügyi Tudományok Munkabizottsága tudományos ülései.

A Diákkör hallgatói titkára Vékony László. Kérdésekkel a szakvezető oktatóhoz, Prof. Dr. habil. Fenyvesi Csabához lehet fordulni, illetve a Diákkörhöz való csatlakozás is Nála lehetséges a +3630-9578-173 telefonszámon, vagy e-mail (fenyvesi.csaba@ajk.pte.hu) elérhetőségen keresztül.

Alkotmányjogi TDK

Az Alkotmányjogi TDK kéthetente tartja üléseit a Z épület 107-es termében. Az üléseken lehetőség nyílik valamely aktuális témából előadást tartani, de bárki ismertetheti kutatási eredményeit is. Az előadások végén az elhangzottakkal kapcsolatos gondolatok, észrevételek megvitatására nyílik lehetőség. A féléveket kihelyezett üléssel zárják, és minden tavaszi félévben kirándulást szerveznek valamely állami intézménybe, mint például Alkotmánybíróság, az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala vagy az Országház.

Bármilyen kérdés, kérés esetén Dr. Tilk Péter (tilk.peter@ajk.pte.hu) tanszékvezető úrhoz, valamint a TDK titkárokhoz Bubori Nórához (buborinora@gmail.com) vagy Fekete Kristófhoz (feketekristof97@gmail.com) lehet fordulni.

Csatlakozni az ülések látogatása során lehetséges, egyéb feltételhez nincs kötve. Az Diákkör üléseinek aktuális időpontjai és témái Facebook csoportjukban megtalálhatók (Alkotmányjogi TDK 2019-2020-as tanév).

Római jogi TDK

A Római Jogi TDK félévente 2-3 alkalommal tart üléseket, általában hétfői vagy keddi napokon a Római Jogi Tanszéken. Az ülések kellemes hangulatban telnek, ahol Dr. Jusztinger János tanszékvezető úr felvázol egy, a római joghoz kapcsolódó témát, majd ezt egy kötetlen szakmai beszélgetés követi.

A Diákkör hallgatói titkára Riba Eszter, aki elmondta, hogy a Római Jogi TDK tagjai az OTDK-n is kiemelkedően teljesítenek, az elmúlt 10 évben valamennyi OTDK-n volt díjazottjuk.

Kérdésekkel, illetve a csatlakozással kapcsolatban elsősorban Dr. Jusztinger János (jusztinger.janos@ajk.pte.hu) tanszékvezető urat kereshetik meg az érdeklődők.

Polgári Jogi TDK

A Polgári Jogi TDK üléseit az előző félévekhez hasonlóan 3-4 hetente tartja. Az őszi szemeszterre terveik között szerepel például egy kirándulás Budapestre, valamint Grazba, illetve közösségépítő jelleggel egy kötetlenebb hangulatú vacsora tartása.

A Diákkör hallgatói titkára Udvari Barnabás, aki az érdeklődő hallgatók kérdéseit Facebookon valamint e-mailen keresztül (udv.barna@gmail.com) várja.

A Polgári Jogi Diákkörhöz való csatlakozás a félév bármely ülésének látogatásával lehetséges.

Büntetőjogi TDK

A Büntetőjogi Tudományos Diákkör a büntetőjog iránt érdeklődő hallgatóknak nyújt lehetőséget ismereteik bővítésére. Szakmai programjaikon vendégelőadóktól hallgathatnak érdekes előadásokat a tagok, valamint minden szemeszterben egy szakmai kiránduláson vehetnek részt. Legutóbb az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézetben tettek látogatást a Baranya Megyei Főügyészség közreműködésével. Üléseik száma szemeszterenként 3-4 alkalom, a félévi programoktól függően.

A Diákkör az alakuló ülést októberre tervezi, amelyről a hallgatók tájékoztatást fognak kapni. A Diákkörhöz való csatlakozás feltétele a büntetőjog iránti szakmai érdeklődés, és az üléseken való részvétel.

Kérdés esetén a Prof. Dr. Gál Istvánhoz (gal.istvan@ajk.pte.hu) , Dr. Nagy Melániához (nagy.melania@ajk.pte.hu) vagy Fuchs Vivienhez, a Diákkör hallgatói titkárához fordulhatnak a hallgatók (fuchsvivi@gmail.com).

Gazdasági és Kereskedelmi Jogi TDK

A Gazdasági és Kereskedelmi Jogi TDK-t hallgatói titkáruk Gábor Dorina egy kis létszámú, de annál eredményesebb és aktívabb diákkörként jellemezte, amelynek tagjai rendszeresen érnek el jobbnál jobb eredményeket az OTDK-n. Elmondása szerint egy rendkívül összetartó közösség, amit a szervezett programok még jobban erősítenek.

A Diákkörhöz évfolyamtól függetlenül bárki csatlakozhat. Üléseiket 3-4 hetente tartják, amelyek közül az egyik ülés minden félévben borvacsora formájában valósul meg Villányban. Az előző félévben a Diákkör által szervezett, a lízingszerződésekről szóló konferencián a Kar oktatói mellett egy pécsi autószalon értékesítői is részt vettek.

A Diákkör hallgatói titkára Gábor Dorina, akit e-mailben (dorinagabor1@yahoo.com) kereshetnek a hallgatók kérdéseikkel.

A Diákkörök sok szeretettel várják a csatlakozni vágyó hallgatókat!

Köszönjük az együttműködést Prof. Dr. habil Fenyvesi Csaba egyetemi tanárnak, valamint Bubori Nóra, Riba Eszter, Udvari Barnabás, Fuchs Vivien és Gábor Dorina hallgatói titkároknak.

Hamarosan érkezik a II. rész, szintén ide, a Media Iuris weboldalára elsősorban!

EnglishGermanHungarian