[metaslider id="9331"]

A boldogító igen vagy nem?

Napjainkban a családpolitikai intézkedések eredményeként emelkedett a házasságkötések száma. A párok gyakrabban kötik össze törvényesen is életüket, mondják ki az anyakönyvvezető előtt a boldogító igent. A házasságoknak azonban több, mint harmada még mindig válással végződik. Mostanság népszerű Johnny Depp és volt felesége, Amber Heard viszályos válópere, melyet a közösségi médiában hétről hétre figyelemmel kísérhetnek az érdeklődők. A sztárokon kívül a hétköznapi embereknek is zátonyra futhat a házassága. Ebben a cikkben a válóper menetét szeretném bemutatni.

A házasságra lépő felek kezdetben a sírig tartó szerelemben reménykednek. Előfordulhat azonban, hogy a házasság megromlik, s végső döntésként a felek törvényes úton felbontják a korábban megkötött házasságot. Ekkor kerül sor a köznyelvben használt válóperre, amelyet a jogi szaknyelv házassági bontópernek nevez. 

A létező, nemlétező házasság

Magyarországon a Ptk. szerint házasság akkor jön létre, ha az együttesen jelen lévő férfi és nő az anyakönyvvezető előtt személyesen kijelenti, hogy egymással házasságot köt. A nyilatkozat feltételhez vagy határidőhöz nem köthető. Ezzel ellentétben nemlétező házasságról akkor beszélünk, ha a felek a házasságkötéskor nincsenek együttesen jelen; a házasságot nem személyesen vagy nem anyakönyvvezető előtt kötik; a kijelentés akarati hibában szenved – pl. kényszer, fenyegetés hatása alatt történik, a házasságot nem egy férfi és egy nő köti.

A válás leggyakoribb okai

  • elhidegülés
  • anyagi problémák
  • hűtlenség
  • gyereknevelés

boldog

A házassági bontóper 

A bíróság a házasságot bármelyik házastárs kérelmére felbontja, ha az teljesen és helyrehozhatatlanul megromlott. A felperesnek tehát a házasság teljes és helyrehozhatatlan megromlását kell bizonyítania az életközösség megszűnésével és azzal, hogy annak helyreállítására nincs kilátás.Érdekességként megemlíteném, hogy Angliában két szinten kell bizonyítani, hogy a feleknek joguk van a válás kezdeményezésére. Először a házasság idejét szükséges igazolniuk a válni kívánó feleknek, ugyanis a házasságot követő egy évben nem lehetséges a válás. A második szinten pedig a házasság visszafordíthatatlan megromlását kell bebizonyítani. Ezt akár a házasságtörés, az ésszerűtlen magatartás, elhagyás vagy különélés bizonyításával is igazolni lehet.Magyarországon a házassági bontópernek két típusát különböztetjük meg. A tényállásos bontóper során a felperesnek a házasság felbontásának alapjául szolgáló tényeket fel kell tárnia, és az azok alátámasztására szolgáló bizonyítékokat elő kell terjesztenie. Míg a megegyezéses bontóper esetén a bíróság a házasságot a házasság teljes és helyrehozhatatlan megromlásához vezető okok és körülmények vizsgálata nélkül bontja fel, ha azt a házastársak végleges elhatározáson alapuló, befolyásmentes megegyezésük alapján közösen kérik. A felek megegyezése alapján a házasság felbontására akkor van lehetőség, ha a házastársak a házassággal összefüggő, ún. járulékos kérdésekben megegyeztek – pl. a közös gyermek tekintetében a szülői felügyelet gyakorlása; a különélő szülő és a gyermek közötti kapcsolattartás, a gyermek tartása; a házastársi tartás, valamint a házastársi közös lakás használata.

Felek a válóperben

A házassági bontópert az egyik házastársnak a másik házastárs ellen, személyesen kell megindítania. Azonban, ha a házastárs cselekvőképtelen, a pert nevében a gyámhatóság hozzájárulásával törvényes képviselője indíthatja meg.A felperesnek a keresetlevéllel kell megindítania az eljárást. A keresetlevélben elő kell adni a házasság megkötésére és a házasságból származó, életben levő gyermekek születésére vonatkozó adatokat, azokat az adatokat is, amelyekből a keresetindításra való jogosultság megállapítható. Ez a gyakorlatban a házassági és születési anyakönyvi kivonatok becsatolása útján valósulhat meg.A házassági bontóper esetén nagyon fontos a felek személyes meghallgatása, ezért a személyes megjelenésük kötelező, akkor is, ha jogi képviselővel járnak el.

Melyik bírósághoz kell benyújtani a keresetlevelet?

A válóperben a járásbíróságok rendelkeznek hatáskörrel. Az illetékességet tekintve az általános illetékességi szabály mellet a Pp. megengedi a perindítást a házastársak utolsó közös lakóhelye szerinti bíróság előtt is.

Összegzés

A házasságra lépő feleknek tisztában kell lenniük azzal, hogy ezt a szövetséget egymásért hozták létre, ezért törekedniük kell arra, hogy a közös életükből együtt a legjobbat hozzák ki. Ezenkívül a házasságukat a tiszteletre, a megértésre, a kompromisszumra és az elfogadásra építsék. Bízom abban, hogy a házassági bontóperek száma csökkenni fog. 

 

Források: 1

Képek forrása: kiemelt,

EnglishGermanHungarian